Bofællesskabet Drengshøj

Bofællesskabet Drengshøj er et kommunalt tilbud til dig over 18 år, med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller autismespektrum forstyrrelser og sociale og emotionelle vanskeligheder. som har brug for støtte og hjælp i hverdagen, samt støtte til at bibeholde og styrke dit fysiske, psykiske og sociale velbefindende

Bofællesskabet Drengshøj

Bofællesskabet Drengshøj består af 24 lejligheder, fordelt i 2 huse.

Hus 1-2 består af 14 selvstændige lejligheder med døgndækning og rummelige fællesarealer.

Hus 3 består af 10 selvstændige lejligheder uden døgndækning samt tilknyttet fælleshus. 

Fælles for begge huse er, at du har mulighed for både privatliv og fællesskab.. 

Vi arbejder ud fra at det er DIT HJEM vi agerer i, og forsøger at skabe et hjemligt og omsorgsfuldt miljø for dig, som vi også gerne udfordrer gennem oplevelser og planlagte pædagogiske forløb, der skal medvirke til fysisk, psykisk og social udvikling.

Vi lægger vægt på at skabe en tilværelse for dig med din trivsel i højsæde. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer, ønsker og drømme og sammen skaber vi det bedst udgangspunkt for din udvikling. 

 

Der er udarbejdet en inspirationsside til borgerne i Thisted Kommune, der fokuserer på skabelsen af nye fællesskaber. Siden indeholder inspiration, tips og idéer til, hvordan man kan opbygge og deltage i forskellige fællesskaber i lokalområdet.
Inspirationssiden kan være en værdifuld kilde til information og inspiration, til dem der er interesserede i at udforske og engagere sig i lokale fællesskaber - Se mere på denne hjemmeside: https://boblberg.dk/nordjylland/thisted

Du har indflydelse på eget liv

Som beboere på Drengshøj er du inddraget i alle tiltag omkring eget liv, støttebehov og udvikling. Du bestemmer selv hvor meget og hvornår du ønsker, at andre personer er inddraget i dit liv. Vi sikrer dig at du har selvbestemmelse og medbestemmelse i din hverdag. 

Vi samarbejder, i samråd med dig, med:

 • din sagsbehandler i hjemkommunen,
 • dit dag- og aktivitetstilbud
 • din egen læge o. lign. 
 • dit personlige netværk af familie og venner i det omfang du selv ønsker.

Lovgrundlag

Tilbuddet er etableret efter almenboliglovens § 105. Bostøtten gives efter lov om social service § 83 og 85. Handleplaner udarbejdes efter servicelovens § 141. 

Hos Bofællesskabet Drengshøj er DU i fokus. Du vil få individuel støtte og hjælp til at få hverdagen til at fungere. Du vil møde omsorg og nærvær i en hverdag med engagerede medarbejdere. Du vil få venskaber, grin, glæder og skønne oplevelser.

Botilbud

Bofællesskabet Drengshøj
Drengshøj 7
7700 Thisted
Tlf.:99173810

Tilbudsleder

Lene Mouritsen
Tilbudsleder
Drengshøj

Kontaktinfo - husene

Hus 1-2 / Hus 3
Drengshøj 7, 7700 Thisted

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Daghuset.

Hvad kan vi tilbyde

Tryghed, omsorg, relationer, aktivitet og bevægelse er nøgleord for vores hverdag. Som beboere på Drengshøj har du stor indflydelse på indholdet i tilbuddet og dit eget liv. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang med fokus på at styrke dit selvværd og selverkendelse, selvstændighed og livskvalitet og styrke dine sociale relationer. 

Vi tilpasser støtten til dine ønsker og behov, så du får mulighed for at leve så selvstændigt et liv som muligt. 

Hverdagen på Drengshøj

Eksempel på en dagsstruktur. 

 • Vækning og hjælp til personlig hygiejne eller lign.
 • Morgenmad, enten i lejligheden eller  fællesrummet, alt efter eget ønske.
 • Afgang til dag- & aktivitetstilbud. Enten hentes du af bussen, hvis du er visiteret til det, eller du går/cykler selv. 
 • Ca. kl. 15.15 hjemme igen.
 • Eftermiddagskaffe
 • Gåtur
 • Afslapning, praktiske opgaver, bad osv.
 • Madlavning
 • Oprydning
 • Aktiviteter
 • Aftenskaffe, hygge
 • Godnat

Du deltager i praktiske opgaver i fælleshuset, som skal gøres i forbindelse med det daglige liv, fx. tømme opvaskemaskine, dække bord, støvsuge, ordne vasketøj, smøre madpakker osv.

Du er med til at lave den ugentlige sunde kostplan, og du har en fast maddag enten alene eller sammen med en bofælle samt én personale. Derudover er der mulighed for efter behov, at få hjælp i egen lejlighed, både til praktiske gøremål samt samtale med én personale.

I weekenden sover nogle længe, andre står op til sædvanlig tid og syntes det er hyggeligt at sidde og hygge i nattøj, hvor de fleste andre sover. Der er morgenmad/brunch som det passer ind, i forhold til dagen og hvornår I står op. Det er jer der er hjemme på Drengshøj, der er medbestemmende til hvilke aktiviteter der er tid og lyst til. Nogle gange har der været så travlt i ugens løb, at det er her du kan komme til kræfter og bliver klar til en ny uge. Andre gange arrangeres der ture ud af huset til store og små arrangementer. Det kan også være, der er lyst til at besøge pårørende, venner eller andre bofællesskaber. Ofte spises der sammen i de to fælleshuse og man hjælper hinanden med at lave aftensmad. Det er også i weekenden, der nåes huslige ting, som der ikke er tid til på hverdage. Der bages nogle gange, og de årstidsbestemte højtider, som jul, påske, pinse og sommerferie bærer gerne præg af aktiviteter der relaterer til disse.

Hjemmedag

Derudover kan vi tilbyde dig en ugentlig hjemmedag fra kl. 8-13 ca. sammen med din kontaktperson. Ydelsen kan indeholde følgende:

 • ledsagelse til læge, sygehus besøg ol. Samt deltagelse i diverse møder i forbindelse med skole eller arbejde.
 • Hjælp og vejledning i forhold til din økonomi, ex. budget og opsparing.
 • Individuel vejledning og hjælp til selvhjælp i forbindelse med personlig pleje.
 • Støtte og vejlede dig i almindelig daglig liv.
 • Tilbyde velkendte aktiviteter pga. tryghed og genkendelig. Tilbyde nye og ukendte aktiviteter og motivering til at udvide dine erfaringer og oplevelser og dermed udvikling.
 • Tilbyde samtaler og nærvær.
 • Skabe tryghed og udvikling.
 • Motion, bevægelse, træning. 

Bofællesskabet er beliggende i udkanten af Thisted by, der er åbne marker til den ene side og bebyggelse til den anden. Der er gå afstand til Thisted centrum.

Hver lejlighed er på 47m2/56m2, og indeholder stue/tekøkken i et, soveværelse og handicapvenligt badeværelse. Dertil kommer en lille terrasse.

Fra lejligheden er der udgang til fællesarealer eller gårdhave.

Fællesarealerne indeholder et stort køkken/stue/opholdsrum, som også er indrettet handicapvenligt, med bl.a. hæve/ sænke borde i forbindelse med køkkenet.

Desuden har vi et fælleshus som anvendes til forskellige aktiviteter f.eks. kurser, musik, idræt, fester m.v.

Dertil kommer serviceareal, kontor og personalefaciliteter, samt fælles skur, carport og pedelværksted.

Udendørs er der flise og græsarealer med havemøbler,, trampolin, gynger, bålplads og sheltere. 

Vi tilbyder velkendte aktiviteter pga. tryghed og genkendelig. Forskellige nye og ukendte pædagogiske aktiviteter, gode oplevelser og motivering til at udvide dine erfaringer og oplevelser og dermed udvikling, ud fra dit handicap og behov.

Vi tilbyder periodevis svømning 1 x ugentlig sammen med andre fra bofællesskabet.

Der kan i perioder være andre ugentlige tilbud, enten fysiske eller kreative tilbud. Desuden er der mulighed for gåtur hver dag. Der tilstræbes at tilbyde aktiviteter hver dag, i form af musik, spil, kreativitet eller bevægelse. 

Vi har sofacykler og ladcykel som vi ofte bruger i hverdagen. Primært på hjemmedagene. 

Derudover er det muligt for dig at gå til andre faste aktiviteter. Vi vil være behjælpelig med at finde præcis den aktivitet du ønsker. Vi kan desværre ikke tilbyde at ledsage dig til individuelle aktiviteter, men henviser dig i stedet til at bruge din ledsager i henhold til servicelovens §97. 

Vi bestræber os på at deltage i aktiviteter der sker i lokalområdet, hvis der er tid og lyst til det. Desuden deltager vi så vidt muligt i aktiviteter sammen med andre bofællesskaber i kommunen. 

 Alle aktiviteter arrangeres i samarbejde med dig og dine medbeboere, så det hele tiden er jeres ønsker der er i fokus. Nogle gange er ønsker og behov blandt jer forskellige, dette arbejdes der pædagogiske med, så der tages hensyn til retfærdighed og muligheder. 

Desuden tager vi hvert år på en ferietur, det kan både være i ind- og udland. Vi deltager som udgangspunkt hvert år på Sølund Festival. For nogle er det med overnatning og for andre er det en endagstur. 

Som beboere på Drengshøj bliver du tilbudt at være medejer af bofællesskabets bus. En busforening bestående af pårørende, står for drift og vedligeholdelse af busserne. 

Pædagogiske tilgange

Vores pædagogiske mål er at skabe et unikt hjem og livskvalitet for dig med særlige behov. Vi drager omsorg og inddrager dine ønsker og behov. Vi ønsker at skabe relationer, livsglæde og trygge rammer. Derfor sætter vi fokus på.

Beboerindflydelse/demokrati:

I hus 1-2 afholdes der 1 gang månedligt beboermøder, hvor personalet informerer beboerne, om alt nyt der vedrører dem ex. personale situation, arrangementer m.v. På møderne laves der madplan og der drøftes hvilke aktiviteter, der er i den kommende uge. Beboerne fortæller om aktuelle ting for dem, eller hvad de nu har på hjertet.

Forskellige andre aktuelle punkter tages op ex. aktiviteter, ferieture forslag og evaluering af tidligere ture.

Det er værdifuldt og vigtigt at alle er ”på” i løbet af mødet, uanset funktionsniveau og indhold.

I hus 3 afholdes der også 1 gang månedligt husmøde. Her lægges der vægt på beboernes medindflydelse i hverdagen. Inden mødet laves der dagsorden, hvor både personale og beboere kan komme med punkter til fælles drøftelse eller information. På mødet udarbejdes der også fælles politikker og retningslinjer for opgaver i fælleshuset. Der drøftes også kommende aktiviteter og ønsker om dette. Efter mødet skrives der referat.

Individuel støtte og vejledning:

Det betyder at den individuelle støtte og vejledning er funderet i ”Hjælp til selvhjælp”. Der arbejdes med en individuel målrettet indsats i forhold til at udvikle og vedligeholde ressourcer og kompetencer i henhold til den individuelle handleplan. Indsatsen er tilpasset beboerens nærmeste udviklingszone tilpas med ansvar og ressourceorienteret udviklingsområde. Der arbejdes med KRAP.

Udvikling af beboernes sociale kompetencer og relationer.:

Det at beboerne bor sammen med flere andre beboer, mere eller mindre selvvalgt, betyder at vi som personale aktivt forholder os til og arbejder med hvordan beboerne lærer at agerer i et bofællesskab så de kan drage fordel af hinanden, have mange værdifulde relationer og gode oplevelser med hinanden, både i det daglige og i forbindelse med andre aktiviteter m.v. Der ydes også hjælp og støtte i forbindelse med at arrangerer beboernes fritidsaktiviteter.

Handleplaner:

En gang årligt afholdes der handleplansmøde med deltagelse af sagsbehandler og andre relevante aktører. Inden mødet laves der statusopfølgning på indsatsmålene. Indholdet på mødet tager udgangspunkt i beboerens ønsker, behov og ressourcer, samt aftale om nye faglige indsatsmål. Derefter udarbejdes delmål som tager udgangspunkt i arbejdet med indsatsmålene.

Voksenudredningsmetoden (VUM) benyttes til at vurdere den indsats du som borger har behov for. 

Der arbejdes med delmålene og laves månedlige opfølgninger. Delmålene tages løbende op, så de er opdaterede og hele tiden er aktuelle og relevante. Der dokumenteres løbende i CURA om din udvikling.

Delmålene er personalets arbejdsredskab i det daglige pædagogiske arbejde.

På Drengshøj tager vi udgangspunkt i følgende pædagogiske og psykologiske retninger, som vi mener er med at skabe en faglighed der understøtter vores pædagogiske mål. 

 • Kognitiv, ressource fokuseret og anerkendende pædagogik giver os mulighed for at understøtte og udvikle trivsel for dig, da tilgangen sætter fokus på dine ressourcer.
 • Relationspædagogik, da vi anser relationer for at være et bærende element til at skabe udvikling og tryghed for dig. Når du indgår i trygge relationer, hvor du bliver set, forstået og accepteret giver det dig mulighed for udvikling og trivsel. 
 • Struktur, da det skaber overblik, forudsigelighed og tryghed for dig og dermed giver dig ro, så dine kompetencer og ressourcer kan komme i spil.
 • Neuropædagogik
 • Total kommunikation, da alle former for kommunikation kan understøtte, at du både forstår og bliver forstået. Der sættes fokus på sprogbrug, kropssprog, tonefald, visualisering, tegn-til-tale, mimik osv. 
 • Low arousal, for at forebygge, håndtere og evaluere konflikter. 

Forældre/pårørende samarbejde:

Vi vægter samarbejdet til dine pårørende højt. Det betyder, at kontaktpersonen ofte kontakter dine pårørende for at sikre en åben, værdifuld og aktuel dialog. Kontakten tager hensyn til det aktuelle behov og vil derfor være variabel, og vil altid ske i samråd med dig.

Der lægges op til at pårørende,så vidt det er muligt, kontakter bofællesskabet den dag, hvor du har hjemmedag, da der her vil være størst mulighed for at kontaktpersonen er til stede. Det skal dog pointeres, at jeres pårørende til enhver tid kan kontakte bofællesskabet. Derudover kan leder Lene Mouritsen også altid kontaktes.

Vores pårørende samarbejde er altid i fokus og vi sætter stor fokus på høj information til pårørende, dog uden at gå på kompromis med vores tavshedspligt og din selvbestemmelsesret.  Der fremsendes via mail nyhedsbreve. 

Derudover har vi et pårørende råd, som afholder møde ca. hver 2. måned. Rådet består af 7 pårørende repræsentanter samt 4 beboere repræsentanter. Desuden deltager ledelsen fra Drengshøj, 

Beboere- og pårørenderådet har til formål at sikre beboernes indflydelse på bo- og aktivitetstilbuddene i Thisted Kommune.


Herunder har rådet til formål at:
• Sikre indflydelse på botilbuddets hverdag med fokus på beboernes trivsel. 
• Styrke dialogen mellem pårørende og bostedet 

• Sikre gensidig information
• Etablere et samarbejdsforum mellem beboer, pårørende og personale.

Beboere- og pårørenderådets opgaver omfatter alene forholdene og hverdagen for botilbuddets beboere. 

 

Godkendte vedtægter for bruger - pårørenderåd på social området i Thisted Kommune.pdf

 

I beboere- og pårørenderådet på Drengshøj er følgende valg ind:

Formand: Vivi Krogh (pårørende)

Næstformand: Mary-Ann Korsgård (pårørende)

Sekretær: Lene Mouritsen (tilbudsleder)

Karl Hansen (pårørende)

Susanne Neumann (pårørende)

Jette Kristensen (pårørende)

Tine Agenskov (pårørende)

Ingelise Brøndum (pårørende)

Lene Nikolajsen (beboere)

Mette Christoffersen (beboere) 

Simone Agenskov (beboere)

Lotte Jensen (beboere) 

 

Deltager fra Drengshøj på møderne

Dorte Munkholm  (Souschef Drengshøj)

Personalet på Drengshøj

Der arbejdes tværfagligt og der er ansat pædagoger, sygeplejerske, ergoterapeut, SSH og PAU, pedel med håndværksmæssig baggrund. Vi har fast to pædagogstuderende, og til tider også PAU-studerende.

Personalegruppen består dog med overvægt af pædagogisk uddannet personale.

Vi har et antal tilkaldevikarer tilknyttet, både pædagogisk uddannet personale og ufaglært. Ofte er vores tilkaldevikarer tidligere studerende.

 

Vi modtager supervision flere gange årligt, deltager i VISO forløb og relevante kurser/efteruddannelse.

Alle medarbejder er uddannet i KRAP. Derudover har en del af medarbejderen specialuddannelser ovenpå grunduddannelsen. 

Mødeaktivitet

Der afholdes 4 fælles personalemøder årligt, af 2 timers varighed, hvor hele personalegruppen deltager.

Der afholdes månedsmøder i begge huse. Fast personale deltager.  Hovedindholdet er pædagogiske mål og gennemgang af beboerne. Derudover sætter ledelsen aktuelle punkter på til dialog.

Leder og Sikkerhedsrepræsentant afholder årligt min. 4 sikkerhedsmøder.

Leder og Tillidsrepræsentant afholder årligt min. 4 TR-møder.

Tillidsrepræsentant, Arbejdsmiljørepræsentant, Stedfortræder og Leder afholder 3 årlige TRIO møder med fokus på trivsel og aktueller problemstillinger

MED udvalg bestående af TR, AMR, medarbejderrepræsentanter Stedfortræder og Leder. Der afholdes 4 møder om året.

Mødestrukturen og mængden af møder, evalueres årligt i januar måned, hvorefter en årlig mødekalender udarbejdes.

Som studerende på Drengshøj får du en helt unik mulighed for at komme helt tæt på en flok skønne beboere, gode kollegaer, få styrket din pædagogiske faglighed, gennemgå en personlig udvikling og få mange fantastiske oplevelser. 

Du vil møde et hus som summer af livsglæde, godt humør, arbejdsglæde, høj faglighed, gensidig respekt og anerkendelse.

Som studerende bliver du en del af huset og personalegruppen. Dine kompetencer kommer i spil, du deltager i møder, supervision, VISO forløb osv. 

Du tilbydes ugentlig vejledning sammen med din faste praktikvejleder. 

For yderligere informationer se uddannelsesplan. 

LÆS MERE

Fælles værdigrundlag: 

 • Glæde opstår gennem fælles oplevelser. 
 • Tryghed betyder, at man kan være åben og sig "selv". 
 • Empati betyder medfølelse og indlevelse. 
 • Tillid er noget, der vokser frem i takt med, at man lærer hinanden at kende.
 • Gensidigt respekt, danner grundlag for udvikling. 
 • Fællesskab og plads til forskellighed
 • Bevidst positiv dialog, vi lytter, stiller åbne spørgsmål og understøtter hinanden.
 • Høj faglighed, vi forholder os fagligt til pædagogiske opgaver og udfordringer, vi lærer af hinanden.

 

 

 Her kan du se tilsynsrapporter, der gælder for Bofællesskabet Drengshøj

 Tilsynsrapport 2020.pdf

Tilsynsrapport 2022.pdf

Tilsynsrapport 2023.pdf

 

Her kan du se kvalitetsstandarder, der gælder for Bofællesskabet Drengshøj

Senest opdateret 10-01-2024
Forening og fællesskab

Livet med udviklingshandicap

Hos foreningen LEV kan du hente rådgivning og inspiration

LÆS MERE

Du kan også få hjælp!

Pårørende til handicappede?

Som pårørende kan du også få behov for hjælp og viden om, hvordan du bedst kan støtte dit handicappede barn, familiemedlem eller ven - og samtidig passe på dig selv.

LÆS MERE

Hvad er pårørende råd?

Pårørende råd

Vidste du, at på Drengshøj er der et beboere- og pårørenderåd, der kan give input, ideer og forslag til samarbejde og aktiviteter og lign. 

LÆS MERE