Valg til Europa Parlamentet

Her på siden vil du løbende kunne finde relevant information om valget til Europa Parlamentet.

Valgresultat

Valgstederne var åbne den 9. juni 2024 fra kl 09.00 - 20.00.

Du kan se resultaterne fra Thisted-Kredsen via linket her: 

Link til valgets resultat hos KMD

Den 9. juni 2024 er der valg til Europa Parlamentet. Her skal Danmark vælge 15 ud af 720 medlemmer i Europa-Parlamentet. 

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i maj eller juni måned i EU's medlemsstater. 

Vi har samlet informationer om, hvordan du stemmer til Europa-Parlamentet.

Hvis du ønsker at læse om Europa-Parlamentet, og hvad du kan være med til at påvirke med din stemme, kan du finde det på EU's officielle kampagne-hjemmeside:

EU's hjemmeside om valget

Stemmeprocenter

På valgdagen den 9. juni bliver stemmeprocenterne i Thisted Kommune opgjort kl. 11.00 og kl. 17.00. 

Du vil kunne se stemmeprocenterne herunder senest kl. 12.00 og kl. 18.00.

Se stemmeprocenterne på de enkelte valgsteder
Valgsted Stemmeprocent kl. 11.00 Stemmeprocent kl. 17.00
Thisted  15,2  41,0
Snedsted  15,0  45,5
Hurup  16,2  43,1
Hanstholm  14,7  40,5
Sjørring  14,0  42,2
Vesløs   14,7  46,7
Vestervig  16,5   47,4
Bedsted  16,3   43,3
Nors  12,6  44,2
Frøstrup  14,2  44,1
Vorupør  10,2  43,9
Koldby  14,2  42,8
Østerild  12,5  39,8
Sennels  14,9  46,8
Klitmøller  15,9  52,4
I alt  14,9  42,5

Her kan du se den samlede valgdeltagelse i Thisted-kredsen ved tidligere valg til Europa-Parlamentet. 

Den samlede valgdeltagelse ved tidligere valg
Valg Samlet stemmeprocent i Thisted-kredsen
Europa-Parlamentet i 2019 63,75
Europa-Parlamentet i 2014 53,35

Valgkort

Valgkort udsendes til alle vælgere, der har stemmeret ved Europa-Parlamentsvalget d. 9. juni 2024

Hvis du har stemmeret og ikke har modtaget dit valgkort i perioden fra torsdag 30. maj 2024 - tirsdag 4. juni 2024, skal du henvende dig i Borgerservice.

Mener du, at der er fejl på valgkortet, skal du også kontakte Borgerservice, så fejlen kan blive rettet.

Valgkortet skal indeholde oplysninger om dit navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningsstedets beliggenhed, dato for afstemningen samt det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

Du skal medbringe valgkortet, når du på afstemningsdagen møder op for at stemme.

Skulle du have glemt dit valgkort, så kan du stadig komme til at stemme, men det tager lidt længere tid.

Du skal nemlig først have lavet et erstatningsvalgkort. Du skal derfor henvende dig til valgstyrerne på dit afstemningssted, og fremvise legitimation – fx sundhedskort, kørekort eller pas, og du skal oplyse din fødselsdato. 

Valgstederne i Thisted Kommune

I Thisted Kommune er der 15 valgsteder.

Når du modtager dit valgkort, vil det stå på kortet, hvilket valgsted, du skal benytte dig af på valgdagen. 

Se listen over valgsteder

Hvis du har brug for hjælpemidler

Vi har diverse hjælpemidler, vi kan stille til rådighed for dig, hvis du har brug for dem i forbindelse med din stemmeafgivning. Nogle af hjælpemidlerne vil være tilgængelige på alle valgsteder, mens andre kun er til rådighed på bestemte valgsteder. 

Du kan danne dig overblikket nedenfor. 

Husk, at du kan ansøge om at få flyttet valgsted, hvis der er bestemte hjælpemidler, du har brug for. 

Overblik over hjælpemidler

Følgende hjælpemidler stilles til rådighed alle de steder, hvor du har mulighed for at brevstemme:

 • Sort pen 
 • Lup 
 • LED-lampe 

Hvis du brug for et hæve-sænkebord og et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV for at afgive din stemme, så skal du afgive din brevstemme på biblioteket i Thisted.

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du ikke kan udfylde/afkrydse brevstemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, skal en eller to stemmemodtagere yde den fornødne hjælp.

Du kan i stedet for en stemmemodtager vælge en personlig hjælper, som du har tillid til, f.eks. din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. I dette tilfælde ydes hjælpen således både af en stemmemodtager og en person, du selv har valgt.

Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en personlig hjælper. Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, som når du får hjælp på valgdagen. Er der ydet hjælp, skal det fremgå af følgebrevet.

Du kan kun få hjælp til at udfylde/afkrydse brevstemmesedlen, hvis du utvetydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme.

Overblik over hjælpemidler

Følgende hjælpemidler stilles til rådighed ved stemmeafgivningen på samtlige valgsteder:

 • Sort pen
 • Lup
 • LED-lampe
 • Overlægsplade

Hvis du har brug for et hæve-sænkebord og/eller et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV for at afgive din stemme, så findes begge dele på afstemningsstedet i Munkehallen i Thisted. 

Hvis du har brug for at anvende CCTV, men ikke er opført på valglisten for valgsted Munkehallen i Thisted, kan du anmode om at skifte valgsted til valgstedet i Thisted.
Du finder ansøgningsskemaet her.

Alternativt kan du brevstemme på Thisted Bibliotek, hvor hjælpemidlerne også vil være til rådighed. 

Hjælp til at afgive din stemme på valgdagen

Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Du har også mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen alene af en person, du selv har valgt. Det vil sige, uden at der også skal medvirke en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger). For at få hjælp af kun én person, gør særlige forhold sig gældende – spørg på dit valgsted, hvis du ønsker hjælp på denne måde til afstemningen.

Du kan kun få hjælp til at udfylde/afkrydse brevstemmesedlen, hvis du utvetydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme.

Stemmeafgivning i en bil eller lignende (vognstemme)

Du har også mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind på afstemningsstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagtsynet, mangler førlighed, eller der er trapper eller lignende på afstemningsstedet.

Du skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor - eventuelt i din bil eller lignende - og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger.

Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

Tavshedspligt

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, uanset om det er på valgdagen eller ved brevstemmeafgivningen har tavshedspligt.

Det gælder alt, hvad de må vide om, hvad du har stemt, og om du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvordan du skal stemme. Det må den personlige valgte hjælper selvfølgelig heller ikke.

Der er mulighed for at søge om at blive flyttet til et andet afstemningssted pga. handicap eller manglende førlighed.

Det kan for eksempel være, hvis du har brug for et af de hjælpemidler, der kun er tilgængelige på valgstedet i Munkehallen i Thisted. 

Du søger ved at udfylde ansøgningsskemaet her: Link til ansøgningsskema.

Borgerservice skal have modtaget dit udfyldte ansøgningsskema inden den 31. maj 2024 kl. 12.00.

Partierne og kandidaterne

Der er 11 partier og 169 kandidater, der stiller op til valget af de 15 danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Du kan se alle partier og kandidater på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:

Se partier og kandidater

Valgret og valglister

Ved valget til Europa Parlamentet er der borgere, der har mulighed for at vælge hvilket EU-land, de ønsker at stemme i. Få mere info nedenfor. 

Du har valgret (stemmeret) til Europa-Parlamentsvalg, hvis du: 

 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark. 
 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater, 
 • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark. 

Vær opmærksom på, at du kun må afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat.

Hvis du er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater med fast bopæl i Danmark, og du ønsker at stemme til valget i Danmark, må du altså ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat). 

Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg: 

 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og 
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b). 

Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) med fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Det betyder, at du kan stemme og/eller stille op til valget i Danmark. 

Det kræver dog, at du søger om at blive optaget på den såkaldte valgliste.  

Som statsborger i et andet EU-land med fast bopæl i Danmark kan du nemlig selv vælge: 

 • om du ønsker at stille op og/eller stemme til valget i Danmark 
 • eller om du ønsker at stille op og/eller stemme ved valget i dit hjemland.  

Vær opmærksom på, at du altid kun vil kunne deltage i valget til Europa Parlamentet i ét land. Hvis du er optaget på valglisten i Danmark, kan du altså ikke stemme til valget i dit hjemland. 

Søg om optagelse på valglisten

For at kunne stemme til valget i Danmark skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor. Bor du i Thisted Kommune skal du altså søge her hos os.  

Du skal bruge ansøgningsskemaet her:

Link til ansøgningsskema.

Link til ansøgningsskema i printvenlig version. 

Du kan aflevere ansøgning til os ved personlig henvendelse i Borgerservice, pr. post eller e-mail. Hvis du vil aflevere din ansøgning i Borgerservice, skal du huske at bestille tid. Det kan du gøre her:

Link til tidsbestilling i Borgerservice.

Hvis du gerne vil sende ansøgningsskemaet med e-mail, bør du sende det som sikker post, da ansøgningsskemaet indeholder dit CPR-nummer.  

Du kan sende sikker post til os her:

Send sikkert

Frister for optagelse på valgliste

Sidste frist for at ansøge er den 6. maj 2024.  

Den frist bliver skubbet til den 13. maj, hvis du fra og med d. 30. april 2024 til og med den 6. maj 2024: 

 • er flyttet til Danmark eller 
 • har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen eller 
 • har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande uden samtidig at have dansk indfødsret.  

Flytter du - eller modtager et statsborgerskab - efter 6. maj er den allersidste frist for at søge om optagelse på valglisten d. 24. maj 2024. 

Efter denne dato vil du ikke kunne blive optaget på valglisten til valget til Europa Parlamentet d. 9. juni.   

Vær opmærksom på, at hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det seneste valg til Europa-Parlamentet, er du automatisk optaget på valglisten til det kommende valg den 9. juni. 

Det gør sig gældende, hvis du har haft fast bopæl i Danmark i den mellemliggende periode og ikke har anmodet om at blive slettet fra valglisten.  

Hvis du vil slettes fra valglisten

Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten i Danmark, hvis du hellere vil stemme til valget i dit hjemland.  

Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk via linket her:

Anmod om at blive slettet fra valglisten. 

Sidste frist for at anmode om at blive slettet fra valglisten er den 24. maj 2024.  

 

Danske statsborgere, der er fyldt 18 år og bor i et af de øvrige EU-lande, har efter ansøgning ret til at deltage i Europa Parlamentsvalget i Danmark.  

Det kræver blot, at du er optaget på den såkaldte valgliste.  

Læs evt. mere her: Udlandsdanskeres valgret (im.dk) 

Søg om optagelse på valglisten

Du kan søge om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget ved at udfylde et ansøgningsskema, som skal indsendes til Københavns Kommune. Det er her, man behandler alle ansøgninger om optagelse på valglisten fra danskere, der bor i udlandet.  

Link til ansøgningsskema.  

Det anbefales at indsende ansøgningen så tidligt som muligt. Sidste frist for ansøgning er d. 24. maj 2024. 

Vær opmærksom på, at du altid kun vil kunne deltage i valget til Europa Parlamentet i ét land. Hvis du er optaget på valglisten i Danmark, kan du altså ikke stemme til valget i det EU-land, hvor du bor. 

I visse tilfælde kan danske statsborgere, der er bosat på Færøerne og Grønland, også ansøge om at få lov til at stemme til valget til Europa Parlamentet i Danmark. Læs mere om det – og udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. 

Hvis du vil slettes fra valglisten

Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten, hvis du hellere vil stemme til valget i det EU-land, hvor du er bosat på nuværende tidspunkt.  

Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk via linket her:

Anmod om at blive slettet fra valglisten. 

Sidste frist for at ansøge om at blive slettet fra valglisten er d. 24. maj 2024.  

Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalg på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside. 

Valg til Europa-Parlamentet (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) 

Sådan brevstemmer du

Nedenfor har vi samlet al viden om, hvordan du brevstemmer til valget til Europa Parlamentet.

Hvis du ikke har mulighed for at møde fysisk op på valgstederne for at afgive din stemme og ønsker at stemme ved valget den 9. juni 2024, har du flere forskellige muligheder for at brevstemme forud for valgdagen.

Husk, at du skal medbringe legitimation, når du møder op for at brevstemme. Det kan for eksempel være kørekort, pas, sundhedskort eller valgkort.

Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen. Fortryder du din brevstemme, kan du godt brevstemme igen inden for fristen for brevstemmeafgivning. Det vil så være din nyeste brevstemme, der tæller.

Læs mere om brevstemmeafgivning på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Du kan brevstemme fra mandag d. 29. april til torsdag d. 6. juni kl. 17.00.

Du kan brevstemme på Bibliotekerne i Thisted og Hurup og i den valgbus, der kører rundt i Thy.

Thisted Bibliotek

Tingstrupvej 19, 7700 Thisted:

 • Mandag til fredag fra 10.00 til 17.00 – bemærk at der kun er åbent fra 10-12 d. 1. maj. Derudover er der lukket d. 5. juni 2024.
 • Lørdage fra 10.00 til 13.00 

Hurup Bibliotek 

Søndergade 1, 7760 Hurup:

 • Mandage fra kl. 13.00 til 17.00 

Valgbussen

Du kan også vælge at afgive din brevstemme i den valgbus, der kører rundt i Thy. Du kan se valgbussens køreplan her: Link til køreplan

 

Afgiv din stemme i valgbussen

I Thisted Kommune har vi en valgbus, der kører rundt på forskellige lokationer i Thy.

Det gør det muligt for dig at brevstemme tæt på, hvor du bor. 

Du finder valgbussens køreplan her:

Link til køreplan

Brevstem i eget hjem

Kan du ikke møde op på valgdagen på grund af for eksempel sygdom eller manglende førlighed, har du mulighed for at afgive din stemme i hjemmet.

Ønsker du at brevstemme hjemme pga. sygdom eller manglende førlighed, skal du først søge om det. 

Du kan ansøge om at brevstemme i eget hjem fra d. 12. maj 2024. 

Du har tre muligheder:

 • Du kan ansøge via den digitale selvbetjeningsløsning, som du finder her: Link til selvbetjeningsløsning
 • Du kan tage kontakt til din hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske 
 • Du kan udfylde ansøgningsskemaet her: Link til ansøgningsskema.
 • Du kan ringe til Borgerservice på telefon 9917 1861.

Borgerservice skal have modtaget din ansøgning inden d. 29. maj kl. 12.00. 

 

Du har ret til at afgive din stemme, selvom du er indlagt på sygehuset. 

Hvis du er indlagt, vil personalet på sygehuset hjælpe dig med at stemme. 

 

Hvis du bor på et plejehjem eller plejecenter, vil du få mulighed for at stemme her. Du får nærmere information fra personalet.

Du får nærmere information fra personalet om, hvordan du får mulighed for at stemme.

Overblikket