Thisted Rusmiddelteam

Tekst på billede: Vidste du, at du kan henvende dig i Thisted Rusmiddelcenter, hvad enten du har et overforbrug, misbrug, er pårørende eller på en anden måde har brug for rådgivning og vejledning omkring rusmidler? Ring til 99 17 25 60

Rådgivning og ambulant behandling til unge og voksne, som enten har et overforbrug, misbrug, er pårørende eller på anden måde har brug for rådgivning og vejledning omkring rusmidler.
Ring til 99 17 25 60

Behandlingen er gratis

Du kan i nogle af vores tilbud være anonym.

Du skal ikke henvises, men blot ringe til os på telefon 99 17 25 60 eller møde personligt op i vores åbningstid.

Vi tilstræber, at du altid bliver mødt åbent og fordomsfrit, da det er vores vigtigste opgave at gøre din oplevelse god.

Ring til os - vi glæder os til at snakke med dig.

Dit mål er vores mål

I Thisted Rusmiddelteam tager vi altid udgangspunkt i dine ønsker og dit mål for behandlingen. For nogle er målet helt at stoppe et forbrug af alkohol, hash eller stoffer. For andre er det at reducere eller stabilisere forbruget.

Vi tilrettelægger behandlingen sammen med dig og evt. dine pårørende - og vi giver dig/jer rådgivning om, hvad der virker i behandlingen, så du opnår dit mål.

Vi arbejder med evidensbaserede behandlingsmetoder, dvs. metoder som har vist en dokumenteret effekt:

Motivationel Interviewing - MI - Motivationssøgende samtaleteknik.
Kognitiv rusmiddelbehandling, der fokuserer på samspillet mellem dine tanker, følelser og handlinger.

Viden og indsigt

I behandlingen får du indsigt i uhensigtsmæssig brug af rusmidler og mulighed for at tillære nye strategier til at reducere eller leve uden et skadeligt brug af rusmidler. 
 

Rusmiddelteamet

Kontakt os
Lerpyttervej 50 (Thyhallen)
7700 Thisted

Telefontider

Mandag kl. 8.30 - 16.30

Tirsdag kl. 8.30 - 14.30

Onsdag kl. 10.30 - 14.30

Torsdag kl. 8.30 - 16.30

Fredag kl. 8.30 - 12.30
 

Personlig henvendelse:

Mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00

Fredag kl. 8.00 - 12.00
 

Christina Madsen

Tilbudsleder
Socialpædagogisk støtte og dagtilbud

Information om Rusmiddelcentret

Her kan du læse mere om behandlingen i Rusmiddelcentret.

 Kerneydelser i Rusmiddel-teamet:

 • Vores kerneydelse er ambulant behandling af alkohol- og stofmisbrug med en helhedsorienteret og individuel tilgang.
 • At tilbyde pårørende råd/vejledning.

Kerneopgaver i rusmiddelbehandlingen:

 • At borgeren opnår indsigt i sit uhensigtsmæssige brug af rusmidler og udvikler handlemuligheder til at reducere og/eller leve uden et skadeligt brug af rusmidler.
 • At borgeren kan forebygge negative konsekvenser af både fysisk, psykisk og social karakter ved brug af rusmidler.
 • At borgeren opnår et forhold til alkohol og/eller rusmidler, der gør det muligt at realisere egne ønsker og mål.
 • At borgeren opnår stabile boligmæssige og økonomiske forhold.
 • At borgeren kan indgå i sociale netværk uden aktivt misbrug.
 • At pårørende opnår indsigt i  afhængighed og får øje på nye handlemuligheder i forhold til at komme videre i eget liv  - og ikke lade sig styre af en andens misbrug.
   

Det er et frivilligt behandlingstilbud, der er baseret på borgerens motivation, forandringsparathed og klare ønske om forandring af den aktuelle misbrugsstatus - Dette er grundlæggende i behandlingen og dermed også en forudsætning for tilbud om behandling.

 

Rådgivning

Hvis du overvejer eller ønsker at ændre dit forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer, så kan du få gratis hjælp i  Thisted Rusmiddelcenter. Du er også velkommen til at ringe, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du ønsker en forandring af dit alkohol- eller stofforbrug.

I rådgivningen kan du få råd og vejledning, og du kan høre mere om, hvordan vi kan hjælpe. Vi anbefaler, at vi mødes her i rusmiddelcentret, men vi kan også tale sammen i telefonen eller komme til dig. 

Ring på 99 17 25 60 og bestil tid til en samtale i rådgivningen. 

Telefonen er åben hver dag kl. 8-12. 

Skal vi komme til dig?

Vi har forståelse for, at det kan være svært at træde ind ad af vores dør. Derfor møder vi dig gerne på neutral grund eller i dit hjem, hvis det fungerer bedre for dig.

Udgående rådgivning et tilbud i Thisted Rusmiddelcenter, hvor en rusmiddelbehandler kan komme til dig og give råd og vejledning samt information om mulighed for hjælp. Dine pårørende kan deltage, hvis du ønsker det.

Uforpligtende og anonymt, hvis du ønsker det

Samtalerne er uforpligtende, og du behøver ikke på forhånd at have besluttet dig for, hvad der skal ske.

Du kan få op til 3 rådgivende samtaler, der kan foregå i dit hjem, på din arbejdsplads, hos kommunen eller et andet sted, der passer dig bedst.

Du kan også være anonym, hvis du ønsker det.

Hvis du har brug for behandling, så hjælper vi med at finde det rette tilbud til dig.

Det er vores medarbejdere i visitationen, der tager ud til rådgivningssamtaler uden for Thisted Rusmiddelcenter.

Kontakt  visitationen direkte på tlf. 99 17 25 60

Visitationssamtale

Når du henvender dig til Rusmiddelteamet i Thy Hallen (Lerpyttervej 50, 7700 Thisted), vil du få en tid til en rådgivnings- og/eller en visitationssamtale. Ved første samtale vil der blive spurgt ind til din situation. Efterfølgende vil din sag blive bragt op på et teammøde, hvor det vil blive vurderet, hvilken behandling du skal tilbydes og hvem der bliver din behandler i starten. Du vil få tilsendt navn på din behandler, samt tid til første samtale.

Der afholdes teammøde hver onsdag.

Kontakt  visitationen direkte på tlf. 99 17 25 60  

God behandling begynder med en god dialog

De fleste af os kender den situation, hvor vi efter en vigtig samtale kommer i tanke om alt det, vi ikke fik spurgt om. Enten fordi vi glemte det undervejs, eller fordi vi ikke brød os om at spørge. Det er en skam, for spørgsmål er vigtige.

Når du stiller spørgsmål, bliver du bedre rustet til at tage de beslutninger, der er rigtige for dig – på et kvalificeret grundlag. Det sikrer også, at du bliver hørt, og at vi bedre kan sætte os ind i din situation, dine ønsker og i de ting, der bekymrer dig.

En god behandling er et partnerskab. Rusmiddelteamet er den faglige ekspert. Men du er ekspert i dit eget liv. Ingen ved mere om dig, end du gør, og din viden er afgørende for den bedst mulige behandling til dig.

 

 

Alkoholbehandling - gratis og professionelt

Til dig der bruger alkohol og overvejer at ændre på det.

 • Alkoholbehandlingen i Rusmiddelcentret er et gratis tilbud, til alle borgere som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner
 • Behandling hos os er ambulant og foregår i dag- og eftermiddagstimerne. Det vil sige, at du møder til samtaler i Rusmiddelcentret, mens du samtidig bor hjemme. 
 • Vi har forskellige behandlingsforløb, og selve forløbet tilrettelægger vi i samarbejde med dig, så behandlingen kommer til at passe til dig og din situation. 
 • Det overordnede mål med alkoholbehandlingen er, at du bliver i stand til at ændre dine alkoholvaner, så du får et bedre liv både fysisk, psykisk, socialt og familiemæssigt.
 • Uanset hvor du bor, kan du få gratis alkoholbehandling i Thisted Rusmiddelcenter. Du har også mulighed for at vælge alkoholbehandling i en anden kommune.

Du er altid velkommen til at henvende dig og høre mere om vores rådgivnings- og behandlingstilbud. Ring på 99 17 25 60

Du kan også læse mere om vores behandlingstilbud i forhold til alkohol her på siden.

Individuelt forløb

 • Et tilbud til dig, der oplever problemer med alkohol.
 • Formålet er at hjælpe dig til at bliver mere afklaret forhold til alkohol og hvilke forandringer du ønsker. Ligeledes vil du blive støttet i at tage de første skridt mod disse forandringer.
 • Der vil være forskellige temaer bl.a. håndtering af trang, indsigt i dine risikosituationer og advarselstegn, fastholdelse af motivation og strategier til at forebygge af tilbagefald
 • I slutningen af forløbet vil du blive bedt om at tage stilling til, hvorvidt du er parat til en periode uden alkohol.
 • I begyndelsen af behandlingsforløbet vil du typisk skulle møde en gang om ugen til samtale. Senere i forløbet vil hyppigheden af samtalerne blive tilpasset dit behov. 
 • Undervejs i forløbet har vi fokus på, hvordan dine pårørende kan inddrages i dit forløb. Det taler vi med dig om.

Dagbehandling

Gruppebehandling til forebyggelse af tilbagefald

 • Dette tilbud er til dig, som er har valgt at være fri fra rusmidler i mindst 3 måneder, og har brug for hjælp til at fastholde dit valg.
 • Du har måske tidligere været gennem en ambulant behandling eller døgnbehandling for dit misbrug.
 • Du skal være indstillet på at deltage aktivt i gruppearbejdet, men det accepteres også, hvis noget er så personligt, at du ikke kan dele det med gruppen. Gruppen skal være et trygt og fortroligt sted at være.
 • Formålet er, at du opnår redskaber, viden og forståelse for afhængighed og sammenhængen mellem dine udfordringer og indtag af rusmidler. Det er et krav, at du inden opstart har været stoffri/ædru i mindst tre dage og er uden abstinenser.
 • Du skal være parat til stabilt fremmøde i gruppen tre dage om ugen. 

OBS!

Hvis du ønsker at deltage i dette tilbud og ikke bor i Thisted kommune, skal du sikre dig et betalingstilsagn (behandlingsplan) fra din hjemkommune.

Stabiliserende forløb 

Det stabiliserende forløb er for dig, som har brug for anden støtte til at reducere og stabilisere dit alkoholforbrug.

Behandlingen i det stabiliserende forløb kan bl.a. bestå af afrusning og abstinensbehandling, medicinsk alkoholbehandling samt korte samtaler, når du kommer for at hente din medicin. Her vil vi følge op på din generelle situation og sundhed.

Det er din praktiserende læge, der evt. skal ordinere abstinensdæmpende medicin.

Medicinsk alkoholbehandling 

Medicinsk alkoholbehandling kan være et vigtigt element i behandlingen og kan indgå i de forskellige behandlingsforløb.

Antabus kan bruges i behandling af alkoholproblemer - og  altid i sammenhæng med samtaler i et behandlingsforløb. Hvis du ønsker helt at stoppe med at drikke, evt. i en periode og gerne vil støttes i dette valg, kan antabus måske være noget for dig.

Thisted Rusmiddelteam betaler for antabusbehandlingen, hvis du samtidig er indskrevet i  behandlingen. Det er din praktiserende læge, som skal ordinere antabus.

Campral er et medicinsk præparat,  der reducerer trangen til alkohol og virkningen opleves efter 1-3 uger. Tilbuddet er til dig, der er indskrevet i rusmiddelbehandling og ønsker afholdenhed i en længere periode.

Tilbuddet gives i samarbejde med din praktiserende læge, som skal ordinere Campral. Vi tilbyder at betale for de tre første måneders behandling, dog max. 3 måneder. 

Efterbehandling

 • Har du tidligere gennemgået en behandling og holdt dig ædru i minimum 12 uger.
 • Oplever du, at  have brug for at kunne dele oplevelser, følelser og tanker, som fylder i din hverdag eller mærker du, at et tilbagefald truer, så kan et efterbehandlingsforløb være noget for dig.
 • Formålet er at støtte dig i at fastholde de opnåede forandringer du har tillært dig i alkoholbehandlingen.
 • Tilbuddet er individuelt.

Døgnbehandling

Vi kan i visse tilfælde indstille dig til døgnbehandling, hvis vi vurderer, at det er det rette tilbud til dig. 

Vi bevilger kun døgnbehandling, når de ambulante behandlingsmuligheder er udtømte, og når vi vurderer, at du kan få gavn af mere indgribende behandlingsformer, som et døgnbehandlingstilbud er. 

Når du bliver henvist til  døgnbehandling fra Thisted Kommune, så er behandlingen gratis for dig, dog kan der være en mindre egenbetaling til kost og logi.

Vær opmærksom på, at hvis du ønsker døgnbehandling, så skal Thisted Kommune først visitere dig til døgnbehandling. Du kan ikke starte i døgnbehandling og efterfølgende få beløbet refunderet af  Thisted Kommune.

Stofbehandling - gratis og professionelt

Thisted Rusmiddelcenter tilbyder gratis, professionel stofbehandling til dig, der ønsker at reducere eller stoppe et misbrug af euforiserende stoffer. 

Værd at vide om vores stofbehandling:

 • Alle behandlingsforløb er gratis og kan tilbydes alle borgere i Thisted kommune.
 • Der er behandlingsgaranti. Det betyder, at din behandling starter hurtigst muligt og senest 14 dage, efter du har henvendt dig.
 • Behandling hos os er ambulant og foregår i dag- og eftermiddagstimerne. Det vil sige, at du møder til samtaler i Rusmiddelcentret, mens du bor hjemme. Du har derfor mulighed for samtidig at passe et arbejde, dog kan det blive nødvendigt at tage fri nogle timer.
 • Hvis du ønsker at modtage social stofbehandling og ikke bor i Thisted kommune, skal du sikre dig et betalingstilsagn (behandlingsplan) fra din hjemkommune.

Du er altid velkommen til at henvende dig og høre mere om vores rådgivnings- og behandlingstilbud. Ring på 99 17 25 60

Du kan også læse mere om vores behandlingstilbud i forhold til stoffer her på siden.

Individuelt forløb

 • Et tilbud til dig, der oplever problemer med euforiserende stoffer. 
 • Formålet er at hjælpe dig til at blive mere afklaret forhold til  brug af euforiserende stoffer og hvilke forandringer du ønsker. Ligeledes vil du blive støttet i at tage de første skridt mod disse forandringer.
 • Der vil være forskellige temaer bl.a. håndtering af trang, indsigt i dine risikosituationer og advarselstegn, fastholdelse af motivation og strategier til at forebygge af tilbagefald
 • I begyndelsen af behandlingsforløbet vil du typisk skulle møde en gang om ugen til samtale. Senere i forløbet vil hyppigheden af samtalerne blive tilpasset dit behov. 
 • Undervejs i forløbet har vi fokus på, hvordan dine pårørende kan inddrages i dit forløb. Det taler vi med dig om.

Dagbehandling

Gruppebehandling til forebyggelse af tilbagefald

 • Dette tilbud er til dig, som har valgt at være fri fra rusmidler i mindst 3 måneder og har brug for hjælp til at fastholde dit valg.
 • Du har måske tidligere været gennem en ambulant behandling eller døgnbehandling for dit misbrug.
 • Du skal være indstillet på at deltage aktivt i gruppearbejdet, men det accepteres også, hvis noget er så personligt, at du ikke kan dele det med gruppen. Gruppen skal være et trygt og fortroligt sted at være.
 • Formålet er, at du opnår redskaber, viden og forståelse for afhængighed og sammenhængen mellem dine udfordringer og indtag af rusmidler. Det er et krav, at du inden opstart har været stoffri/ædru i mindst tre dage og er uden abstinenser.
 • Du skal være parat til stabilt fremmøde i gruppen tre dage om ugen. 

OBS!

Hvis du ønsker at deltage i dette tilbud og ikke bor i Thisted kommune, skal du sikre dig et betalingstilsagn (behandlingsplan) fra din hjemkommune.

Medicinsk stofbehandling - substitutionsbehandling

Rusmiddelcentrets sundhedsfaglige personale varetager i samarbejde med lægekonsulenten den medicinske del af stofbehandlingen - det er også det man kalder substitutionsbehandling.

 • Substitutionsbehandling er til dig, som er fysisk afhængig efter et længerevarende misbrug af morfin, metadon, heroin eller lignende. 
 • Substitutionsbehandling tilbydes som supplement i behandlingsforløbet efter konkret lægefaglig vurdering. 
 • Selve substitutionsbehandlingen varetages af Thisted Rusmiddelcenters lægekonsulent, som ordinerer substitution i form af buprenorphin eller metadon.
 • Der tilbydes som udgangspunkt behandling med Buprenorphin, der anbefales af Sundhedsstyrelsen.
 • Formålet med behandlingen er at stabilisere dit misbrug og på sigt at hjælpe dig med at reducere eller stoppe dit misbrug.
 • I begyndelsen skal du komme hver dag i Rusmiddelcentret, da vi gerne vil sikre os, at du får den rette dosis medicin.
 • Efter en stabil periode, bringes din medicin ud til din hjemme adresse og skal indtages overvåget. 
 • Den medicinske behandling bliver lavet i overensstemmelse, med den behandlingsplan, som du sammen med din behandler planlægger.
 • Formålet med den medicinske behandling er, at du enten bliver stabiliseret, reducerer et sidemisbrug, kommer helt ud af sidemisbrug, eller at trappe ud af substitutionsmedicin.

Anonym stofbehandling

Anonym stofbehandling er et særligt tilbud til borgere i  Thisted Kommune, der har et problematisk forbrug af stoffer - og som ikke har andre sociale problemer.

Behandlingen er gratis og henvender sig til dig, der:  

 • Er 18 år eller derover og bor i Thisted Kommune
 • Har arbejde, er under uddannelse eller har anden tæt tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Gerne vil reducere eller stoppe dit forbrug af hash, kokain eller andre stoffer - og ønsker at være anonym
 • Behandlingen foregår i mindre grupper.

 Behandlingen består af:

 • En forsamtale med en behandler, hvor I afklarer, om anonym stofbehandling er det rigtige tilbud til dig.
 • 8-12 ugers gruppebehandling, hvor man mødes en gang om ugen sidst på eftermiddagen
 • Tilbud om en afsluttende individuel samtale

Hvis der ikke aktuelt er et gruppeforløb i  Thisted, når du henvender dig, tilbydes du individuelle samtaler med behandleren, indtil der er deltagere nok til at etablere en gruppe. Eller du kan vælge at modtage dette tilbud på Morsø Rusmiddelcenter.

 • Du har ret til at forblive anonym i hele forløbet.
 • Både behandleren og de øvrige deltagere har tavshedspligt.
 • En undtagelse fra tavshedspligten og ret til anonymitet kan dog opstå, hvis der er bekymring for et barns trivsel. I så fald træder reglerne om underretningspligt for myndighedspersoner i kraft, dvs. at behandleren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis der opstår bekymring for, at et barn lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare, og at et barn har brug for særlig støtte.

Efterbehandling

 • Har du tidligere gennemgået en behandling og holdt dig  ude af misbrug i minimum 12 uger.
 • Oplever du, at  have brug for at kunne dele oplevelser, følelser og tanker, som fylder i din hverdag eller mærker du, at et tilbagefald truer, så kan et efterbehandlingsforløb være noget for dig.
 • Formålet er at støtte dig i at fastholde de opnåede forandringer du har tillært dig i behandlingen.
 • Tilbuddet er individuelt.

Døgnbehandling

 • Vi kan i visse tilfælde indstille dig til døgnbehandling, hvis vi vurderer, at det er det rette tilbud til dig. 
 • Thisted Kommune bevilger kun døgnbehandling, når de ambulante behandlingsmuligheder er udtømte, og når vi vurderer, at du kan få gavn af mere indgribende behandlingsformer, som et døgnbehandlingstilbud er. 
 • Når du bliver henvist til  døgnbehandling fra Thisted Kommune, så er behandlingen gratis for dig, dog kan der være en mindre egenbetaling til kost og logi.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker døgnbehandling, som skal betales af  Thisted kommune, så skal Thisted Kommune først visitere dig til døgnbehandling. Du kan ikke starte i døgnbehandling og efterfølgende få beløbet refunderet af  Thisted Kommune.

Unge - rådgivning og behandling

Er du mellem 18-27 år , så kontakt Rusmiddelcentret på telefon 99 17 25 60                                                                   

Er du under 18 år, så kontakt  U-Turn - tryk her:  U-Turn Thisted

Måske kan du genkende: 

 • At hashen hjælper med at få ro i tankerne, gør at du føler dig mindre stresset eller hjælper dig med at falde i søvn om aftenen?
 • At alkohol og feststoffer hjælper mod generthed og gør livet lidt mindre trist og kedeligt?

Dette tilbud er til dig, der gerne vil have hjælp og vejledning til at nedsætte eller stoppe dit forbrug af rusmidler.

I Ungetilbuddet undersøger vi sammen med dig, hvad du bruger stofferne eller alkoholen til og hvad du kan forsøge dig med i stedet for.
Unge-tilbuddet vil sammen med dig sætte fokus på, hvordan du kan få et liv, du er tilfreds med.

Unge-tilbuddet er et udvidet fleksibelt tilbud, der kan støtte og sørge for tryghed undervejs i arbejdet med at ændre dine vaner.

- Vi tager altid udgangspunkt i netop din situation

Unge-tilbuddet kan tilbyde hjælp til:

 • dig, som ønsker at  ændre dit forbrug/misbrug af rusmidler
 • dig, som har brug for støtte til at fastholde din motivation
 • dig, som ønsker vejledning eller behandling i trygge rammer
 • dig, som har brug for støtte i din forandringsproces

Det får du mulighed for:

 • Støtte og rådgivning med afsæt i ”Den motiverende samtale”.
 • Gruppeforløb og samtaler med fokus på netop de udfordringer, der opstår i din hverdag.

Pårørende

Til dig, der er berørt af en andens brug af rusmidler.

Det kan være svært at være tæt på én, der drikker for meget eller bruger stoffer. Som pårørende kan man opleve stærke følelser som vrede, angst, afmagt, skam og bekymring, der kan være svære at håndtere. Følelser som både kan være rettet mod den der har rusmiddelproblemet og en selv. 

Det første vigtige skridt som pårørende er at få talt med nogen, der kender til rusmiddelproblemer - så du ikke står alene med problemet.

Problemer med rusmidler påvirker omgivelserne, og pårørende kan have brug for rådgivning eller støtte.

Vi tilbyder:

 • Individuelle rådgivningssamtaler med en erfaren behandler - også selv om din nærmeste ikke er i behandling
 • Individuelle samtaler med en behandler, mens din nærmeste er indskrevet i behandling

Hjælp til forældre

Er du forælder til en ung, der har et problematisk forbrug eller et misbrug af alkohol, hash eller andre stoffer?

Det er ikke kun den unge, der kan have behov for hjælp. Ofte vil man som forælder også have brug for hjælp til at tackle det at være tæt på en, som har et stort rusmiddelforbrug. 

I  Thisted RusmiddelCenter tilbyder vi rådgivende samtaler til forældre, familie og venner til en ung med et rusmiddelforbrug, man er bekymret for.

Tilbuddet om rådgivning er for alle - også selv om den unge ikke er i kontakt med  Rusmiddelcentret.

Du vil i den rådgivende samtale få mulighed for at tale med en behandler om din bekymring, og om hvad du som forælder kan gøre.

 

Drivhuset

Vores kerneopgave er at være der for borgerne - lytte til borgerne - vejlede borgerne. 
 
Forebygge ensomhed og forværring af borgernes tilstand. 
 
Støtte borgerne i at skabe egne og nye netværk. 

Det gøres gennem individuelle samtaler, samtaler i grupper og via gruppeaktiviteter (motionsgrupper, madgrupper, kreative grupper, musikgruppe og turgruppe). 
 
Samvær og samtaler i fællesområdet med en "kop kaffe”. 
 
Tilbud om et måltid varmt måltid mad hver dag til en billig pris.  

Læs mere:  Aktivitets- og værestedet Drivhuset

Netværkscaféen 

Vores kerneopgave er at være et værested for psykisk sårbare og ensomme borgere. Vi er et værested med tilhørsforhold til SIND.

Læs mere:  Netværkscaféen

Værestedet Hanstholm

 Vores kerneopgave er at skabe en god hverdag for vores brugere. Vi tilbyder samtaler, guidning og fælles oplevelser.

 Tilbuddet er til borgere, som er psykisk sårbare  og/eller socialt ensomme.  

Læs mere:   Værestedet - Hanstholm

Solstrålen

Vores kerneopgave er, at skabe et trygt forum hvor mennesker, som er kommet ud af deres misbrug af alkohol og/eller stoffer. Her kan man være sammen med ligestillede og danne nye relationer med hinanden. 
 
Vi giver støtte og vejledning samt hjælp til at leve et liv uden misbrug.  

Læs mere:  Solstrålen - Thy

Rampen

Et værested for mennesker med sociale og personlige problemer og mennesker med stofbrug og stort forbrug af alkohol.

Vores kerneopgave er, at højne den almene sundhedstilstand i målgruppen af socialt udsatte borgere med forbrug af euforiserende stoffer og stort forbrug af alkohol.  

At skabe bedre levevilkår for målgruppen.   

At skabe et socialt tilhørsforhold, således der på sigt kan opbygges konstruktive netværksrelationer. 
 
Men vigtigst af alt i vores kerneopgave er at skabe en god dag for de borgere, som kommer på Rampen.  

Læs mere:  Rampen

Den sociale café Fristedet

Vores kerneopgave er, at være et værested for socialt udsatte og ensomme borgere, primært i den sydlige del af Thisted kommune.

Læs mere:  Den sociale cafe - Fristedet

Værestedet Kilden

Vores kerneopgave er at skabe samvær og aktiviteter i et trygt, rusmiddelfrit miljø.   

At støtte både den enkelte bruger og fællesskabet.

Målgruppen er voksne sindslidende.

Læs mere:  Værestedet Kilden

Frivillig Thy

Frivillig THY er en forening af frivillige.

Foreningens formål er at sætte fokus på det frivillige sociale arbejde og synliggøre de mange aktiviteter i hele Thisted Kommune.

Vi anser frivilligt socialt arbejde som en væsentlig ressource i samfundet, som styrker det sociale ansvar, fællesskab og aktiv medvirken i en samfundsnyttig indsats.

Vi arrangere kurser og foredrag for frivillige med henblik på støtte og fortsat udvikling.
Vi uddanner og støtter igangsættere til selvhjælpsgrupper og individuelle samtaler
Vi igangsætter selvhjælpsgrupper

Læs mere:  FrivilligThy

Al-Anon (Pårørende)

Hjælp og håb for familier og venner til alkoholikere.

Læs mere:  Al-Anon (Pårørende) 

AA-møder

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.

Læs mere:  AA-møder 

NA-møder

Narcotics Anonymous er et 12 trins fællesskab hvor addicts hjælper hindanden til et stoffrit liv.

Addict = Vores ord for personer der lider af sygdommen tvangsmæssig misbrug af enhver form for stemningsændrende midler.

Læs mere:  NA møder 

Personalet i Rusmiddelcentret

Behandlingen varetages af veluddannede rusmiddelbehandlere.

Alle har uddannelsesmæssige overbygninger på deres grunduddannelser i form af kognitiv uddannelse, MI uddannelse (Motivational Interviewing), psykoterapi, Metakognitiv terapi, mindfulness mm.

Personalet modtager løbende ekstern supervision.

Der arbejdes med veldokumenterede og velafprøvede metoder. 

 

 

Vi gør hinanden stærkere 

Kun gennem et bredt, tværfagligt samarbejde er det muligt at hjælpe og støtte mennesker, der er berørt af alkohol- eller stofmisbrug.

Nem og hurtig henvendelse 

Det kræver ikke henvisning for at begynde behandling i  Thisted Kommunes RusmiddelCenter. Borgeren kan selv kontakte os og lave en aftale - eller du kan hjælpe borgeren med at komme i kontakt med os.

Vi kan som regel tilbyde en samtale inden for få dage. Hvis borgeren ønsker, at du også deltager i samtalen, kan det også lade sig gøre.  

Har borgeren svært ved at møde op på Thisted RusmiddelCenter, har vi mulighed for at tage ud i en opstartsfase.

Siger borgeren ja til behandling, vil borgeren blive udredt og visiteret til et af Thisted Rusmiddelcenters tilbud. 

Målgrupper for rådgivning og behandling

Vi tilbyder rådgivning og behandling til alle, der ønsker at skabe en forandring i forhold til deres brug af alkohol, hash eller andre stoffer.

Rusmiddelcentrets målgrupper:
Personer over 18 år
Unge i alderen 18-26 år
Pårørende, heriblandt partner/tidligere partner, forældre og øvrige familiemedlemmer.

Lovgrundlag

I Thisted Kommunes RusmiddelCenter tilbyder vi rådgivning og behandling af alkohol eller stofproblemer efter Sundhedsloven §141 og §142 samt efter Serviceloven §101 og §101a. 

 

 

Senest opdateret 10-01-2024