Tilbud om beskyttet beskæftigelse og samvær

Er du over 18 år og har du nedsat fysiske- og psykiske funktionsevne, kan du få mulighed for at være en del af dagtilbuddet på Aktivitetshuset Limfjorden.

Hvem arbejder på Limfjorden?

Limfjorden er et tilbud til dig over 18 år, der har nedsat fysiske- og psykiske funktionsevne og godt kunne tænke sig at være en del af en arbejdsplads. 

Hvor kan man finde os?

Du kan finde os i Hurup på Poppelvej 10, Poppelvej 8 og Kløvermarken 2.

Vi har 3 huse som indeholder 4 forskellige grupper:

 • På Kløvermarken har vi en Aktivitetsgruppe og en Seniorgruppe.
 • På Poppelvej 10 finder du vores ledelse, kantine og Montagegruppen. 
 • På Poppelvej 8 er Produktionsgruppen. 

Alt efter dit ønske og behov kan du blive tilknyttet én eller flere af grupperne.

Sådan bliver du henvist til Limfjorden

Du skal kontakte din sagsbehandler i din hjemkommune og sammen med ham eller hende finde ud af, om vores tilbud vil passe til dig. Din sagsbehandler kontakter os på Limfjorden og tager sig af det praktiske, og du får besked om, hvornår du kan starte.

Du har indflydelse på dit arbejdsliv

Som medarbejder på Limfjorden tager vi udgangspunkt i dine ønsker. Det betyder at du har mulighed for at vælge om du vil være en del af én af vores grupper eller være en del af flere. 

Desuden bestemmer du også selv hvornår og hvordan din arbejdsdag og arbejdstid skal se ud. 

 

Limfjorden samarbejder med:

 • Din sagsbehandler i hjemkommunen,
 • Jobkonsulenter i din kommune,
 • Dit personlige netværk af familie og venner i det omfang du selv ønsker.

Fællesskab og Omsorg

På Limfjorden får du mulighed for at være en del af et fællesskab som hjælper hinanden.

Kontakt Limfjorden

Aktivitetshuset Limfjorden
Poppelvej 10
7760 Hurup

Tilbudsleder

Christine Bak Madsen
Tilbudsleder
Aktivitetshuset Limfjorden og Thyværkstedet

Assisterende tilbudsleder

Marianne Paaske Dahlgaard
Assisterende tilbudsleder
Aktivitetshuset Limfjorden og Thyværkstedet

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne på Limfjorden.

 Indflydelse på din hverdag og arbejdsliv

På Limfjorden finder vi sammen det bedste tilbud til dig, ud fra dine ønsker og behov. 

Når du starter på Limfjorden bliver du medarbejder. Hos os vil du få ca. 50 andre kollegaer som arbejder i de forskellige grupper.

Vores hverdag er meget struktureret og genkendelig, uanset hvilken gruppe du kommer i.

 

Vores åbningstider

Mandag: 8.00 - 15.45

Tirsdag: 8.00 - 15.45

Onsdag: 8.00 - 15.45

Torsdag: 8.00 - 15.45

Fredag: 8.00 - 13.45

Limfjordens arbejdsopgaver:

På Limfjorden kan du blive tilbudt mange forskellige arbejdsopgaver.

I Montage- og Produktionsgruppen arbejder vi med at samle terrassefødder, mobiltelefonholdere, fjernbetjeninger til senge samt producerer vi vinduesprøver.

Alt sammen til forskellige virksomheder fra vores lokalområde. 

 

I Aktivitets- og Seniorgruppen laver man også nogle af de ovenstående arbejdsopgaver, men i de to grupper bruger vi også meget tid på:

 • Fordybelse i massage og sanserummet
 • Motion og velvære såsom cykel- og gåture
 • Kreative opgaver som fx maling, perler, kartoffeltryk
 • Skraldeture i Hurup, samt i skoven og ved stranden
 • Udeliv i haven ved bål eller i vores oase drivhus 

Vi elsker struktur og genkendelighed

Det ses på vores daglige pauseplan som ser sådan her ud:

 • Formiddagskaffe kl. 9.45
 • Vandpause kl. 11.15
 • Frokost kl. 12.00
 • Eftermiddagspause kl. 14.15

Ind i mellem pauserne, arbejder vi og laver forskellige aktiviteter.

Selvom vores hverdag er struktureret og genkendelig, så har vi også mange aktiviteter vi deltager i og selv arrangerer. 

Her er vores Aktivitetskalender: 

Januar: Afholder vi Limfjordens fødselsdag med en tur til Vorupør for hele Limfjorden.  

Februar: Holder vi Fastelavnsfest i Aktivitetsgruppen fra kl. 13 – 14.00. 

Maj: Skive Handicap Festival (Limfjorden giver billetten og man skal selv betale for mad og drikke i løbet af dagen)

Juni: Holder vi Åbent hus kl. 10-14.00 

Juli: Uge 29 holder Limfjorden åben med masser af hygge og aktiviteter i huset og om fredag holder vi sommerferieafslutning i haven.

Uge 30 og 31 holder Limfjorden lukket.

 August: Deltager vi i Walk n Roll i Agger. 

 September: Deltage vi i Aktivitetsdagen på Mors 

 December: Afholder vi Julefest på Agger Badehotel / på Limfjorden (kl. 11.30 – 14.30) 

 Vi deltager også i julegudstjeneste i Hurup Kirke, samt holder juleafslutning den sidste dag inden vi går på juleferie.

Vil du køre med bus eller tog?

Du kan komme med bussen til Limfjorden sammen med nogle af de andre medarbejdere. Bussen kommer hjem til dig, hvor du bor og kører dig hjem igen når arbejdsdagen er forbi. 

Hvis du har mulighed for at rejse selv, så kører toget fra Thisted direkte til Hurup hver dag. Vi har flere medarbejdere som tager denne tur. 

Personalet på Limfjorden

Til Aktivitets- og Seniorgruppen er der tilknyttet 5 personaler. I Montagegruppen er der 2 personaler og i Produktionsgruppen er der 1 personale.

Personalet er uddannet pædagoger, social- og sundhedsassistent, omsorgsmedhjælper og værkstedassistent. 

 

Faglighed og Sparring

Vi arbejder ud fra Recovery- og Rehabiliteringsprincippet, samt er vores fælles faglige udgangspunkt KRAP og Neurupædagogik. 

Vi holder gruppemøder 1 gang i ugen samt personalemøder 1 gang i måneden, hvor vi fagligt sparrer med hinanden. 

Vores grundlag

Thisted Kommune driver Aktivitetshuset Limfjorden, som hører til under Handicap- og Socialpsykiatri afdeling.

Man kan blive tilknyttet Limfjorden ved at blive visiteret til en §103 eller §104. Desuden har vi forskellige praktik forløb i samarbejde med Jobcenter og STU. 

 

Lovgrundlag er: Servicelovens § 103 og §104 om beskæftigelse til mennesker med nedsat fysiske- og psykiske funktionsevne.

EAN-nr. 5798003990606 

Limfjordens målsætninger og rapporter

Vi arbejder ud fra vores værdier: 

 • Anerkendende tilgang opstår gennem respekt for hinandens forskellighed og nysgerrighed for hinanden. 
 • Ansvarlig betyder, at vi bestræber os på at formidle medarbejdernes ønsker og interesser. 
 • Løsningsorienteret betyder at vi er fleksible og gode til at finde løsninger. 
 • Tillid er at vi har tror på hinanden, vi bestræber os på at være åbne og ærlige.

 

På Aktivitetshuset Limfjorden ydes der internt tilsyn.

Her kan du finde tilsynrapporter for de seneste 3 år.

Senest opdateret 10-01-2024
Kontakt til Handicap- og Socialpsykiatriafdeling

Du er velkommen til at kontakte din sagsbehandler

Hvis du har fået lyst til at blive en del af Aktivitetshuset Limfjorden, så tag kontakt til din sagsbehandler. 

Oplysninger finder du inde på Thisted Kommunes hjemmeside.

LÆS MERE

Bofællesskabet Auktionsvej i Hurup

Mangler du et botilbud?

Vil du gerne flytte i egen lejlighed, men samtidig være en del af et bofællesskab? 

Så er Bofællesskabet Auktionsvej måske noget for dig?

LÆS MERE

Thyværksstedet

Søger du et andet dagtilbud?

Thisted kommune tilbyder også beskyttet beskæftigelse på Thyværksstedet i Thisted. 

Du kan læse meget mere på deres hjemmeside:

LÆS MERE