Daginstitution for børn med handicap

Kumlhøjs vuggestue og børnehave er en afdeling under Kumlhøjs dagtilbud for børn. Målgruppen er børn med fysiske og psykiske handicap i alderen 0-6 år.

Hvem er målgruppen for Kumlhøj vuggestue og børnehave

Kumlhøj vuggestue og børnehaveafdeling er en daginstitution etableret efter servicelovens § 32. Vi er en special vuggestue og børnehave for børn med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelse, der har et særligt behov for hjælp, støtte, behandling m.v., som ikke fuldt ud kan dækkes gennem ophold i de almindelige daginstitutioner. Børnehaven er normeret til 8 børn i alderen 0-6 år

Formål og kerneydelse

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, dets handicap, udvikling og behov. Derfor er det en naturlig del af vores hverdag at arbejde med forskellige socialpædagogiske aktiviteter, træning, sansestimulation og behandling i nært samarbejde med andre faggrupper.

Vores kerneydelse er at skabe udvikling gennem nærvær og tryghed.

Pædagogisk tilgang

Vi tilrettelægger aktiviteter, der underbygger og udfordrer det enkelte barns udvikling. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi vægter tryghed, forudsigelighed og nærvær. Vi bruger uderummet meget, både på vores egen legeplads, men også på ture ud af huset. Vi vil altid bestræbe os på at have øje for den bedst mulige udvikling af barnet, så barnet oplever at have størst mulig kontrol over eget liv og opleve succes.

I børnehaven vægter vi kommunikation med børnene. At kunne udtrykke behov og ønsker, er en vigtig del af hverdagen – det er medvirkende til at barnet føler sig set og anerkendt. Vi bruger board- maker kort, Tegn til Tale, konkreter m.m.

I Thisted kommune arbejder alle institutioner med KRAP, som er kognitiv, ressource, anerkendende pædagogik. Her tager vi udgangspunkt i barnets ressourcer og arbejder med det hele barn.

Faglighed

I børnehaven/vuggestuen er der ansat faste pædagoger og andre relevante faggrupper, der løbende er på kurser og efteruddannelser. Der arbejdes med tværfagligt og professionelt fokus på det enkelte barn, dets ressourcer og udfordringer. Vi har fokus på det enkelte barn i hverdagens aktiviteter – det være sig alt fra spisesituationer, legesituationer, toiletbesøg, motorisk udfoldelse, sansemotoriske aktiviteter, finmotorik mm.

I børnehaven er der desuden tilknyttet en fysioterapeut. Fysioterapeuten kommer i børnehaven og træner børn, som har behov for dette 2 dage i ugen. Derudover kan personalet søge sparring og vejledning hos fysioterapeuten i forhold til det enkelte barn.

Kumlhøj vuggestue og børnehave
Platanvej 16, 7700 Thisted

Tilbudsleder

Helle Janum Pedersen
Tilbudsleder
Kumlhøj
Tlf.:99172756
Mobil:20232655

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Kumlhøj vuggestue og børnehave.

Hverdagen

Vi bestræber os på at have så struktureret og forudsigelig en hverdag som muligt. Dette gør vi ved at lave board-maker-tavle for hver dag, hvor børnene bliver inddraget i, hvad dagen bringer. Vi bruger desuden Tegn Til Tale og konkreter, som en aktiv del af hverdagen, dette er med til at udvikle det enkelte barns kommunikation og forståelse. I børnehaven har vi en talepædagog, som arbejder med børnenes kommunikation. Det er en vurdering fra personalets side, hvilke børn det giver mening for, at få undervisning 1 gang om ugen.

Vores hverdag er med udgangspunkt i det enkelte barn, her vægter vi forudsigelighed, tydelige voksne, kommunikation og arbejder med at børnenes selvhjulpenhed. Det sker igennem aktiviteter som leg, kreativitet, legeplads, ture ud af huset, musik, motorik m.m.

Dagen starter kl. 7 med leg, hvor vi fokuserer på at skabe ro og en god start på dagen for børnene. Fra 8:30-9 spiser vi formiddagsmad, hvor børnene er delt op i spisegrupper. Herefter er der formiddagsaktiviteter indtil kl. 11, hvor vi spiser madpakker. Mellem 12-14 er der stilletid, hvor nogle børn sover og andre holder pause med rolige aktiviteter. Efter eftermiddagsmad kl. 14 er vi ofte på legepladsen eller leger indendørs til børnene hentes.

 

 Barnet skal selv have madpakke med. Vi opfordrer til at madpakken er sund og nærende uden for meget ”hyggemad”. Der er mulighed for at varme maden, hvis der bliver sendt rester med.

Børnehaven giver formiddagsmad og eftermiddagsmad, som består af brød, frugt, mælk, vand m.m.

Vi opfordrer til, at der er navn i børnenes tøj, skiftetøj, overtøj, fodtøj, huer, vanter og madkasser.

Børnene har en kasse med skiftetøj til at stå i børnehaven, som meget gerne må indeholde 2 sæt tøj. Når der sendes beskidt tøj med hjem, skal I sende tilsvarende rent med tilbage til skiftekassen. Op til ferier sender vi indholdet af kassen med hjem, så I kan tjekke op på størrelser mm.

Børnehaven sørger for bleer til de børn, der har brug for det.

Sygdom

Hvis dit barn er syg eller holder en fridag, vil vi gerne vide det, Vi opfordrer forældre til at give besked i så god tid som muligt.

Forældrene ringer selv afbud til taxa, hvis barnet kører med taxa.

Kommunikationsbog

Alle børn har en kommunikationsbog, som bliver brugt mellem hjem og børnehave. Bogen kan beskrive vigtige oplysninger om barnets velbefindende. Vi lægger indimellem billeder i bogen af barnets hverdag i børnehaven og må meget gerne lægge billeder i hjemmefra. Bogen er et godt redskab for at skabe kommunikation med barnet om dets hverdag.

 

Børnehaven har åbent Mandag-Torsdag 7.00-16.30, Fredag 7.00-16.00

Børnehaven holder lukket i weekender og på helligdage.

1. maj lukker børnehaven kl. 12.

Grundlovsdag lukker børnehaven. kl. 12

I forbindelse med ferieperioder bliver der sendt en seddel med hjem, der kan skabe overblik for os omkring, hvor mange børn, der kommer, Børnehaven bestræber sig på at holde lukket i uge 30.

Der vil være to pædagogiske dage om året, hvor det faste personale ikke er til stede. Dette varsles i god tid, ift. planlægning af evt. fridag for barnet. Der vil være vikarer i børnehaven disse dage.

Vi lægger vægt på at have et godt forældresamarbejde. Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, man gerne vil tale med os om.

Tre måneder efter barnet er startet, holdes der møde om, hvordan det går barnet. Vi afholder også forældremøder, både for hele vuggestuen/børnehaven og det enkelte barns forældre.

Hvert år afholder vi statusmøde, hvor forældre, sagsbehandler og andre fagpersoner omkring barnet deltager. På dette møde bliver barnets udviklingsbeskrivelse gennemgået for at vurdere, om Kumlhøj fortsat er det rigtige tilbud til barnet.

På hele Kumlhøj er der ansat pædagoger, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, ernæringsassistenter, pædagogiske assistenter mfl.  så der er mulighed for at arbejde tværprofessionelt på tværs af afdelingerne.

Thisted kommune driver Kumlhøjs tilbud, herunder special børnehaven og vuggestuen. Kumlhøjs specialbørnehave og vuggestue er et dagtilbud etableret efter servicelovens § 32. Målgruppen er børn i alderen 0-6 år og vi er normeret til 8 børn. 

Det er Myndighed under afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri i Thisted kommune, der visiterer til pladserne i børnehaven og vuggestuen.     

Senest opdateret 10-01-2024