Bofællesskabet Aspevej

Bofællesskabet Aspevej er et bofællesskab for unge og voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som er placeret i Thisted by. Bofællesskabet består af 7 lejligheder og 1 fælleshus.

Velkommen til Bofællesskabet Aspevej

Hvem kan bo på Bofællesskabet Aspevej?

Kan du bo i egen bolig med støtte i henhold til servicelovens §85 u/døgn, er mellem 18-99 år og er udviklingshæmmet, så er bofællesskabet aspevej måske noget for dig! Læs mere om Aspevej, hverdagen og beboerne på denne side, og kontakt os gerne, hvis du efterfølgende sidder med et spørgsmål, som du ikke kan få svar på her.

Selvstændighed, relationer, tryghed og faglighed:

I Bofællesskabet Aspevej arbejder personalet ud fra KRAP (Kognitiv, Ressourcefokusseret, Anerkendende Praksis), som er en tilgang/et menneskesyn med redskaber til at forstå, udvikle og støtte dig i dit eget liv.

På Aspevej prioriterer vi blandt andet:

 • Selv- og medbestemmelse i dagligdagen.
 • Accept og plads til forskellighed.
 • Forudsigelighed og struktur både hos den enkelte og i fællesskabet .
 • At møde dig der hvor du er, i dit miljø med respekt for dine ønsker, tanker og ressourcer.
 • Vejledning i at leve et almindeligt dagligt liv for at forbedre dine sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder.
 • Et godt og inddragende pårørendesamarbejde.
 • Høj faglighed hos personalet igennem uddannelse og kurser, men også gennem sparring og supervision.

Dit liv, du bestemmer

Når du bor i Bofællesskabet Aspevej, så er du inddraget i alle tiltag omkring eget liv, støttebehov og udvikling. Vi har fokus på, at medinddrage dig i udarbejdelse og evaluering af dine mål, som evalueres årligt på et handleplansmøde. På handleplansmødet beslutter vi, sammen med dig, hvad vi skal arbejde på at udvikle, understøtte og hjælpe dig med.

Derudover samarbejder vi, i samråd med dig, med:

 • din sagsbehandler i hjemkommunen,
 • dit dag- og aktivitetstilbud
 • din egen læge o. lign. 
 • dit personlige netværk af familie og venner i det omfang du selv ønsker.

Sådan bliver du visiteret til Bofællesskabet Aspevej

Hvis du synes at Bofællesskabet Aspevej lyder som noget for dig, så skal du skal kontakte din sagsbehandler i din hjemkommune og sammen med ham eller hende finde ud af, om bofællesskab er det rette tilbud til dig. Det er din hjemkommune, som skal betale for dit ophold på Aspevej og din sagsbehandler der tager sig af det praktiske.

Hvis du bliver visiteret Aspevej, finder vi i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende, ud af den bedste måde for dig at blive en del af bofællesskabet.

 

Kontakt

Bofællesskabet Aspevej
Aspevej 17
7700 Thisted
Tlf.:40269008
Mobil:40269008

Tilbudsleder

Anna-Grethe Sand
Konstitueret leder
Aspevej

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen, beboerne og personalet på Aspevej.

Hverdagen på Bofællesskabet Aspevej

Hverdagen

På hverdage er der personale mellem 7.00 - 20.00

Dagen starter kl. 7.00, hvor beboerne enten spiser deres morgenmad i fælleshuset eller hjemme i lejligheden. Fra kl 8.00 begynder nogle beboere at gå eller cykle på arbejde. Andre er visiteret til kørsel med bus og bliver hentet hjemme og kørt på arbejde, ligesom de bliver kørt retur når arbejdsdagen slutter. Om eftermiddagen laver beboerne selv eftermiddagskaffe til dem der ønsker det. Nogle ser tv, spiller iPad eller læser avisen i fælleshuset mens andre nyder deres eget selskab hjemme i lejligheden. Det er også om eftermiddagen der er mulighed for en gåtur eller støtte til f.eks. at lave øvelser i hjemmet. Omkring kl. 16 går vi i gang med madlavning. Alle beboere har en maddag, hvor de laver mad sammen med personalet. På denne dag bestemmer beboeren også selv menuen, ligesom han/hun står for alt det praktiske i forbindelse med madlavningen og oprydningen. Der serveres altid grønt til alle aftenmåltider på Aspevej. Når maden er klar spiser vi sammen i fælleshuset med mindre man vælger at tage maden med hjem i lejligheden.   

Om aftenen hygger nogle af beboerne sig sammen i fælleshuset, mens andre tager hjem i egen lejlighed.

I weekenden

I weekenden er der personale i tidsrummet 9-17.

I weekenden sover nogle længe mens andre står op til sædvanlig tid. Der er morgenmad som det passer ind, i forhold til dagen og hvornår beboerne står op. Det er beboerne der er medbestemmende til hvilke aktiviteter der er tid og lyst til. Nogle gange har der været så travlt i ugens løb, at man blot har brug for at slappe af og lade op til den næstkommende uge. Andre gange arrangeres der ture ud af huset til store og små arrangementer. Det kan også være, der er lyst til at gå en tur, se en film, besøge pårørende, venner eller andre bofællesskaber. Der bages nogle gange, og de årstidsbestemte højtider, som jul, påske, pinse og sommerferie bærer gerne præg af aktiviteter der relaterer til disse. I weekenderne er der ligeledes beboere der har maddag, men her laves der til forskel fra hverdagene varm mad til frokost. Til aften finder beboerne selv mad.

Ferier og traditioner

Hver sommer tager beboere og personale på ferie. Tidligere har det være til udlandet, men de sidste par år har beboerne ønsket at holde ferie i Danmark. Vi har været på mange dejlige ferier i Danmark, bl.a. i Skallerup Klit, på Bornholm, Sønderjylland og senest i smukke Nordjylland.

Udover sommerferien tager vi også på endags ture ud af huset, når der er lyst og mulighed for det. Det har blandt andet været ture til Zoo, shoppeture, besøg i Aalborgtårnet, tur til Jesperhus, endags ture til festivaller eller blot ud og spise en stor is i Vorupør.

I Bofællesskabet Aspevej holder vi af vores årlige traditioner. Blandt andet fejrer beboere og personale før-juleaften sammen, hvor beboerne giver hinanden gaver, spiser flæskesteg og "kæmper" om mandelgaven. 

Husmøde

Beboerne holder i fællesskab husmøde hver onsdag, hvor beboerne skiftes til at være ordstyrer. Alle bliver spurgt om de har punkter, der skal på dagsordenen.

Udflugter, ferier, madplan og ugens andre aktiviteter er punkter som bliver taget op på husmøde.
Hvis personalet har informationer til beboerne er husmødet også forum for dette.

Lejligheder på aspevej og den økonomiske del af at bo på Aspevej

Lejlighederne på Aspevej er en del af Lejrbo i Thisted. Der er 7 lejligheder på 70m2 og 1 lejlighed (fælleshuset) på 79 m2. De indeholder alle stue, soveværelse, badeværelse, køkken og gang. Til alle lejlighederne er der desuden en lille terrasse, en lille have samt redskabsskur. 

Udgifter (egenbetaling) når du bor på Aspevej:

Bus pr. måned 550,00 kr.

Kost pr. måned 1.800,00 kr.

Fælleslejlighed pr. måned 700,00 kr.

Derudover er huslejen i din egen lejlighed cirka 6.000 kr./7.000 kr. Du har mulighed for at søge om boligstøtte hos Thisted Kommune.

 

Det er obligatorisk at være en del af, og betale til kost og fælleslejlighed, når man bor på Aspevej. Det er derimod frivilligt at være en del af bussen.

Hjemmedag

Nogle af beboere på Aspevej går på arbejde til hverdag. Det foregår på Thyværkstedet, som er et arbejdstilbud for fysisk og psykisk udviklingshæmmede voksne. Andre er stoppet på arbejde og nyder deres otium hjemme.

På Aspevej har alle beboere en fast ugentlig hjemmedag, typisk fra 10-13. På hjemmedage lægger vi vægt på at skabe en overskuelig og struktureret dag, hvor der tages udgangspunkt i de enkelte beboers individuelle behov og de mål, som er lavet ud fra handleplanen. Hver beboer har tilknyttet to kontaktpersoner, som hjælper med vejledning og støtte. Støtten foregår altid i samarbejde med beboeren.

På hjemmedage er der bl.a. mulighed for vejledning og støtte i forhold til følgende:

 • Samtale eller blot nærvær i egen bolig
 • Indkøb
 • Kontakt til pårørende, opfølgning, samarbejde, dialog
 • Hæve penge, betale regninger, budget, gennemgang af post
 • Hente medicin
 • Lægebesøg, speciallæge, tandlæge, sygehus osv.
 • Kontakt til hjælpemiddelkontoret
 • Vasketøj
 • Rengøring eller havearbejde
 • Gaveindkøb
 • Bagning
 • Ture ud af huset
 • Cykeltur, gåtur, svømning mm.

Aspevejs busforening

I 2011 købte beboere på Aspevej i fællesskab en flot grøn Fiat Ducato. Der er i den forbindelse stiftet en busforening, hvor der afholdes generalforsamling hvert forår. Her bliver der valgt formand, næstformand, kasserer og revisor. 

Bussen bruger vi både i det daglige, men også når vi skal på ture i weekender og ferier. I det daglige bruges den til læge-, tandlæge,- og sygehusbesøg eller hvis beboerne vil på længere ture. Det er frivilligt at være en del af busforeningen, men kun bussens medlemmer må benytte bussen. Hvis du ønsker at være en del af bussen skal du, når du flytter ind på Aspevej, betale et engangsbeløb der ca. svarer til en 7. del af bussens værdi. Herefter koster det 550,- hver måned. Pengene går til brændstof, vedligeholdelse af bussen, reparationer o.l.

Pårørendesamarbejde

I erkendelse af, at de pårørende altid vil stå beboeren nærmest, og have stor indflydelse på beboerens valg og ønsker, inviterer vi til et nært pårørendesamarbejde. Vi medinddrager de pårørende og er åbne for dialog omkring beslutninger, samt mål og metoder i det pædagogiske arbejde. Det er af stor vigtighed for os, at de pårørende føler sig velkomne i bofællesskabet, og at de oplever at de til enhver tid bliver hørt og respekteret.

Inddragelse af de pårørende vil dog altid ske i respekt for beboerens ønske og medarbejdernes tavshedspligt.

Vi udsender regelmæssigt nyhedsbreve, hvor vi fortæller om, hvad der rør sig i bofællesskabet. På denne måde kan pårørende følge med i vores dagligdag på Aspevej.

 

Derudover er der 1-2 gange årligt bruger- og pårørenderådene, som har til formål at sikre brugernes indflydelse på bo- og aktivitetstilbuddene i Thisted Kommune.


Herunder har rådene til formål at:
• Sikre indflydelse på bo- og aktivitetstilbuddenes hverdag
• Styrke dialogen vedr. det der har betydning for beboernes hverdag og trivsel, herunder værdigrundlag og målsætning
• Sikre gensidig information
• Etablere et samarbejdsforum mellem beboer, pårørende og personale.

Bruger- og pårørenderådets opgaver omfatter alene forholdene og hverdagen for centrets faste beboere.

 

Personalesammensætning

På Bofællesskabet Aspevej er der på nuværende tidspunkt ansat to pædagoger, en omsorgsmedhjælper, en sygeplejerske, en fast vikar samt 6 tilkalde vikarer. Bofællesskabet Aspevej deler leder med Bofællesskabet Højtoftevej og Botræningen.

Alle fastansatte er ansat på lige vilkår, og dermed forpligtede til at varetage alle opgaver. Vi ligger stor vægt på tværfagligt samarbejde, og anvender det som en ressource i det daglige arbejde.

Vi holder personalemøde hver 4. uge, hvor vi sammen gennemgår faste punkter på dagsordenen, og andre relevante emner. Derudover afholdes 1 gange årligt pædagogiske dag, hvor vi i fællesskab arbejder med et specifikt emne. Ved behov modtager vi supervision. Emnet kan være af specifik faglig karakter, være målrettet en bestemt beboer eller kan omhandle samarbejde eller personaleudvikling. Vi kan benytte os af flere forskellige supervisorer alt efter supervisionens karakter, dette aftales i personalegruppen.

NADA behandlinger

På Aspevej er 2 personaler uddannet til at give NADA, og vi tilbyder derfor NADA efter behov.

NADA er et system (øre-akupunktur), som får folk mere i balance, dvs. en behandlingsform som afbalancerer og styrker kroppens funktioner, og genskaber indre ro og fokus hos klienten. Alle som har mistet den indre ro og kontrol, kan have glæde af NADA.

Hvad kan NADA?

 • Afhjælpe stress
 • Dæmpe hovedpine
 • Virke smertelindrende
 • Give bedre søvn
 • Dæmpe angst, uro og bekymring
 • Styrke knogler, led og muskler
 • Styrke immunforsvaret
 • Hjælpe til bedre at kunne udskille affaldsstoffer, og dermed udskille medicin, alkohol m.m.
 • Regulere hormonbalancen og humørsvingninger
 • Regulere fordøjelsen
 • Regulere puls og blodtryk

Stemningsbilleder af livet på Aspevej

Siden bliver løbende opdateret

 

Fejring af nytår på Aspevej 22/23
Ud og dyppe tærene i havet, sommeren 22
Spillehygge i fælleshuset
Julebag i julen 22
Julemanden og julekonen kommer med julegaver
Julekonen deler julegaver ud
Skive handicapfestival 2022
Brandøvelse for alle beboere og personale på Aspevej 2022
Spillehygge i fælleshuset

Praktiske information til fagpersoner

Thisted Kommune driver Bofællesskabet Aspevej, som hører til under handicap og socialpsykiatriafdelingen.

Vi har i alt 7 lejligheder du kan blive visiteret til gennem din sagsbehandler.

Bofællesskabet Aspevej er et botilbud efter servicelovens §85 u/døgn.

Vi arbejder ud fra KRAP og neuropædagogik. 

EAN-nr. 5798003990279

Målsætning, kvalitetsstandart og tilsyn

Aspevejs målsætning

Det gode liv på Aspevej                          

Kerneord på Aspevej er velvære, livskvalitet, anerkendelse og fællesskab/netværk 

 

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde på Aspevej er "det gode liv". Med det gode liv forstår vi et liv med størst mulig livskvalitet, som samtidig inkluderer selvbestemmelse og medbestemmelse. Med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer vil vi tilstræbe at skabe en dagligdag med udfordringer, indhold og mening. Vi anvender KRAP som metode, som står for kognitiv, ressource fokuseret og anerkendende praksis. 

 

For at det gode liv kan blive mærkbart i hverdagen, fokuserer vi på følgende 

 

 • Vi har fokus på velvære 

Velvære i hverdagen forsøger vi at skabe ud fra sammenhæng mellem det sociale- og det sundhedsfaglige.  

Det gør vi blandt andet ud fra 12 sygeplejefaglige mål, hvor vi kommer omkring helheden hos den enkelte beboers sundhed - som er med til at synliggøre hvordan vi i hverdagen kan forebygge sygdom, og fremme sundheden.  

 

Vi støtter vores beboere, hvis de ønsker vægttab og vi er gode til at tale om alt det der fylder i hverdagen - både det gode og det svære. Vi yder generelt støtte til alle slags sundhedsfaglige ydelser.  

 

Socialt velvære vægtes ligeledes højt, og hver beboer har én ugentlig hjemmedag hvor 1:1 tid med personalet, er med til at skabe roen omkring den enkelte. Her er der plads til at lave praktiske ting såsom indkøb, oprydning – eller blot en god gåtur langs fjorden hvor der skabes plads til samtaler.  

 

 • Vi værdsætter livskvalitet 

Livskvalitet er individuelt for den enkelte - også på Aspevej. Nogle har et stort behov for forudsigelighed og struktur, mens andre trives i det spontane. Personalet er nysgerrige og undersøgende på, hvad den enkeltes ønsker, behov og lyster er, som fører til livskvalitet. Vi motiverer til nytænkning og at se tingene i nye perspektiver. Vi har respekt og forståelse for den enkeltes værdier, og skaber plads til forskellighed. Alle beboere er inddraget i alle tiltag omkring eget liv, støttebehov og udvikling. Vi sætter tid af til samtaler og omsorg, for at skabe rum til at beboerne oplever roen og trygheden til at mærke efter hvad der er vigtigt – og skaber glæde for dem. 

 

 • Vi har en anerkendende tilgang.  

Anerkendelse er en vigtig del af hverdagen på Aspevej. Igennem en anerkendende tilgang møder vi beboeren med respekt og forståelse for den enkeltes meninger, ønsker og behov. Ved at blive mødt anerkendende, styrkes ens selvbillede og selvværd og det gør at man får følelsen af at være god nok, sådan som man er.  

Vi møder beboeren der hvor han/hun er og med de ressourcer han/hun har. 

 

 • Vi vægter fællesskab/netværk 

Relations arbejde er en vigtig brik i vores daglige arbejde, både beboer og personale iblandt, samt beboerne i mellem. Dette sker blandt andet gennem forudsigelighed og struktur, hvor vi i fælleshuset har en tavle som visuelt viser fordeling af opgaver og opslag med aktiviteter. Det giver synlighed for beboerne i forhold til hvem der møder på arbejde, og hvem de skal have hjemmedag sammen med.  

I fælleshuset har hver enkelt beboer en fast plads rundt om spisebordet, som er “ens egen”. Det giver tryghed i fællesskabet.  

 

Personalet støtter ved større forsamlinger, og er med til at sætte rammer, som kan medvirke til at beboerne lettere kan være i aktiviteterne. Tydelige roller er med til at sætte værdien i fællesskabet. 

Personalet støtter ligeledes beboerne til fællesskaber udenfor Aspevej. Det er blandt andet hjælp til at søge ledsager/besøgsven, forhold til kærester, venner, familie, pårørende, interesserer og arbejde.  

Personalet støtter desuden beboerne til at huske aftaler, støtte til samtaler, og være undersøgende i forhold til hvad beboerne drømmer om. Det kan fx være højskole, biografture, musikfestival, rejser mm. 

 

Med udgangspunkt i disse værdier og vores positive forventninger til hinanden og livet, vil vi være medskaber til det gode liv for beboerne på Aspevej. 

 

Kvalitetsstandarder

Du kan læse mere om Thisted Kommunes kvalitetsstandarder her.

Tilsynsrapporter

Alle sociale tilbud er underlagt tilsyn fra Socialtilsynet. Vi er underlagt Socialtilsyn Nord, som har placering i Hjørring Kommune.

Du kan finde og læse Socialtilsyn Nords tilsynsrapporter om Aspevej på tilbudsportalen.

Ligeledes er Aspevej underlagt medicintilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er udarbejdet instruks medicinhåndtering for Bofællesskabet Aspevej.

Senest opdateret 30-01-2024

Fandt du ikke hvad du ledte efter? Læs mere her

Bo på Aspevej

Vil du også bo på Aspevej?

For at undersøge mulighederne for at komme på venteliste til Aspevej, kontakt da Handicap og Socialpsykiatri Thisted Kommune. Hvis du bor uden for Thisted Kommune, skal du kontakte den Handicap og Socialpsykiatriafdeling der findes i din hjemkommune.

LÆS MERE

Du kan også få hjælp!

Er du pårørende?

Som pårørende kan du også få behov for hjælp og viden om, hvordan du bedst kan støtte dit familiemedlem eller ven - og samtidig passe på dig selv.

LÆS MERE