Dagtilbud til dig med psykisk sårbarhed

Er du over 18 år, og har du en psykisk lidelse eller sårbarhed, kan du i Daghuset få træning, afklaring og støtte i hverdagen alt efter dit behov.

Hvem kan få gavn af et socialpsykiatrisk forløb i Daghuset

Daghus Thisted er et tilbud til dig over 18 år, der har psykiske lidelser og sårbarheder, og har behov for socialpsykiatrisk træning, afklaring og støtte i en periode. Det kan være mens du bor hjemme, eller i en overgangsperiode, hvor du er indlagt på Psykiatrisk Sengeafsnit N8 Thy/Mors. Formålet med en indsats i Daghus Thisted, er at få fokus på din rehabilitering med udgangspunkt i dine ressourcer.  Du får et individuelt tilrettelagt tilbud, hvor du arbejder med de indsatsmål, der er udarbejdet i samarbejde med din sagsbehandler.

Afklaring, træning og støtte

Vi arbejder efter kognitive metoder. De enkelte tiltag kan være, at du får:

 • Afklaret din egen formåen og træning i dagligdagens færdigheder
 • Social træning i at være sammen med andre
 • Redskaber til at tackle dit liv, når det er svært
 • Viden og indsigt i din psykiske sygdom (psykoedukation)
 • Individuel psykiatrisk fysioterapi og ergoterapi
 • NADA-øreakupunktur
 • Støtte til kontakt med andre instanser

Du har indflydelse på dit forløb

Som bruger af Daghusets tilbud er du inddraget i alle tiltag omkring din egen socialpsykiatriske træning og afklaring. Du bestemmer så vidt muligt selv, hvor meget og hvornår du ønsker, at andre personer bliver inddraget i dit forløb. 

Daghuset samarbejder med:

 • Din sagsbehandler i hjemkommunen
 • Din jobkonsulent
 • Behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland
 • Din egen læge
 • Dit personlige netværk af familie og venner i det omfang du selv ønsker.

Sådan bliver du henvist til Daghusets tilbud

Du skal kontakte din sagsbehandler i Handicap og Socialpsykiatri i din hjemkommune, og sammen med ham eller hende finde ud af, om tilbud om afklaring, træning og støtte i Daghuset vil passe til dig i en periode. Din sagsbehandler kontakter Daghuset, og tager sig af det praktiske, og du får besked om, hvornår du kan starte.


Du finder oplysninger på Socialafdelingen

HER 

Vidste du, at.....

Du i Daghuset får viden og indsigt i din psykiske sårbarhed, og hvordan du håndterer den i hverdagen. Du kan få træning i hverdagens gøremål og i at komme ud blandt andre.

Socialpsykiatrisk dagtilbud

Daghuset
Korsgade 18, stuen
7700 Thisted

Tilbudsleder

Christine Bak Madsen
Tilbudsleder
Daghuset
Åbningstider

Mandag: 8:00 - 16:00

Tirsdag: 8:00 - 16:00

Onsdag: 8:00 - 16:00

Torsdag: 8:00 - 16:00

Fredag: 8:00 - 14:30

Weekend: Lukket! 

Du finder os her

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Daghuset.

Indflydelse på Daghusets hverdag og tilbud

I Daghus Thisted hersker en rolig og tryg atmosfære. Det giver dig god mulighed for at arbejde med dine egne problemstillinger, enten individuelt eller i en gruppe. Vi har plads til ca. 30-35 brugere, som er tilknyttet huset i varierende omfang, alt efter behov, og du bliver accepteret, for den du er. 

 

Aktiviteter i grupper

Vi tilbyder i øjeblikket følgende gruppeaktiviteter:

 • Yoga
 • Mindfulness
 • Badminton, volleyball, gåture, svømning/vandgymnastik, fysio-flow og motionscenter
 • Madgruppe
 • Kreativ gruppe
 • Kognitiv og ACT 

Individuelle aktiviteter

 • Psykiatrisk fysioterapi
 • Sensorisk profil
 • NADA øreakupunktur.

Nogle af tilbuddene er fælles med borgere og personale fra Drivhuset, som er vores aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare.

 

 

Kommer du med offentlig transport, er der busstoppested lige uden for døren. 

Busstoppestedet hedder Korsgade (Thisted).

Følgende busser stopper på Korsgade:

 • Bybus 2
 • Bus 90
 • Bus 70
 • Bus 312
 • Bus 311 
 • Bus 312 

Kommer du i bil er der mulighed for parkering på Munkevej, alternativt kan du parkere på havnen (3 timers parkering).

 

Personalet i Daghuset

I Daghuset er vi uddannet ergoterapeuter eller fysioterapeuter. Vi modtager løbende supervision, deltager i kurser, og er optaget af konstant udvikling af det socialpsykiatriske tilbud.

Daghusets leder hedder Tina, og hun er ligeledes leder af Drivhuset, som er vores aktivitets- og værested for psykisk sårbare. Daghuset og Drivhuset deler adresse og faciliteter. 

Thisted Kommune driver Daghus Thisted, som hører under Handicap og Socialpsykiatrien. Brugeren bor i eget hjem eller kan være indlagt på Psykiatrisk Sengeafsnit N8 Thy/Mors i Thisted.

Lovgrundlag

Daghus Thisted er et socialpsykiatrisk trænings- og afklaringstilbud efter Servicelovens §104 om visiteret aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt Servicelovens §82a om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. 

Faglig tilgang og metode:

I Daghuset arbejder vi ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang, som betyder, at vi har fokus på at styrke dine muligheder for at komme dig og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. Det er vigtigt i vores samarbejde, at vi har fokus på, at du bevarer kontrollen i dit eget liv. Når du oplever sig mødt, set, hørt og hjulpet af os, kan rehabiliteringsindsatsen defineres som recovery-orienteret rehabilitering. 

Vi er uddannet ergoterapeuter eller fysioterapeuter, og vi anvender KRAP-metoden i vores daglige arbejde, og vores arbejde er derfor grundlagt på et anerkendende og ressourcefokuseret fundament og med den kognitive tilgang som den faglige ramme.

 

 

Værdigrundlag

Daghusets brugere og personale har sammen udarbejdet et fælles værdigrundlag for, hvordan vi trives, arbejder og omgås. I overskrifter handler det om:

 • Glæde - opstår gennem fælles oplevelser
 • Tryghed - betyder, at man kan være åben og "sig selv"
 • Empati - betyder medfølelse og indlevelse 
 • Tillid -  er noget, der vokser frem i takt med, at man lærer hinanden at kende

Tilsynsrapport

Tilsynsrapporter for de seneste 3 år findes på tilbudsportalen.

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om Thisted Kommunes kvalitetsstandarder her

Senest opdateret 30-01-2024
Aktivitets- og samværstilbud

Du er velkommen i Drivhuset

I Drivhuset kan du, uden henvisning, komme og være sammen med andre psykisk sårbare om en række aktiviteter i en tryg atmosfære.

Drivhus

Du kan også få hjælp!

Pårørende til en psykisk sårbar?

Som pårørende kan du også få behov for hjælp og viden om, hvordan du bedst kan støtte din psykisk syge familiemedlem eller ven - og samtidig passe på dig selv.

LÆS MERE HER

Mangler du aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed i din hverdag?

ABC for mental sundhed

Modtager du bostøtte eller anden socialpsykiatrisk indsats, og føler du dig ensom eller mangler du fællesskaber og meningsfuldhed i din hverdag? Så har du mulighed for at tale med din sagsbehandler om et ABC-forløb i Daghuset.

Kontakt Socialafdelingen