Aflastning for børn med handicap

Solsikken er en afdeling under Kumlhøjs specialiserede institutioner i Thisted, som tilbyder aflastning til familier med hjemmeboende børn. Målgruppen er børn med fysiske og psykiske handicap i alderen 0-18 år.

Hvem er målgruppen for aflastning i Solsikken

Solsikken er en afdeling under Kumlhøj, og er etableret efter servicelovens §84. Solsikken er et aflastningstilbud til familier med hjemmeboende børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i alderen 0-18 år. Solsikken er normeret til 10 børn pr. døgn (ca. 60 børn over fire ugers rul). Hovedparten af de børn og unge der benytter Solsikkens målgruppe er børn og unge med en diagnose indenfor autismespektrum forstyrrelse. Solsikken har 5 værelser hvor der højest kan sove tre børn pr. værelse

Formål og kerneydelse

Solsikkens kerneopgave er at skabe overskud, tryghed og trivsel i familien.

Noget der vægtes højt i Solsikken er det sociale liv. Vi forsøger at skabe trygge rammer for det enkelte barn, som giver overskud til at agere i sociale sammenhænge. Derudover forsøger vi at sammensætte hverdagene og weekenderne med børn og unge som er ligestillede, da dette også er med til at fremme tryghed, sociale relationer og venskaber.

Solsikken er ikke kun aflastning for familien, men også et vigtigt led i barnets udvikling i ungdomsårene, som kan være med til at vænne barnet til at komme hjemmefra, knytte venskaber med ligestillede og ruste dem til et selvstændigt liv.

Pædagogisk tilgang

Vores nøgleord er: Relations arbejde, Tryghed og Forudsigelighed.

For mange børn er forudsigelighed med til at skabe tryghed, dette gør vi blandt andet med strukturplaner enten i form at skriftlige strukturplaner, Boardmaker og Tegn Til Tale. Vi benytter ”time- timer” dagligt både i forbindelse med pauser, aktiviteter osv. Relations arbejde vægtes højt, derfor er personalets arbejdsplaner lavet så der arbejdes i to teams i weekenderne og til hverdag er der stor fokus på at det er det samme personale uge efter uge. Dette er også med til at sikre forudsigelighed og tryghed mellem børn og personale. Derudover vægtes udeliv højt i Solsikken og aktiviteter f.eks. ture ud af huset, gåtur til havnen, sang, musik og dans.

Faglighed

Vi arbejder ud fra Thisted kommunes fælles faglige platform KRAP som er; kognitiv, ressource fokuseret og anerkendende pædagogik. I Solsikken er der pt. ansat pædagoger, sundhedsfagligt personale, omsorgsmedhjælpere, studerende og servicemedarbejdere. Der er et tæt samarbejde, og der sparres ofte imellem de forskellige faggrupper. Solsikkens medarbejdere kommer løbende på kurser, efteruddannelse og vi har fokus på at have et højt fagligt niveau.

 

Kumlhøj Solsikken
Dragskilde 3, 7700 Thisted

Tilbudsleder

Helle Janum Pedersen
Tilbudsleder
Kumlhøj
Tlf.:99172756
Mobil:20232655

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Solsikken.

Hverdagen

Solsikken henter børn på Østermølle skolen kl. 14. Nogle børn ankommer selv til Solsikken med taxa, da der er børn fra flere forskellige kommuner. Dagene forløber stort set ens, dog er strukturen tilpasset de forskellige dage. Alle får en pause og skal lige lande efter en skoledag. Derefter går vi f.eks. på legepladsen, spiller musik, spiller spil både på PlayStation eller kortspil. Aftenerne bruger vi på hygge i sofaen inden sengetid.

Weekenden

Weekenderne er ligesom børnene, vidt forskellige. Der er forskellige behov og interessere. Fredag og lørdag får børnene mulighed for at være lidt længere oppe. Nogle weekender vægtes det kreative og udelivet, mens der i andre weekender vægtes spil på Play station, IPads, Nintendo switch og hvis muligt ture ud af huset. Struktur er lige så vigtig i weekenden som den er til hverdag, dette gælder også børnenes pauser.

 

Solsikken har en ernæringsassistent, der søger for at lave spændende, velsmagende og sufficient kost. I Solsikken er der fokus på sund mad.

Solsikken henter børn på Østermølle skolen kl. 14 og afleverer børn på Østermølle skolen inden skolestart kl. 8.

Hvis jeres barn bliver sygt, vil personalet altid tage kontakt til jer. 

Hvis jeres barn er syg eller holder fri fra Solsikken, vil vi gerne have besked om dette så hurtigt som muligt. Der kan sendes en sms eller ringes til Solsikkens mobil tlf. nr. 51 79 50 08.

Hvis jeres barn benytter taxa til og fra Solsikken, skal I som forældre, sørge for at afmelde den, hvis jeres barn ikke kommer i Solsikken. 

Afleverer I selv jeres barn i hverdage samt op til weekend er dette fra kl. 14.00 og hvis jeres børn skal til noget, ud over normalt, aftales dette individuelt med personalet.

HUSK NAVN PÅ BØRNENES EJENDELE OG TØJ

Solsikken har lukket hver torsdag fra kl. 10.00 til fredag kl. 14.00.

Solsikken har lukket fra lørdag i uge 29 kl. 10.00 til fredag i uge 31 kl. 14.00. Derudover er der lukket mellem jul og nytår, som følger skolens ferieplan.

Almindelig aflastning pauseres fra weekenden uge 26 til og med lørdag i uge 29, hvor der i stedet er ferieaflastning, Man kan komme i betragtning til dette hvis man er bevilliget ferieaflastning fra barnet Børne- og ungerådgiver.

I forbindelse med ferie og helligdage kan børnene afleveres kl. 14.00 og skal hentes senest kl. 10, det samme gør sig gældende ved skole lukkedage. 

Man har kun lommepenge med til sommerferieaflastning. Personalet fører regnskab og opbevare pengene, de går bl.a. til indgangsbilletter, is mm.  

Før sommerferieaflastning modtager I en oplysningsseddel som SKAL udfyldes og sendes retur inden. Oplysningssedlen indeholder kontakt oplysninger mm. Husk at medbringe opdateret medicinseddel og korrekt dosering af medicin samt sygesikringsbevis.

Du og din familie skal kontakte din Børne- og ungerådgiver i din hjemkommune. Det er din Børne- og ungerådgiver der skal visitere dig til Solsikkens tilbud. Når du er blevet visiteret til os, vil du og din familie blive indkaldt til et opstartsmøde sammen med din Børne- og ungerådgiver, hvor vi vil høre lidt mere om dig, planlægge opstart mm.  

I Solsikken er der pt. ansat pædagoger, omsorgsmedhjælpere, studerende og servicemedarbejdere. Der er et tæt samarbejde, og der sparres ofte imellem de forskellige faggrupper. Solsikkens medarbejder kommer løbende på kurser, efteruddannelse og har et højt fagligt niveau.

Thisted Kommune driver Kumlhøjs tilbud, herunder Solsikken. Solsikken er et aflastningstilbud, etableret efter servicelovens § 84 og er normeret til ca. 60 børn, der er kommer i hold med max. 10 børn ad gangen. Vi har særligt fokus på at matche børnene i forhold til alder, køn, udfordringer etc. på de hold børnene kommer på.  

Det er Myndighed under afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri i Thisted kommune, der visiterer til Solsikken. 

 

Senest opdateret 10-01-2024