Døgndækket Botilbud i Hurup

Er du over 18 år og har du nedsat fysiske- og psykiske funktionsevne, kan du få hjælp til at bo i egen lejlighed på Bofællesskabet Auktionsvej i Hurup.

Hvem kan få gavn af at bo på Bofællesskabet Auktionsvej?

Auktionsvej er et tilbud til dig over 18 år, der har nedsat fysiske- og psykiske funktionsevne, som er klar til at bo i egen lejlighed og vil gerne være så selvstændig i sin hverdag som muligt. Dog har du behov for støtte i hverdagen.

Vi støtter til et liv på egne præmisser

Vi arbejder efter nogle bestemte pædagogiske metoder, så vi kan støtte op om dine behov.

Støtten kan fx være i forbindelse med:

 • Praktiske opgaver såsom tøjvask, oprydning, rengøring mv.
 • Social træning i at være sammen med andre samt have et liv med meningsfulde aktiviteter
 • Pædagogiske samtaler og redskaber til at tackle dit liv
 • Viden og indsigt i dine udfordringer
 • Sundhedsfaglig støtte, fx til at håndtere og hjælpe med din medicin
 • Støtte til kontakt med andre instanser samt pædagogisk støtte ift. økonomi og post.  

Sådan bliver du henvist til Bofællesskabet Auktionsvej

Du skal kontakte din sagsbehandler i din hjemkommune og sammen med ham eller hende finde ud af, om botilbudet Auktionsvej vil passe til dig. Din sagsbehandler kontakter derefter Auktionsvej og tager sig af det praktiske, og du får besked om, hvornår det er muligt at flytte ind.

Du har indflydelse på dit eget hjem

Som beboer på Auktionsvej bliver du en del af et større fællesskab, men du bestemmer selv, hvordan din egen lejlighed skal se ud og hvor meget støtte du har behov for. Du bestemmer også så vidt muligt selv, hvor meget og hvornår du ønsker, at andre personer bliver inddraget i dit forløb. 

Auktionsvej samarbejder med:

 • Din sagsbehandler i hjemkommunen,
 • Beskæftigelsestilbud som Aktivitetshuset Limfjorden og Thyværksstedet
 • Din egen læge og andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
 • Dit personlige netværk af familie og venner i det omfang du selv ønsker.

Indflydelse på eget liv

På Auktionsvej støtter vi dig til et liv med selvstændighed. Du kan få støtte til hverdagens gøremål og hjælp til at komme ud blandt andre.

Døgndækket botilbud

Bofællesskabet Auktionsvej
Auktionsvej 3
7760 Hurup

Tilbudsleder

Mikael Eriksen Hyldahl
Tilbudsleder
Auktionsvej

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne på Bofællesskabet Auktionsvej

Livet på Auktionsvej

De fleste beboere på Auktionsvej arbejder på Aktivitetshuset Limfjorden i hverdagen. 

Om morgenen kan man få støtte til at komme op og afsted på arbejde og når man kommer hjem fra arbejde, er der personale til stede til at støtte op om dig og de opgaver du har brug for støtte til. 

I weekenden besøger mange deres familier og venner. Og nogle hygger sig sammen i fælles arealerne eller inde i sin lejlighed.  Det er helt op til dig. 

Hvordan er min lejlighed indrettet?

Alle lejligheder har eget te-køkken, badeværelse, soveværelse og stue.

Du bestemmer selv hvordan din lejlighed skal indrettes og se ud. 

Ved indflytning skal du selv anskaffe vaskemaskine og tørretumbler. Begge dele er der plads til på dit badeværelse. 

Økonomi og information om udlejer

Lejligheden lejer du gennem Hurup Boligselskab. 

Nogle af lejlighederne er lidt større end andre og derfor kan der være forskel i udgiften til husleje.

Oplysninger om udgifter, såsom husleje, kan du få ved at kontakte Hurup Boligselskab. 

Indretningen på Auktionsvej

På Auktionsvej er der 19 lejligheder samt et personalekontor og mødelokale, fordelt på 2 etager. Der er elevator og trappe, så uanset dit funktions niveau er det nemt at færdes og komme rundt i hele huset.

I midten af huset har vi et stort fælles område, hvor man har mulighed for at slappe af i sofaen eller spise med til aften ved fælles bordet. Det er op til dig, hvad du har lyst til. 

Desuden har vi et spille område hvor du kan tage et spil bordfodbold, airhockey eller dart og udfordre din nabo.

Vi har også et fælles køkken hvor du kan blive en del af at lave mad til alle i huset.

Som en del af bofællesskabet holder vi hus-møder. Her taler vi om aktiviteter, praktiske opgaver og ønsker til i fremtiden.

Busforening

På Auktionsvej har vi tilknyttet en fælles bus som styres af busbestyrelsen. 

Busbestyrelsen er aktive pårørende eller nært stående til beboerne. 

Hvert år afholdes der general forsamling i busbestyrelsen hvor alle beboere og nære er velkomne til at deltage. 

Alle beboere betaler ind til bussen, så det er muligt at komme på ture ud af huset, fx forskellige aktiviteter med sin ledsager, lægebesøg el.lign.  

Parkering

Til besøg er det muligt at parkere på vores parkeringsplads lige ude foran hovedindgangen. 

Hvis du har en cykel eller scooter, har du mulighed for at have den til at stå udenfor i et af vores uderum. Vi har et rum ved siden af indgangen samt et rum ved siden har carporten til bussen. 

Indkøb og nærområdet

Auktionsvej ligger centralt ift. indkøbs muligheder. 

Vi har større dagligvarer butikker lige overfor. Samt bor vi i gå afstand til gågaden i Hurup. 

Hvis du har lyst til at være aktiv, så er denne mulighed også indenfor gå afstand. 

Det er muligt at gå til svømmehallen, Hurup hallen og Sydthy Kurbad. 

Et par kilometer væk finder du Trolden Ask i Ashøj, som også er et besøg værd. 

Aktiviteter som du er med til at bestemme

Vi arrangerer løbende forskellige aktiviteter, som du er med til at bestemme. Det kan fx være boldspil i Hurup hallen, gåture, busture mm. 

I sommerferien tilbyder vi endagsture og små ferie ophold. 

De som har lyst deltager i Sølund festival. 

Efter sommerferien holder vi sommerfest hvor du har mulighed for at invitere dine nærmeste med. 

Til jul har vi en julepyntsdag, hvor vi pynter op og du har mulighed for at invitere dine nærmeste med, så de kan hjælpe dig med at pynte op i din lejlighed og evt. købe julegaver.

Personalet på Auktionsvej

På Auktionsvej er vi en blandet personalegruppe som er uddannet pædagoger, ergoterapeut, eller har en sundhedsfaglige uddannelse, såsom sygeplejerske eller social og sundhedsassistent. Vi er 12 fastansatte og 4 vikarer tilknyttet. 

Personalet modtager løbende supervision, kurser og er optaget af at kunne give dig den bedste støtte i din hverdag.

Auktionsvejs ledelse er samtidig leder af Limfjorden, som er et aktivitetstilbud i Hurup.

Vil du køre med tog?

Lige ved siden af Auktionsvej befinder Hurup togstation og busstoppested. 

Det er derfor nemt at komme at komme til fx Thisted eller Struer.

Personalet kan støtte dig i at tage toget fx ved at hjælpe dig ud af døren til tiden. 

Generelle informationer

Thisted Kommune driver Bofællesskabet Auktionsvej, som hører til under handicap og socialpsykiatri afdelingen.

Vi har 19 lejligheder du kan blive visiteret til gennem din sagsbehandler.

Bofællesskabet Auktionsvej er et døgndækket botilbud efter servicelovens §85 bostøtte og almen boliglov §105. 

Personalet er tilgængelig 24 timer i døgnet. Om natten sover personalet inde ved siden af personalekontoret, så du altid kan få kontakt ved enten at ringe på døren eller ringe til vores mobiltelefon. 

Lovgrundlag er: Servicelovens §85 bostøtte og almen boliglov §105. 

EAN-nr. 5798003990859

Auktionsvejs værdier 

Vores værdigrundlag:

 • Anerkendende tilgang opstår gennem respekt for hinandens forskellighed og at være nysgerrig for hinandens perspektiver.
 • Ansvarlig betyder, at vi bestræber os på at formidle beboernes ønsker og interesser. 
 • Løsningsorienteret betyder at vi er fleksible og gode til at finde løsninger. 
 • Tillid er at vi har tror på hinanden, vi bestræber os på at være åbne og ærlige.

Faglighed og Indsatser

Vi arbejder ud fra Recovery- og Rehabiliteringsprincippet, samt er vores fælles faglige udgangspunkt KRAP og Neurupædagogik. 

Vi holder gruppemøder 1 gang i måneden samt personalemøder 1 gang i måneden, hvor vi fagligt sparrer med hinanden. 

Hvert år tilbydes du et handleplansmøde. Det er dit møde, hvor du har mulighed for at fortælle os hvad du gerne vil udvikle og have hjælp til. Ud fra dine ønsker, laver din sagsbehandler et eller flere indsatsmål. Indsatsmålene bliver til små delmål som du og dine kontaktpersoner laver sammen. 

Tilsynsrapporter

Her kan findes tilsynrapporter for de seneste 3 år.

Senest opdateret 10-01-2024
Aktivitetstilbud i Hurup

Du er velkommen på Aktivitetshuset Limfjorden

På Aktivitetshuset Limfjorden arbejder vi og laver mange forskellige opgaver.

Du kan blive visiteret der til ved at kontakte din sagsbehandler.

LÆS MERE

Har du brug for mere viden?

Pårørende til voksne med handicap?

Som pårørende kan du også få behov for hjælp og viden om, hvordan du bedst kan støtte din familiemedlem eller ven - og samtidig passe på dig selv.

LÆS MERE

Har du lyst til at bo på Auktionsvej?

Kontakt din sagsbehandler

Kontakt din sagsbehandler hvis du kunne tænke dig at bo på Auktionsvej. 

LÆS MERE