Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej

Er du over 18 år, har en autismespektrumforstyrrelse, har brug for pædagogisk støtte til at opretholde det liv du ønsker at leve? Så er der mulighed for at blive visiteret til en bolig på Vestre Kirkegårdsvej 3, 5 eller 7. Her vil du modtage pædagogisk støtte fra Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej alle hverdage mellem klokken 8 og 16.

Hvem henvender bostøtteteamet sig til

Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej henvender sig til dig med autismespektrumforstyrrelser som har behov for et bostøttetilbud på hverdage. Dvs. at der ikke er personale til rådighed om aftenen, natten, i weekenderne og helligdage. Bostøtteteamet holder til i lejligheden på Vestre Kirkegårdsvej 5E, også kaldet Fælleshuset, så de er altid tæt på dig og din bolig.

Der vil kunne forekomme enkelte dage, hvor personalet kun kan kontaktes telefonisk.

Hvad tilbyder bostøtten

Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej tilbyder pædagogisk støtte indenfor servicelovens §85. Dvs. at vi kan hjælpe dig med at leve, opretholde eller udvikle på det liv som du ønsker at leve. Vi støtter dig fx til at holde egen lejlighed, indkøb, lægebesøg mm

Sådan bliver du henvist til tilbuddet

For at du kan blive visiteret til Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej, skal din socialrådgiver lave en vurdering af om Vestre Kirkegårdsvej er det rette bostøttetilbud til dig. Derefter vil du blive tilbudt én af vores lejligheder, når en bliver ledig.

Retten til selvbestemmelse og det gode liv

Som beboer på Vestre Kirkegårdsvej og tilknyttet bostøtteteamet, bliver du inddraget i alle beslutninger om støtten du skal modtage. Du bestemmer så vidt muligt selv, hvor meget og hvornår du ønsker støtten, dog altid i samråd med din socialrådgiver og personalet på bostøttetilbuddet. Din lejlighed, er dit private hjem. Her bestemmer du helt selv, hvad du vil og hvornår. Dette respekterer vi og vil tilrettelægge støtten efter aftale med dig.

Samarbejdspartnere

I Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej samarbejder vi med mange forskellige instanser, både interne i kommunen, men også eksternt.

Du skal give samtykke til udveksling af oplysninger for eksterne samarbejdspartnere og på tværs af afdelingerne. Dvs. at du skal give samtykke til drøftelse/videregivelse af personlige oplysninger med andre samarbejdspartnere end din socialrådgiver. Personalet har altid mulighed for at drøfte din sag med din socialrådgiver.

Et samtykke kan altid ændres efter dit ønske.

Vores samarbejdspartnere vil typisk være:

  • Socialrådgiverne
  • Pårørende og/eller andet netværk
  • Aktivitetstilbud
  • Egen læge
  • Behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland
  • VISO

Historie

Boligerne på Vestre Kirkegårdsvej blev etableret i 2017

Støtte og struktur

I Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej får du støtte, struktur og vejledning til hvordan du håndterer hverdagen og livet i din egen bolig.

Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej

Vestre Kirkegårdsvej 5E, 7700 Thisted
Mobil:21 46 90 25
Åbnings- og telefontider i Bostøtteteamet

Mandag 8-15

Tirsdag 8-17

Onsdag 8-13

Torsdag 8-15

Fredag 8-15

Lukket i weekenderne

Åbningstiderne kan ændres ved helligdage, ferie og sygdom

Tilbudsleder

Christine Bak Madsen
Tilbudsleder
Vestre Kirkegårdsvej

Praktisk information

Her kan du læse mere om Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej som tilbud

I Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej lægger vi stor vægt på vores daglige struktur, så hverdagen bliver forudsigelig og genkendelig for vores beboere.

Din hverdag afhænger af hvad dine ønsker og behov er og ud fra den handleplan, som vi har lavet i samarbejde med din socialrådgiver. Fx kan vi hjælpe og støtte dig til at komme op om morgenen, huske din medicin, hjælpe og støtte dig til at holde din lejlighed med oprydning, rengøring mm.

Vi forsøger at skabe en rolig og tryg atmosfære i de hjem vi kommer i, hvor vi respekterer hinanden og hinandens forskelligheder. Det sammen lægger vi også stor vægt på i vores Fælleshus, hvor du altid er velkommen til at kigge forbi.

Personalets struktur

Der møder personale ind om morgenen, som umiddelbart efter går på besøg i lejlighederne.

Personalet vil i løbet af deres arbejdsdag sørge for, at du har fået den støtte og vejledning som er planlagt og som du har brug for.

Personalet går hjem igen imellem kl. 13 og 15 på alle hverdage.

I løbet af dagen vil der være tidsrum, hvor personalet holder møder. Her vil døren til kontoret være lukket, men du er altid velkommen til at banke på.

 

På Vestre Kirkegårdsvej skal der være plads til alle og derfor er det også vigtigt at vi respekterer hinanden og følger husordenen for Fælleshuset.

Adfærd i Fælleshuset

Det er vigtigt, at alle behandler hinanden respektfuldt i Fælleshuset. Dette vil sige, at vi taler pænt til hinanden og om hinanden. Ligeledes råber vi ikke af hinanden og truende adfærd accepteres ikke.

Alkohol og euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at være beruset eller påvirket i Fælleshuset

Overnattende gæster

Det er tilladt at have overnattende gæster i egen lejlighed, dog kortere perioder. Dette er fordi man ikke må have indlogerende i længere perioder, når man får offentligt ydelser som fx førtidspension, boligstøtte mm

Øvrigt

Vi henviser til Thisted Boligs husorden for boligerne på Vestre Kirkegårdsvej

I Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej er der som udgangspunkt ingen planlagte fællesaktiviteter, da Bostøtteteamet tilbyder individuel bostøtte i eget hjem.

Personalet kan behjælpelig med at arrangere fællesaktiviteter eller samvær mellem beboere, dog uden deltagelse.

I Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej er der ansat en pædagog og en pædagogmedhjælper. Medarbejderne modtager løbende kurser og efteruddannelse, og er optaget af konstant udvikling af det socialpsykiatriske bostøttetilbud.

Har du brug for hjælp til nogle sundhedsfaglige problemstillinger, så vil det være hjemmeplejen der kommer til dig.

Alle 20 lejligheder har badeværelse, soveværelse samt et køkken med sammenhængende med stuen.

Lejlighedernes størrelse er 50 m2. Alle lejligheder har en stor terrasse og egen parkeringsplads.

Huslejen i 2023 pr. måned er 3.393 kr.

Der afregnes aconto vand igennem huslejen. Elektricitet og varme afregnes direkte til leverandør.

TV og internet afregnes direkte med udbyder. Der er lagt fiber ind i alle lejligheder.

Der er mulighed for at tilkoble både vaskemaskine og tørretumbler i egen lejlighed.

Thisted kommune har visitationsret på boligerne, men det er Thisted Bolig der er udlejer. 

Der henvises til Thisted Bolig for yderligere spørgsmål

 

I Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej har vi ingen bil eller bus til rådighed, men Vestre Kirkegårdsvej er centralt placeret i Thisted, i gåafstand til det meste og der er gode busforbindelser tæt på.

Taxakørsel er også en mulighed på egen regning.

I Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej, sætter vi stor pris på beboernes pårørende og værdsætter samarbejdet højt og som pårørende til en borger tilknyttet Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej, er man altid velkommen til at tage kontakt til personalet.

Har man som pårørende brug for information omkring en borger, kan dette kun ske med samtykke fra borgeren.

Ligeledes er pårørende også altid velkommen til fx handleplansmøder med borgerens accept.

Thisted kommune driver Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej som hører under afdelingen Handicap og socialpsykiatri. Beboerne i tilbuddet har diagnoser indenfor en bred vifte af psykiatriske lidelser og dermed også en bred vifte af problemstillinger.

I forbindelse med kommunens helhedsplan, skal Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej fremadrettet være kommunens bostøttetilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser.

I en bolig på Vestre Kirkegårdsvej bor man under almenboliglovens §105 og bostøtteteamet yder pædagogisk støtte efter §85 i Serviceloven.

Vi ligger vagt på mono- og tværfaglighed, hvorfor personalegruppen er sammensat af forskellige faggrupper.

I Handicap og Socialpsykiatri arbejder vi efter Voksenudredningsmetoden VUM 2.0, som understøtter en systematisk udredning af borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte samt en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandling.

Vores pædagogiske grundmetode er KRAP og alle medarbejdere har som minimum grunduddannelsen heri. Flere har taget overbygninger på KRAP som fx autisme og neuropædagogik.

Yderligere har vi flere medarbejdere med en 1 års efteruddannelse indenfor autisme.

I Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej lægges der stor vægt på Recovery og Rehabilitering som understøtter beboernes drømmer, ønsker og håb.

Lovgrundlaget er: Servicelovens §85 om at tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Kvalitetsstandarter

Thisted Kommunes kvalitetsstandarter for socialpsykiatri kan tilgås her

Tilsyn

Thisted kommune fører internt tilsyn i Bostøtteteamet Vestre Kirkegårdsvej. De seneste rapporter kan tilgås nedenfor

Internt tilsyn 2020

Internt tilsyn 2021

Senest opdateret 10-01-2024
Værested

Du er velkommen i Drivhuset

I Drivhuset kan du komme uden henvisning og være sammen med andre psykisk sårbare om en række aktiviteter i en tryg atmosfære.

LÆS MERE

Du kan også få hjælp!

Pårørende til psykisk syg?

Som pårørende kan du også få behov for hjælp og viden om, hvordan du bedst kan støtte din psykisk syge familiemedlem eller ven - og samtidig passe på dig selv.

LÆS MERE

Driller hverdagen?

Få en fast støtteperson

Vidste du, at du kan få en fast kontaktperson, der kan støtte dig i hverdagens opgaver og hjælpe med kontakt til forskellige instanser. 

LÆS MERE