Botilbud til dig, der har et aktivt misbrug af alkohol, og har et væsentligt behov for pleje og omsorg.

Plejetilbuddet er bolig for dig, som har et aktivt alkoholmisbrug, og har brug for pleje og omsorg. Der har oftest forinden været en række behandlingstilbud, men disse er nu udtømte og der kan ikke tilbydes yderligere behandling. Der er derfor tale om palliativ pleje og skadesreduktion i forhold til et aktivt misbrug.

 

Tilbuddet henvender sig til dig, der er aktiv alkolmisbrugende og muligvis har psykiske problemer, og som i øjeblikket ikke kan have gavn af de kendte behandlingstilbud på de socialpsykiatriske eller på de sociale og somatiske tilbud.

 

Tilbud til borgere med særlige behov.

Fyrtårnet
Fyrglimt 2
7730 Hanstholm

Praktisk information:

Hverdagen på Fyrtårnet

Der er personale fra kl. 07:00 - 23:00. Sammen med dig afklarer vi, hvad du har brug for hjælp til og hvad du selv kan klare.

Dagens måltider indtages i fællesrum eller i egen lejlighed.

 

Alle boliger på Fyrtårnet er 1-rums med køkkenniche og bad.

Alle visiteres til en afklaringsplads, som udgangspunkt, i 3 måneder. Det vil i denne periode blive vurderet, om borgeren er omfattet af målgruppen, og om Fyrtårnet er det rigtige tilbud i forhold til borgerens behov.

I afklaringsperioden vil der være en egenbetaling. Beløbet kan oplyses ved henvendelse til Fyrtårnet.

Beløbet kan enten trækkes via banken, eller der kan sendes girokort på beløbet. Afregning for opholdet betales en gang pr. måned.

Visiteres du til en fast plads, betaler du husleje samt forplejning, og der skal oprettes pbs aftale.

Nærmere oplysning om Fyrtårnet samt visitationsprocedure kan fås ved henvendelse til Lederen af Fyrglimt på tlf. 9917 2985.

Der er en netværksmedarbejder, som kan hjælpe dig med at få din økonomi lagt i rammer.

Der er mulighed for socialt samvær med andre beboere.

 

Her kan linkes til Kvalitetsstandard - se side 38.

Kvalitetsstandard 2023   

 

Formålet er

  • At give de hårdest belastede mennesker med misbrug en rimelig bolig på egne præmisser uden unødig indblanding, men under beskyttede forhold.
  • At sikre, at der er accept af misbrug og livsstil med mulighed for støtte til forandringer.
  • At øge livskvaliteten, bl.a. gennem tilbud om værdige boligmæssige forhold, fællesskab, støtte og omsorg.
  • At øge sundhedstilstanden gennem tilbud om madordning, hjælp til behandling, lægebesøg og lignende.
  • At opnå skadesreduktion gennem hjælp og støtte til bedre hygiejne og sundere livsstil.
  • At være netværksskabende gennem mulighed for samvær med andre beboere.
  • At sikre et kvalificeret pleje- og omsorgstilbud uden at stille krav om normalisering af adfærd eller livsførelse.
  • Forståelse for borgerens særlige livsvilkår, for at sikre de bedste rammer for et værdigt liv.

 

 

 

Senest opdateret 13-01-2023