Bofællesskabet Grønningen

Er du mellem 22 og 85 år, og har brug for et døgndækket botilbud og pædagogisk støtte for at opretholde det liv du ønsker at leve? Så vil der være mulighed for at blive visiteret til en bolig på Grønningen 12a. Her vil du kunne modtage pædagogiske støtte fra bofællesskabets personale alle døgnets timer.

Hvem henvender bofællesskabet sig til

Bofællesskabet Grønningen er godkendt til dig med indad reagerende adfærd, personlighedsforstyrrelse, angst, depression og autisme eller anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse som har brug for et døgndækket botilbud. Dvs. at der er personale til rådighed alle døgnets timer.

Hvad tilbyder bofællesskabet

Bofællesskabet Grønningen tilbyder pædagogisk støtte indenfor servicelovens §85. Dvs. at vi kan hjælpe dig med at leve, opretholde eller udvikle på det liv som du ønsker at leve. Vi støtter dig fx til at holde egen lejlighed, indkøb, tandlæge og lægebesøg samt tilbyde dig samtaler når du har brug for det mm

Retten til selvbestemmelse og det gode liv

Som beboer på Grønningen, bliver du inddraget i alle beslutninger om støtten du skal modtage. Du bestemmer så vidt muligt selv, hvor meget og hvornår du ønsker støtten, dog altid i samråd med din socialrådgiver og personalet i bofællesskabet. Din lejlighed, er dit private hjem. Her bestemmer du helt selv, hvad du vil og hvornår. Dette respekterer vi og vil tilrettelægge støtten efter aftale med dig.

Samarbejdsparter

På Bofællesskabet Grønningen samarbejder vi med mange forskellige instanser, både interne i kommunen, men også eksternt.

Du skal give samtykke til udveksling af oplysninger for eksterne samarbejdsparter og på tværs af afdelingerne. Dvs. at du skal give samtykke til drøftelse/videregivelse af personlige oplysninger med andre samarbejdsparter end din socialrådgiver. Personalet har altid mulighed for at drøfte din sag med din socialrådgiver.

Et samtykke kan altid ændres efter dit ønske.

Vores samarbejdsparter vil typisk være:

 • Socialrådgiverne
 • Pårørende og/eller andet netværk
 • Aktivitetstilbud
 • Egen læge
 • Behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland
 • VISO

Historie

Grønningen blev bygget i 1998 og d. 1. maj 1998, flyttede den første beboer ind. Siden blev der i 2008 bygget 4 lejligheder mere til og senest i 2015 blev de sidste 5 lejligheder bygget. I dag har Bofællesskabet Grønningen 16 lejligheder samt kontorer og fælles arealer. 

Støtte og struktur

På Bofællesskabet Grønningen får du støtte, struktur og vejledning til hvordan du håndterer hverdagen og livet i din egen bolig.

Socialpsykiatrisk botilbud

Bofællesskabet Grønningen
Grønningen 12a, 7700 Thisted
Åbningstider: døgnåben
Mobil:40 38 21 71

Tilbudsleder

Anette Bundgaard
Tilbudsleder
Grønningen
Mobil:29 63 12 60

Praktisk information

Her kan du læse mere om Bofællesskabet Grønningen som tilbud

Værdigrundlag for Bofællesskabet Grønningen

 1. Respekt og anerkendelse: Beboere skal respektere hinandens forskelligheder og anerkende hinanden som individer med unikke behov, livsførelse og baggrunde.
 2. Empowerment: Beboere har mulighed for at deltage i beslutningsprocesser, så de føler sig aktive og ansvarlige for deres eget liv og egne beslutninger.
 3. Tryghed og omsorg: På Grønningen vil medarbejdere og beboere sammen skabe et trygt miljø, hvor beboerne føler sig omsorgsfuldt behandlet, støttet og beskyttet.
 4. Fællesskab og samarbejde: På Grønningen vægter vi fællesskab, samarbejde og gensidig støtte mellem beboerne.
 5. Inklusion og lighed: Beboere skal opleve inklusion og lighed, uanset deres baggrund diagnoser og udfordringer.

 

 

Beboerne på Bofællesskabet Grønningen har i forbindelse med et husmøde d. 20.02.2023, beskrevet det at bo på Bofællesskabet Grønningen således:

 • Fællesskab: her hjælpes vi ad med gøremål
 • Glæde: der er en rar atmosfære
 • Sammenhold: vi støtter hinanden og har forståelse for hinanden. Vi står sammen i last og brast
 • Grønt/miljø: vi passer på miljøet
 • Empati: her har vi omsorg for andre og støtter hinanden

"På Bofællesskabet Grønningen kan vi leve det gode liv og det gode liv ligger foran os. Vi har håb for livet og her på Bofællesskabet Grønningen får vi støtte til at leve livet"

Kvalitetsstandarter

Thisted Kommunes kvalitetsstandarter for socialpsykiatri kan tilgås her

Tilsyn

2024

Endelig tilsynsrapport 15.01.2024

2023

Endelig tilsynsrapport 20.12.2023

 

2022

Endelig tilsynsrapport 06.06.2022

Thisted kommune driver Bofællesskabet Grønningen som hører under afdelingen Handicap og socialpsykiatri. Beboerne på tilbuddet har diagnoser indenfor en bred vifte af psykiatriske lidelser og dermed også en bred vifte af problemstillinger.

I forbindelse med kommunens helhedsplan, skal Bofællesskabet Grønningen fremadrettet være kommunens døgndækkede botilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser.

Bofællesskabet Grønningen er et længerevarende botilbud efter almenboliglovens §105 vi yder pædagogisk støtte efter §85 i Serviceloven

Vi ligger vagt på mono- og tværfaglighed, hvorfor personalegruppen er sammensat af forskellige faggrupper. Fællesfaglighed

I Handicap og Socialpsykiatri arbejder vi efter Voksenudredningsmetoden VUM 2.0, som understøtter en systematisk udredning af borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte samt en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandling.

Vores pædagogiske grundmetode er KRAP og alle medarbejdere har som minimum grunduddannelsen heri. Flere har taget overbygninger på KRAP som fx autisme og neuropædagogik.

Yderligere har vi flere medarbejdere med en 1 års efteruddannelse indenfor autisme.

På Bofællesskabet Grønningen lægges der stor vægt på Recovery og Rehabilitering som understøtter beboernes drømmer, ønsker og håb.

Lovgrundlaget er: Servicelovens §85 om at tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Som pædagog studerende skal du være 3. års studerende og din praktik har en varighed på 6 mdr.  Som praktikant får du skiftende vagter dag, aften og hver 4. weekend.

Du vil få en god oplæring og tilbydes via skolen intro dage.

Der er en praktikvejleder tilknyttet dig og med denne får du de fleste vagter. Der er afsat tid til vejledning i vagtplanen.

På Grønningen har vi to pædagog studerende årligt.

 

Som SSA-studerende skal du være 2. års studerende. Din praktik har en varighed på 4. mdr.

Som praktikant får du skiftende vagter dag, aften og hver 4. weekend.

Du vil få en god oplæring og langsomt lære beboerne at kende.

Der er en praktikvejleder tilknyttet dig og med denne får du de fleste vagter. Der er afsat tid til vejledning i vagtplanen.

På Grønningen har vi to SSA-studerende årligt.

På Bofællesskabet Grønningen er der ansat pædagoger, social- og sundhedsassistenter og pædagogmedhjælpere. Medarbejderne modtager løbende supervision, kurser, efteruddannelse og er optaget af konstant udvikling af det socialpsykiatriske botilbud.

Bofællesskabet har løbende pædagogstuderende og Social- og sundhedsassistentelever samt en pedel.

Som oplæringssted for social og sundhedselever og praktiksted for pædagogstuderende, tilstræber vi at skabe gode rammer og individuelle løsninger, via en ensartet høj kvalitet i uddannelsesforløbene. Det gør vi via et forpligtende samarbejde mellem eleven/den studerende, kommunens uddannelsesteam og uddannelsesinstitutionerne. Vores vejledere har relevant uddannelse til at varetage vejledningsopgaven.

Sundhedsfaglig hjælp

Hvis du får brug for sundhedsfaglig hjælp eller pleje, vil det sundhedsfaglige personale vurdere på om hjælpen kan klares af bofællesskabets personale eller om der må søges hjælp fra andre steder ved fx hjemmeplejen. Det er de sundhedsfaglige, der planlægger hjælpen eller plejen, hvor evt. det pædagogiske personale vil varetage en del af den.

Har du brug for at bo i et Bofællesskab som Grønningen kan du rette henvendelse til Thisted kommune handicap og socialpsykiatri, hvor din socialrådgiver skal lave en vurdering af om bofællesskabet er det rette botilbud til dig. Derefter vil du blive tilbudt én af vores lejligheder, når en bliver ledig.

På Bofællesskabet Grønningen forsøger vi at skabe en rolig og tryg atmosfære i hele huset, hvor vi respekterer hinanden og hinandens forskelligheder.

Vi lægger stor vægt på vores daglige struktur, så hverdagen bliver forudsigelig og genkendelig for vores beboere.

Din hverdag afhænger af hvad dine ønsker og behov er og ud fra den handleplan, som vi har lavet i samarbejde med din socialrådgiver. Fx kan vi hjælpe og støtte dig til at komme op om morgenen, huske din medicin, hjælpe og støtte dig til at holde din lejlighed med oprydning, rengøring mm.

Personalets struktur

Der møder personale ind om morgenen, hvor de begynder dagen med et lille møde og får planlagt dagens opgaver. Ligeledes vil der op ad dagen møde flere personaler ind og nogle går hjem igen.

Personalet vil i løbet af deres arbejdsdag sørge for, at du har fået den støtte og vejledning som er planlagt og som du har brug for.

Der er vågent personale alle døgnets timer.

Husets struktur

På Bofællesskabet Grønningen forsøger vi altid, at holde en fast dagsstruktur, så du altid ved hvad der skal ske i løbet af dagen.

Dvs. at dagens aktiviteter har faste tidspunkter som fx medicinudlevering, formiddagskaffe, frokost, aftensmad mm.

I vores fællesstue, har vi en stor kalender, hvor du kan orientere dig om andre aktiviteter som fx husmøder, ture ud af huset, aktiviteter i huset mm.

Om aftenen vil vi rigtig gerne lave noget hyggeligt sammen med beboerne i fællesrummet. Det kan være TV, film, spil, hyggesnak mm. Dette kan du deltage i, hvis du har lyst.

I løbet af dagen vil der være tidsrum, hvor personalet holder møder. Her vil døren til kontoret være lukket, men du er altid velkommen til at banke på.

På Bofællesskabet Grønningen er der forskellige aktiviteter året rundt.

Aktiviteterne er skiftende ud fra efterspørgsel og deltagelse.

På en stor kalender i fællesrummet, kan du orientere dig om aktiviteterne og på husmøderne kan du komme med forslag til nye aktiviteter.

Hver dag opfordrer vi beboerne til at komme i fællesrummet og drikke formiddagskaffe kl. 9.30. Her hygger vi os sammen medarbejdere og beboere.

Om formiddagen er nogle beboere på arbejde og andre beboere har praktiske opgaver i deres lejlighed. Det kan være oprydning, tøjvask osv. Nogle beboere skal til læge, øjenlæge og i psykiatrien og her har beboerne mulighed for at en medarbejder følger dem til dette.

beboerne er med til at beslutte menuen den dag de skal lave mad. Ligeledes er de med til at handle til menuen, kl. 15.30 begynder en medarbejder og en beboer at forberede aftensmaden. Her hjælpes de ad med borddækning og madlavningen

Efter aftensmaden hjælper beboerne med at rydde op, tørre borde af, affald i container og feje.

 

kl. 19.00 opfordrer vi alle beboere til at komme op i fællesrummet for at se nyheder med medarbejderne. 

En gang om måneden har vi husmøde hvor beboerne opfordres til at deltage . Her kan beboerne og medarbejderne sætte punkter på dagsordenen og disse drøftes på mødet.

Hver onsdag har vi wellness aften. Her kan beboerne på massage, lagt neglelak, få ansigtsbehandling osv. Dette foregår i et rum med meditations musik og tændte stearinlys

Onsdag og lørdag er der fællesindkøbsture. Onsdag går vi i Coop 365 og om lørdagen går vi i Føtex. Dette opfordrer vi alle beboere til at deltage i.

Når der er sportsevents, serier og film opfordrer vi beboerne til, at vi ser det sammen i vores fællesrum

 

Vi laver mange forskellige kreative ting sammen som at tegne, strikke, lave puslespil og spille spil.

 

Der gives NADA ad Hoch. mange beboere er glade for at få NADA og dette kan de tilgå efter ønske.

Vi hylder højtiderne hvor vi hvert år har påske frokost og  julefrokost . Her spiser vi sammen og hygger os med god mad. 

Juleaften er traditionel her på Grønningen med andesteg og ris ala mande. Vi har juletræ og Grønningen er julepyntet. 

Nytårsaften er en stor fest aften med alt der hører til. Kl. 00 ønsker vi hinanden et lykkebringende nytår.

 

I løbet af året er der mange forskellige aktiviteter  eksempelvis:

Til jul er der en tur til Tyskland med Hanstholm rejser

Biografture 

Cafe og restaurant besøg

Ture til attraktioner

 

 

 

 

Alle 16 lejligheder har badeværelse, soveværelse samt et tekøkken sammenhængende med stuen.

Lejlighedernes størrelse er mellem 65 m2 og 76 m2. Nogle lejligheder har en lille terrasse og andre udgang til gårdmiljøet eller gangareal.

Lejlighederne i den gamle del af bygningerne er påbegyndt renoveringer i 2023.

Huslejen i 2023 er mellem 4950 kr. og 6186 kr.

Der afregnes aconto vand og varme igennem huslejen. Elektricitet afregnes aconto direkte med elselskabet.

Thisted kommune er udlejer

TV og internet afregnes direkte med udbyder. Der er lagt fiber ind i alle lejligheder.

Der er mulighed for at tilkoble både vaskemaskine og tørretumbler i egen lejlighed. Der er også mulighed for at købe sig til vask og tørretumbler i tilbuddets maskiner. Dette koster 100 kr. for vaskemaskinen og 100 kr. for tørretumbler for ubegrænset brug pr. måned. Der bookes tider på et skema i vaskerummet.

”Den indvendige vedligeholdelse af lejemålet, påhviler lejeren”, det vil sige at som beboer på Bofællesskabet Grønningen står du til ansvar for at vedligeholde din lejlighed.

 

På Bofællesskabet Grønningen har vi ingen bil eller bus til rådighed, men bofællesskabet er centralt placeret i Thisted, i gåafstand til det meste og der er gode busforbindelser tæt på.

Taxakørsel er også en mulighed på egen regning.

På Bofællesskabet Grønningen sætter vi stor pris på beboernes pårørende og værdsætter samarbejdet højt og som pårørende til beboer på Bofællesskabet Grønningen, er man altid velkommen til at tage kontakt til personalet.

Har man som pårørende brug for information omkring en borger, kan dette kun ske med samtykke fra beboeren.

Ligeledes er pårørende også altid velkommen til fx handleplansmøder med beboerens accept.

Vi har et Pårørenderåd, som er bestående af pårørende, beboere, én medarbejderrepræsentant og ledelsen. Der afholdes 2 årlige møder, hvor de deltagende får div. informationer omkring tilbuddet, har mulighed for at drøfte forskellige emner og kan komme med input til opgaveløsningen i botilbuddet. Det er beboeren der bestemmer om de invitere deres pårørende til deltagelse i Pårørenderådet.

På Bofællesskabet Grønningen kan du frivilligt indmelde sig i madforeningens madordning. Madforeningen fungerer som en selvstændig madordning, med egne retningslinjer og økonomi.

Foreningen består af en bestyrelse hvor 3 beboere, den køkkenansvarlige og lederen er repræsenteret og der afholdes bestyrelsesmøde først på året og generalforsamling sidst på året.

I denne madordning er der kun mulighed for at tilmelde sig aftensmad, men du er meget velkommen til at tage din egen indkøbte mad med ud i fælleskøkkenet og spise dine måltider der sammen med personalet og evt andre beboere.

Madforeningen er underlagt Fødevarestyrelsens tilsyn og du kan se den seneste rapport her

Kostpolitik

Kostpolitikken i forbindelse med aftensmaden tager udgangspunkt i de officielle kostråd. Kosten er varieret og altid med et sundt indhold som fx salat eller andre grønsager. Menuen vil også være planlagt efter økonomien der er til rådighed pr. måltid og de ønsker beboerne har.

Økonomi

Det koster 1370 kr. pr. måned at være med i madordningen (2023). Dette giver et gennemsnit på 45 kr. pr. måltid. Beløbet kan ændre sig, hvis madvarepriser stiger.

Det koster 100 kr. pr. måned at være med i kaffeordningen. For denne pris, kan du tage kaffe, the og sukker/mælk til dette.

Der kan tilkøbes mad- og kaffe/thebilletter, så du har mulighed for at tilkøbe dig enkelte måltider eller kaffen/the.

Maden i div. skabe

Maden i køle- og fryseskabe tilhører madforeningen. Dette gælder også alle varer i skabe i køkkenet. Dette betyder, at det kun er mad der tilberedes i madforeningen, der må bruge af disse madvarer.

Madtjanser

For at Madforeningen kan fungere, skal medlemmerne tage aktiv del i madlavningen. Det er dagens kok/beboer, der er medbestemmende på dagens menu i samarbejde med den køkkenansvarlige.

Menuen vil blive sammensat ud fra økonomi og beboerens formåen i køkkenet med hjælp og støtte fra personalet.

Hygiejne

Det er meget vigtigt, at der holdes en god hygiejne i køkkenet.

Oprydning og opvask

Medlemmerne i madforeningen, skal tage aktiv del i oprydning, opvask og lettere rengøring.

På Bofællesskabet Grønningen skal der være plads til alle og derfor er det også vigtigt at vi respekterer hinanden og følger husordenen.

Adfærd i og på fællesarealerne

Det er vigtigt, at alle behandler hinanden respektfuldt i og på fællesarealerne. Dvs. at vi taler pænt til hinanden og om hinanden. Ligeledes råber vi ikke af hinanden og truende adfærd accepteres ikke.

Rolige nætter

For at imødekomme alle beboere, skal der være ro i huset fra kl. 22-07.

Dvs. at fjernsyn, computer, musikanlæg mm skal bruges med dæmpet lyd. Opleves lyde fra din lejlighed som generende fra dine naboer, vil et personale komme og bede dig om at dæmpe lydniveauet. Dette ville også kunne forekomme i dagstiden, hvis lyde fra din lejlighed er meget generende for andre.

Alkohol og euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at være beruset eller påvirket i fællesarealerne

Dyr/pasning af dyr

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at holde husdyr i lejlighederne. Det er dog tilladt at passe små husdyr i en kortere periode. Passer du et dyr, er det kun tilladt i din egen lejlighed, og ikke i fællesarealerne. Det må ikke være til gene for andre beboere eller personalet på Bofællesskabet Grønningen, at der passes dyr. Her tænkes støj, allergi, utilpashed ved dyrets adfærd eller tilstedeværelse.

Overnattende gæster

Det er tilladt at have overnattende gæster i egen lejlighed, dog kortere perioder. Dette er fordi man ikke må have indlogerende i længere perioder, når man får offentligt ydelser som fx førtidspension, boligstøtte mm

Af hensyn til brandsikkerhed, skal personalet have besked hvis der er overnattende gæster i din lejlighed.

Gæster skal opholde sig i lejlighederne og kan derfor heller ikke deltage ved måltiderne i køkkenet. Du må gerne invitere gæster til aftensmad, men maden skal spises i din egen lejlighed, hvor personalet vil komme med ind med maden, hvis I vil købe mad fra køkkenet.

Det kan forekomme, at gæster inviteres til deltagelse ved større arrangementer i fællesarealerne.

Aflåsning af egen lejlighed

Det er dit eget ansvar, om der skal låses til din lejligheden, når du ikke er hjemme. Det er også tilladt, at låse døren, hvis du er hjemme og ikke har lyst til besøg. Personalet på Bofællesskabet Grønningen respekterer, at blive mødt af en låst dør, og hvis ikke andet er aftalt, så låser de sig ikke ind i din lejlighed, med mindre at de er bekymrede for din psykiske og/eller fysiske tilstand.

Omkring kl. 00 vil nattevagten aflåse alle ydredøre for natten.

Hygiejne

Det er vigtigt, at alle efterkommer hygiejniske principper i fællesarealerne for at vi kan mindske evt. smitte mellem hinanden. Dette gælder både under madlavning, ved borddækning, men også når beboere tager kaffe og evt. mælk dertil og lignede.

Der SKAL altid sprittes eller vaskes hænder inden man rører ved noget i køkkenet.

Senest opdateret 10-01-2024
Bofællesskabet Grønningen 12A

Find os her!

Bofællesskabet er beliggende midt i Thisted by. Tæt på alt hvad man har behov for men stadig i et stille og roligt område.

Fællesskab

Fællesskab og samvær

Her på Grønningen er der mulighed for at deltage i et fællesskab, hvor vi samles om fjernsyn, brætspil og andre hyggelige aktiviteter.

Udearealer

Gårdhaven

Når vejret tillader, benytter vi os blandt andet af vores gårdhave. Her bliver tiden brugt på grill, bål og social samvær.