Start i skole

Skolestart

Undervisningspligten træder i kraft den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Som udgangspunkt skal jeres barn starte i skole det år, han/hun fylder seks år.

Når det er tid til at skrive jeres barn op til skolestart, får I besked fra kommunen. Det sker via digital post.

Har du behov for at indskrive dit barn i løbet af året, skal du kontakte skolen.

Dit barn skal være indskrevet i såvel skole som SFO senest den 3. december.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice- og Ydelser, eller på biblioteket.

Indskriv dit barn i folkeskole her. 

Find skoledistrikt her

Skoleintro

De børn, der skal starte i skole til august kan pr. 1. april ikke længere benytte børnehaven som pasningstilbud. Thisted Kommune tilbyder i stedet, at barnet kan starte i Skoleintro (den 1. april i samme år som barnet senere skal starte i skole). I de tre måneder op mod sommerferien arbejder SFO'en målrettet på at gøre børnene trygge i deres nye rammer. De møder deres kommende klassekammerater og lærere, og kan øve i skolelignende aktiviteter.

Det overordnede formål for Thisted Kommunes "skoleintro-forløb":

 • At børnene oplever sig motiverede til skolelivet
 • At børnene har lyst til at lære
 • At børnene føler sig trygge i skolens rammer

Se taksterne for Skoleintro her

Spørgsmål og svar om indskrivning til skole

Kun forældre, der har forældremyndigheden, har ret til at indskrive barnet i skole.

Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre være enige om skolevalget inden skoleindskrivningen.

Langt de fleste børn begynder i skole i det år, hvor de fylder 6 år.

Hvis et barn er modent og kan følge undervisningen, kan der gives dispensation, så det kan begynde i skole tidligere.

Hvis du er i tvivl om dit barn er skoleklar, kan du kontakte personalet i barnets børnehave eller distriktsskolen. Du kan også kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der kan give dig råd og vejledning til at tage den rigtige beslutning.

Link til PPR

Skolerne i Thisted Kommune hører til hvert deres skoledistrikt.

Barnets bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på.

Dit barn har altid krav på at blive optaget på distriktsskolen.

Med Thisted Kort kan du indtaste folkeregisteradressen og se, hvilket skoledistrikt og skole dit barn hører til.

Find skoledistrikt her

I Thisted Kommune er der frit skolevalg. Det betyder, at hvis I ikke ønsker, at jeres barn skal gå på folkeskolen i jeres skoledistrikt, kan I frit vælge at indskrive jeres barn i en anden folkeskole. Den anden folkeskole kan ligge uden for jeres skoledistrikt eller i en helt anden kommune. Så længe den valgte skole har plads, kan I skrive jeres barn op dér.

Elever på kommunens folkeskoler har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis skolevejen har en vis længde.

Læs mere om transport til og fra skole

Du skal indskrive dit barn som elev i folkeskolen ved at klikke her. 

Dit barn skal være indskrevet i såvel skole som SFO senest den 3. december.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice- og Ydelser, eller på biblioteket.

De børn, der skal starte i skole til august kan pr. 1. april ikke længere benytte børnehaven som pasningstilbud. Thisted Kommune tilbyder i stedet, at barnet kan starte i Skoleintro (den 1. april i samme år som barnet senere skal starte i skole). I de tre måneder op mod sommerferien arbejder SFO'en målrettet på at gøre børnene trygge i deres nye rammer. De møder deres kommende klassekammerater og lærere, og kan øve i skolelignende aktiviteter.

Det overordnede formål for Thisted Kommunes "skoleintro-forløb":

 • At børnene oplever sig motiverede til skolelivet
 • At børnene har lyst til at lære
 • At børnene føler sig trygge i skolens rammer

Se taksterne for Skoleintro

Hvis børnehave, skole og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisning, kan kommunen give dispensation til, at barnet kan begynde i skole tidligere end normalt.

Dit barn kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder fem år inden 1. oktober.

Hvis I som forældre - i samråd med skolen og fx barnets daginstitution - vurderer, at jeres barn ikke er modent til at starte i skole som seksårig, kan I anmode om udsætte skolestarten med ét år. Det skal I gøre på den folkeskole, hvor jeres barn ellers skulle være startet.

Her kan du læse Handleplan for skolestart og skoleudsættelse i Thisted Kommune.

Er I forældre til et barn med et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I med fordel starte i god tid med at planlægge skolestarten - gerne et til to år, før det bliver aktuelt.

Det er en god idé at få sat navn på og få inddraget den person, der skal koordinere overgangen mellem børnehave og skole. Det er som regel sagsbehandleren eller en person fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der varetager koordineringen.

Link til PPR

Hvis du har modtaget brev om indskrivning til skole, og dit barn ikke skal gå på en folkeskole i Thisted Kommune, skal du informere os om det og om årsagen hertil.

Årsagen kan blandt andet være fordi dit barn:

 • er blevet optaget på en friskole
 • skal starte på en folkeskole i en anden kommune
 • skal starte på specialskole
 • er skoleudsætter
 • skal hjemmeundervises

Hvis dit barn skal gå på en friskole, skal du selv henvende dig til den enkelte friskole. Hver friskole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn op i god tid.

Bliver dit barn tilbudt en plads på en friskole, skal du kontakte den kommunale distriktsskole, som barnet ellers skulle have gået på, og fortælle, at I ikke skal bruge pladsen. På den måde kan skolen bedre have overblik over evt. ledige pladser, og kan få registreret hvor jeres barn er indskrevet.

Senest opdateret 12-01-2024
Forbered dit barn på en god skoletid
 • Tal med dit barn om skolen og skoledagen.
 • Sørg for at der er tjek på skoletasken, penalhus, madpakken og drikkedunken.
 • Undgå at barnet møder for sent i skolen, på den måde får dit barn den bedste start på dagen.
 • Husk en god nattesøvn.
 • Lad barnet selv hjælpe med at pakke skoletasken og evt. hjælpe med at smøre madpakken.
 • Vær positiv ift. til dit barns skolegang, det smitter af på barnet.

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted
Kontakt og spørgsmål

Har du spørgsmål til skoleindskrivning, skal du henvende dig til barnets distriktsskole.