Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)

Uddannelsen som Pædagogisk Assistent giver dig forudsætninger for at arbejde i dag- og døgninstitutioner, dagpleje, SFO og andre pædagogiske tilbud for børn såvel som for handicappede.

Lige meget hvor denne uddannelse tager dig hen, skal du være parat til både faglig og personlig udvikling, hvis du vil arbejde på det pædagogiske område.
Til gengæld får du en stærk uddannelse, hvor leg og ansvar går hånd i hånd. Det er et arbejde, som stiller krav til dine personlige egenskaber, da du bl.a. skal yde omsorg og sætte aktiviteter i gang i arbejdet. Derfor skal du kunne leve dig ind i andre menneskers situation og være i stand til at samarbejde.

Om uddannelsen

Thisted kommune opslår elevstillingerne i april måned – med start omkring 1. august hvert år. Thisted kommune har kun optag til uddannelsen en gang årligt. Stillingsopslag bliver lagt ud på vores hjemmeside - se mere her.

Adgangskrav og optagelse på uddannelsen kan du læse meget mere om på UCNs hjemmeside:

Læs mere om uddannelse til PAU elev her

Uddannelsen til Pædagogisk assistent varer 2 år og 1½ måned og veksler mellem skole og praktik. Undervisningen forgår på UCN i Thisted. Praktikplader bliver tildelt af kommunen. Du kan få merit for nogle af fagene samt praktikken – uddannelsesplan laves individuelt.

Uddannelsens opbygning

Praktik: 52 uger

Skole: 47 uger

Du får elevløn under uddannelsen, herunder også i skoleperioderne. Lønnens størrelse er efter gældende overenskomst mellem KL og FOA. Pr. måned udgør den. 10.636,94 kr. det første år (2017-tal) Er du voksenelev, vil lønnen udgøre ca. 20.240,66 kr. pr. måned (2017-tal).

Som Pædagogisk Assistent arbejder du bl.a. med pædagogiske, aktiverende, sundhedsfremmende og omsorgsrelaterede opgaver i:

  • Daginstitutioner for børn
  • Daginstitutioner for børn og voksne med særlige behov
  • Skolefritidsordninger/Ungdomsklubber
  • Bosteder
  • Specialinstitutioner
  • Private hjem

Du kan læse mere om uddannelsen på UCN´s hjemmeside her.

Henvendelse til:

Carina Hedegaard Bjørndal (sektionsleder) - tlf. 9917 2286

Lene Munkholm Jensen (assistent) – tlf. 9917 2086

Senest opdateret 01-02-2024

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted