Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Du kan få tilskud til frivilligt socialt arbejde, hvis det frivillige arbejde bliver udført af en frivillighedsorganisation eller en forening, som har en bestyrelse, et regnskab og på tilstrækkelig faglig baggrund kan garantere for kvaliteten af arbejdet.

Retningslinjer for behandling af ansøgninger

Økonomisk støtte kan i princippet søges til alle områder indenfor frivillighedsarbejdet på det sociale område. Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget retningslinjer for behandling af ansøgninger, som kan ses her.

Hvor stor er ansøgningspuljen?

Ansøgningspuljen til hele året er på godt 2 mio. kr., hvoraf der er indgået forhåndsreservationsaftaler med nogle enkelte foreninger/organisationer.

Hvornår kan du søge?

Der er 3 ansøgningsrunder til tilskudsåret 2022.

  • 1. ansøgningsrunde: Efter forudgående annoncering i oktober måned 2021 i lokalavisen og på Thisted Kommunes hjemmeside tages der den 1. december 2021 stilling til uddeling af cirka 2/3 af Thisted Kommunes budgetbeløb til frivilligt socialt arbejde for 2022. Ansøgninger modtaget senest mandag den 1. november 2021 kl. 23.59 tages med i denne vurdering. Ved denne fremgangsmåde sikres det, at frivillige organisationer, som har udgifter, der har karakter af egentlig drift, forud for budgetåret kender det økonomiske grundlag for det kommende års drift, eksempelvis til dækning af lokaleudgifter og lønninger. Bevilgede beløb overføres først i januar måned, så de automatisk indgår i foreningernes 2022 regnskabsår.

  • 2. ansøgningsrunde: Efter forudgående annoncering på Thisted Kommunes hjemmeside i februar måned 2022 tages der marts/april stilling til uddeling af en del af det resterende budgetbeløb. Ansøgninger modtaget før den 1. marts medtages i denne vurdering. 

  • 3. ansøgningsrunde: Efter forudgående annoncering på Thisted Kommunes hjemmeside i juni måned 2022 tages der september  stilling til uddeling af den sidste del af budgetbeløbet. Ansøgninger modtaget før den 1. august medtages i denne vurdering.

Ansøgninger fra nystartede foreninger og nye væsentlige tiltag vil - uanset ovenstående ansøgningsfrister - løbende blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til afgørelse.

Hvordan søger du?

Du søger ved at trykke linket i selvbetjeningskassen.

Vær opmærksom på

  • at ansøgningsskemaet, som har været anvendt tidligere år, derfor ikke vil kunne anvendes til at søge tilskud
  • at fysisk afleverede ansøgningsskemaer og bilag eller fremsendt på mail derfor heller ikke modtages

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde kræver, at I som forening har et cvr.nr. med tilhørende NEM-konto jf. lov om offentlige betalinger m.v. samt et NEM-ID nøglekort med tilhørende digital postkasse. Du kan hente hjælp på hjemmesiden hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde til at få dette gjort, se følgende link: Sådan registrerer I jeres forening med cvr.nr. og NEM-konto

Specielt i forhold til hovedorganisationer, som søger på vegne af en lokalforening

Lovgivningen foreskriver, at bevilgede tilskud udbetales til foreningens cvr.nr., hvilket bevirker, at nogle enkelte lokalforeninger uden selvstændigt cvr.nr. får hovedorganisationen til at ansøge på deres vegne, således hovedorganisationen kan udbetale det bevilgede tilskud til lokalforeningen.

I sådanne tilfælde skal følgende fremgå under ansøgningens respektive spørgsmål:

  • lokalforeningens budget- og regnskabsmateriale, ikke hovedorganisationens
  • lokalforeningens aktivitet, ikke hovedorganisationens
  • hvordan lokalforeningens frivillige bidrager til aktiviteten, ikke hvordan hovedorganisationens frivillige gør det
  • hvordan lokalforeningen gør opmærksom på aktiviteten over for brugere og samarbejdspartnere, ikke hvordan hovedorganisationen gør det

Krav om regnskab og evaluering

Der skal aflægges regnskab og evaluering for de tildelte midler. Hvis hele tilskuddet ikke bruges, kan resterende midler overføres til næste år, hvis de anvendes til samme formål som oprindeligt ansøgt om. For midler tildelt i tilskudsåret 2022 sker dette også online og fristen herfor er 30. april 2023. Følgende link skal anvendes ved aflæggelse af regnskab og evaluering: Regnskab og evaluering

Kommunen vil senest 1 måned før fristens udløb sende påmindelse ud til dem, som har modtaget tilskud

Ros til Thisted Kommune på Frivillighedskonferencen

Daværende socialminister Karen Ellemann (V) roste Thisted Kommune i en videohilsen til konferencen Frivillighed 2016, som blev afholdt i Vejen d. 15. september 2016. Ud fra socialministerens besøg hos FrivilligThy i Thisted d. 16. august 2016 var der 3 ting, der fik ministerens opmærksomhed; de mange ildsjæle i kommunen, Thisted Kommunes officielle frivillighedspolitik samt FrivilligThy som central aktør.

Se ministerens videohilsen her: https://www.youtube.com/watch?v=BRkC6TrwBUw&feature=youtu.be

Kontaktinfo

Kontaktperson: Andreas Sørup Holm
E-mail: asho@thisted.dk
Tlf.: 21 53 55 87

Kontaktinfo

Sundhed og Ældre
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: sundhedaeldre@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00