Plejecenter Solhjem

På Solhjem arbejder vi på at skabe rammerne for at leve et godt liv.

Velkommen til Plejecenter Solhjem i Østerild. Plejecentret har lejligheder til voksne og ældre, der ikke kan klare sig i eget hjem. Her finder du information om at bo på Solhjem, vores rammer og aktiviteter for centrets beboere og områdets ældre borgere.

Solhjem er et alment plejecenter, der henvender sig til voksne og ældre borgere, som har brug for pleje og omsorg døgnet rundt. Her kan du bo som enlig eller I kan bo sammen som par. Har I begge brug for pleje og omsorg, kan det være muligt, at blive visiteret til hver sin lejlighed. 

Om Solhjem Plejecenter

Plejecenter Solhjem er bygget i 1959 med en nyere tilbygning fra 2003. Centeret ligger i Østerild, med udsigt over Østerild Fjord. Plejecenteret har i alt 20 lejligheder af forskellig størrelse. Vi har fællesarealer, spisestue og dagligsstue med udgang til gårdhave med pavillon. I fællesarealerne arrangeres aktiviteter for beboerne og områdets ældre.

Hvordan får jeg bolig på Plejecenter Solhjem?

Hvis du ønsker at bo på plejecenter, skal Thisted Kommune visitere dig til en plejebolig. Du kan søge om en plejebolig:

 • Hvis du har et omfattende behov for personlig pleje og støtte, dvs. at du har svært ved at overkomme hverdagens opgaver.
 • Hvis du føler dig utryg og ensom i en grad, der begrænser dig i evnen til at tage vare på dig selv.

For at komme i betragtning til bolig på Plejecenter Solhjem skal du eller dine pårørende kontakte Thisted Kommunes Visitation og Hjælpemiddeldepot. I bliver herefter tilbudt et besøg af visitator, som vil hjælpe jer med at udfylde en ansøgning. Samtidig vil visitator udarbejde en vurdering og beskrivelse af dig i forhold til de ressourcer og udfordringer, som du har. Visitator vil desuden vejlede og oplyse dig om den videre proces.

Se kontakt oplysninger her på siden.

Aktiviteter på Solhjem

Vores aktiviteter

På Solhjem tilbydes der forskellige aktiviteter: 

 • bankospil
 • fællessang
 • gudstjeneste
 • "varm mad aften"
 • cykelture
 • busture
 • årstidsbestemte fester
 • årstidsbestemte arrangementer

Der ophænges Aktivitetskalender på opslagstavlen på Solhjem.

Aktiviteterne tilrettelægges af aktivitetsmedarbejder sammen med Aktiv Komiteen. Andre frivillige på Solhjem bistår i de forskellige aktiviteter.

Udeboende borgere er velkomne til en del af aktiviteterne. Oplysninger kan søges på centeret.

Information

Vi ønsker, at du falder til her hos os, og at du føler, det er dit hjem. Vi hjælper gerne med til, at du får skabt et godt hjem, hvor du har mulighed for såvel privatliv samt et godt fællesskab med de øvrige beboere på Solhjem.

Vi har udarbejdet en velkomstpjece særligt for Solhjem, som forhåbentligt vil hjælpe med nogle af de mange spørgsmål, der helt naturligt dukker op i forbindelse med indflytningen. Vi sender velkomstpjecen til dig eller dine pårørende på mail, hvis du ønsker at læse mere om Solhjem, eller når du får tilbudt en plads hos os. 

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende.

Solhjem har 20 lejligheder. fordelt på flere etager.

Lejlighederne er 2-rums lejligheder af forskellig størrelse inklusive fællesarealer. En lejlighed består af en stue med tekøkken, hvor der er kogeplader og køleskab med lille fryser. Der er desuden et soveværelse med skabe, og et badeværelse.

Fællesarealerne  består af spisestue samt opholdsstue med fjernsyn, åbent anrettekøkken og gangarealer. Der er herfra udgang  til lukket gårdhave med glas pavillon.

Lejekontrakt udfærdiges i Teknisk Forvaltning, og indflytningsrapport udfærdiges af plejecentrets pedel.

Husleje og depositum: Oplysninger om den enkelte lejlighed kan indhentes på Teknisk Forvaltning "Ejendomsafdelingen".

Aktivitetstilbud:

Plejecenter Solhjem har ikke dagcenter, som er et visiteret aktivitetstilbud for dig, som er hjemmeboende, og som har gavn af at deltage i almindelige hverdagsaktiviteter i samvær med andre. Du kan blive visiteret til en eller flere dage i et dagcenter i Thisted Kommune og du kan læse mere om dagcenter samt udfylde ansøgningsskema til Visitation og Hjælpemiddeldepot her: link til Dagcenter

På Solhjem er der klubvirksomhed om mandagen, hvor du som udeboende ældre kan deltage. Yderligere oplysning kan fås på Solhjem.

Det er dit hjem: Målet er, at Plejecenter Solhjem skal være et trygt, varmt og aktivt sted at bo og besøge. Beboerne er ekspert i eget liv, og denne viden inddrager vi som ansatte, så du så vidt muligt har medindflydelse på din hverdag. Vi hjælper med til, at du får skabt et hjem, hvor du både har mulighed for privatliv og samtidig kan være en del af fællesskabet med de øvrige beboere.

Du holder dig aktiv: Personalet på Solhjem hjælper dig med, så vidt muligt, at opretholde din fysiske og psykiske formåen og om muligt forbedre den. Det betyder, at vi støtter dig, hvor du har brug for det, og at du selv gør det, som du selv kan og har kræfter til. Vi forventer, at du som beboer deltager i hverdagens praktiske opgaver i det omfang du kan. 

Døgnrytmen på Solhjem

Kl.: 07.00: Vagtskifte

Kl.: 07.30 - 11.30: Morgenbuffet, pleje/omsorg, aktiviteter, stjernestunder, rengøring.

Kl.: 11.15 - 12.30: Middags - et varmt måltid og mulighed for samvær.

Kl.: 12.30 - ?: Middagshvil.

Kl.: 14.30 - 17.00: Eftermiddagskaffe og mulighed for samvær.

Kl.: 17.30 - 18.30: Aftensmaden - smørrebrød og evt. en lun ret. Mulighed for samvær.

Kl.: ? - 23.00: Aftenkaffe og godnat.

Kl.: 23.00: Vagtskifte

Når du har fødselsdag

Når du har fødselsdag, fejrer vi dagen med udgangspunkt i dine ønsker.

Vi hejser flaget og vil gerne hygge om dig. Der er mulighed for at ønske middagsmenuen samt brød eller kage til  eftermiddagskaffen. Du kan købe forplejning til max. 8 gæster efter forudgående aftale med køkkenet.(mindst 3 hverdage før).

Ved fødselsdage og lignende er du hjertelig velkommen til sammen med dine pårørende at benytte lokale, hvis familien vil fejre dig, og lokalet er ledigt. I skal selv dække bord, vaske op og rydde op efter jer.  

Sådan fejrer vi højtiderne 

Højtider er en del af livet på Solhjem og fejres på "hjemlig" vis. Hvis du ønsker at fejre højtiden på Solhjem sammen med dine pårørende, er det muligt at bestille mad via køkkenet, når det aftales i god tid.

Personalet pynter op i fællesområderne til højtider. Hvis du ønsker at pynte op i din egen lejlighed, kan dine pårørende hjælpe dig med det, ligesom de også hjælper dig med at tage pynten ned igen.

Bruger-/ pårørenderådet

Bruger-/pårørenderåd er et samarbejdsforum mellem beboere, pårørende og Plejecenter Nord. Formålet med rådet er at sikre gensidig information og styrke dialogen. Relevante emner kan være:

 • den daglige pleje- og omsorgsindsats
 • centrets døgnrytme, aktivitetsniveau og arbejdsrutiner
 • samspil og kommunikation mellem personale og bruger/pårørende
 • gensidig information mellem brugere/pårørende og Plejecenteret.

Bruger-/pårørenderådet arbejder indenfor de givne økonomiske rammer og respekterer overordnede målsætninger og værdigrundlag og servicedeklarationen på ældreområdet. Rådet afholder 3-4 årlige møder. De afholdes fælles for Fyrglimt, Trye og Solhjem og afholdes altid på Fyrglimt. Beboere fra Trye og Solhjem bliver kørt i Turbussen.

Formand for bruger-/pårørenderådet på Plejecentre Nord er Inger-Lise Petersen

Aktivkomité

I Thisted Kommune er der tilknyttet en Aktivkomité på hvert plejecenter. Aktivkomitéens opgave er i samarbejde med plejecentrets ledelse, personale og beboere at tilbyde, iværksætte og forestå aktiviteter for plejecentrets beboere og lokalområdets ældre borgere over 60 år. Aktivkomitéen består af frivillige, der vælges for en to-årig periode. Thisted Kommune giver årligt et tilskud til Aktivkomitéen til aktiviteter. Fyrglimt, Solhjem og Trye har hver sin Aktivkomitee.

Faste stillinger

Alle faste stillinger på Plejecenter Solhjem bliver altid slået op på Thisted Kommunes hjemmeside via kommunens elektroniske rekrutteringssystem. Er du interesseret i at arbejde hos os, skal du derfor sende en ansøgning, når stillingerne bliver annonceret på kommunens hjemmeside. Vi foretrækker faguddannet personale i vores faste stillinger.

Se mere om ledige stillinger på Thisted kommunes hjemmeside, hvor du også kan oprette en jobagent: (link til ledige stillinger i Thisted Kommune)

Du kan se en video om at arbejde med ældre, pleje og omsorg i Thisted Kommune her: Uddannelse af personale 

Vil du være ufaglært afløser i en periode?

I kortere eller længere perioder har vi ofte behov for ufaglærte afløsere på Plejecenter Solhjem. Hvis du har lyst til at få erfaringer inden for ældre, pleje og omsorg, er der gode muligheder for et midlertidigt job.

Send din ansøgning med dit CV og kontakt oplysninger, så kontakter vi dig, når vi får behov for din hjælp.

Link til mail:

SOSU-elev eller sygeplejestuderende hos Plejecenter Solhjem

Som oplæringssted for social og sundhedselever og kliniksted for sygeplejestuderende tilstræber vi at skabe gode rammer og individuelle løsninger via en ensartet høj kvalitet i uddannelsesforløbene.

Det gør vi via et forpligtende samarbejde mellem eleven – den studerende -kommunen uddannelsesteam og uddannelsesinstitutionerne.

Vores vejledere har relevant uddannelse til at varetage vejledningsopgaven.

På  Plejecenter Solhjem har vi frivillige, som hjælper til med forskellige slags opgaver, fx

 • Tilrettelægge og afholde arrangementer
 • Køre turbus
 • Hjælpe med bankospil
 • Cykle med beboere på kørestols cykel  (el cykel)
 • Avis og højtlæsning

De frivillige er tilknyttet Aktivkomitéen og samarbejder med vores personale om at skabe gode oplevelser for vores beboere.

Hvis du har lyst til at være frivillig hos os, så er du meget velkommen til at kontakte os og høre mere på tlf.nr. 99 17 45 45 eller mail: Solhjem@thisted.dk

Ansatte på Solhjem

På Solhjem er der ca. 22 medarbejdere foruden elever, vikarer og afløsere. Solhjems faglige kompetencer spænder vidt, og med fælles mål og udnyttelse af hinandens ressourcer, opnår vi et godt og tværfagligt samarbejde til glæde for beboere, pårørende og personale.

De ansatte på Solhjem omfatter følgende personalegrupper:

Pleje : Sygeplejersker, ergoterapeut, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere. Vi har social- og sundhedselever og sygeplejestuderende.  Derudover samarbejder vi med ergo- og fysioterapeuter, demenskoordinator, læger osv.

Køkken, rengøring og pedel: Rengøringstekniker, ernæringsassistent og servicemedarbejder.

Administration og ledelse: Leder, sekretær, teamleder.

Målsætning

 • "Vi har højt til loftet og møder det enkelte menneske i øjenhøjde"
 • Solhjem skal være et godt og trygt sted at bo, hvor beboerne føler sig hjemme, og hvor pårørende og de frivillige har lyst til at komme og føler sig velkomne.
 • Omsorg, respekt og værdighed er centrale værdier.
 • Selvbestemmelse og medinddragelse vægtes højt hos den enkelte beboer.

Thisted Kommunes kvalitetsstandard "Det gode hverdagsliv"

Plejecenter Solhjem arbejder ud fra kvalitetsstandarden for Sundhed - og ældreområdet i Thisted Kommune. Se kvalitetsstandarden "Det gode hverdagsliv", ved at klikke på linket: 
Kvalitetsstandarder 2022

Tilsyn med plejecenteret

Ifølge lovgivningen får Plejecenter Solhjem løbende forskellige former for tilsyn, og vi skal offentliggøre rapporterne her på hjemmesiden:

 

 Planlagt tilsyn:

Tilsynsrapport Solhjem Plejecenter. Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023.pdf (1)

  

Uanmeldt kommunalt tilsyn

Kommunen skal  føre tilsyn med, at plejecentret lever op til den kvalitetsstandard, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Kommunen tilkøber uafhængige revisions firmaer til at føre dette tilsyn

Tilsynsrapport for Solhjem 2022 

 Tilsynsrapport Solhjem Plejecenter. Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023.pdf (1)

 

Uanmeldt sundhedsfagligt tilsyn

Dette tilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og rapporter skal offentliggøres på hjemmesiden i 3 år, medmindre rapporten er mere end 3 år gammel.

 

 Der udover kan plejecentret få anmeldte og uanmeldte tilsyn fra:

 • Arbejdstilsynet
 • Fødevarestyrelsen
 • Beredskabet Solhjem

Du kan læse mere om: 

Tilsynene på Thisted Kommunes hjemmeside

Senest opdateret 15-01-2024
Kontaktinfo

Plejecenter Solhjem

Rubinvej 15a Østerild
7700 Thisted

Tlf.: 99 17 45 45

E-mail: solhjem@thisted.dk

Plejecenterleder: Inger-Lise Petersen

Solhjem Tlf.: 9917 4545

Ean-nr.: 5790000381913

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Strategi

Frit Ældreliv

Læs mere om Thisted Kommunes strategi "Frit Ældreliv".

Læs mere

Magasin til 65+

Læs Gnisten

Thisted Kommune udgiver et magasin for alle seniorer fra 65 år +. Du finder den seneste udgivelse her.

Gnisten

Demokrati og indflydelse

Ældrerådets arbejde

Følg med i Ældre- og Seniorrådets arbejde for gode forhold for seniorer i Thy.

Læs mere