Kastaniegården

På Kastaniegården skaber vi rammerne for beboernes gode hverdagsliv.

Velkommen til Kastaniegården, smukt beliggende i Snedsted, 15 km udenfor Thisted. Vi er tæt på Vesterhavet og Limfjorden. Her finder du information om livet på Kastaniegården, vores rammer og aktiviteter for centrets beboere og områdets ældre borgere.
Se stort kort for Kastaniegårdens beliggenhed:

Vis stort kort

 

Kastaniegården er et alment plejecenter, der henvender sig til voksne og ældre borgere, som har brug for pleje og omsorg døgnet rundt.

Om Kastaniegården

Kastaniegården er opført i 1947 og er dermed Thisted Kommunes ældste plejecenter. Centeret ligger i Snedsted by, som udmærker sig med grønne områder, gårdhave, kort afstand til togstation, kirke og indkøb. Plejecenteret har i alt 24 lejligheder, og vi har store fælles arealer, hvor vi mødes til aktiviteter for centerets beboere.

Plejecentret er delt op i:

 • Stuen med i alt 10 lejligheder 
 • 1. sal med i alt 8 lejligheder
 • 2. sal med i alt 6 lejligheder

Hvordan får jeg bolig på Kastaniegården?

Hvis du ønsker at bo på plejecenter, skal Thisted Kommune visitere dig til en plejebolig. Du kan søge om en plejebolig:

 • Hvis du har et omfattende behov for personlig pleje og støtte, dvs. at du har svært ved at overkomme hverdagens opgaver.
 • Hvis du føler dig utryg og ensom i en grad, der begrænser dig i evnen til at tage vare på dig selv.

For at komme i betragtning til bolig på Kastaniegården skal du eller dine pårørende kontakte Thisted Kommunes Visitation og Hjælpemiddeldepot. I bliver herefter tilbudt et besøg af visitator fra Visitation og Hjælpemiddeldepot, som vil hjælpe jer med at udfylde en ansøgning. Samtidig vil visitator udarbejde en vurdering og beskrivelse af dig i forhold til de ressourcer og udfordringer, som du har. Visitator vil desuden vejlede og oplyse dig om den videre proces.

Se kontaktoplysningerne her på siden.

Hverdagen på Kastaniegården

Vores aktiviteter

Aktivitetsmedarbejderen arrangerer, sammen med Aktivkomiteen og andre frivillige, aktiviteter i hverdagene med udgangspunkt i beboernes ønsker og formåen. 

  

Der er en Aktivitetskalender, som hænger ved indgangen og som også uploades på Facebook, hver uge.

Aktiviteternes indhold kan f.eks. være yoga, cykelture, spil, sang, kreative sysler, ture med vores bus, hygge i orangeriet / haven og lignende.

Herudover afholdes fællesarrangementer i fællesarealerne, bl.a. gudstjeneste, musikeftermiddage, bankospil, årstidsbestemte fester og meget andet.

    

Information

Vi ønsker, at du falder til her hos os, og at du føler, at det er dit hjem. Vi hjælper gerne med til, at du får skabt et godt hjem, hvor du har mulighed for privatliv, samtidig med at vi håber, du får et godt fællesskab med de øvrige beboere på Kastaniegården.

Vi har udarbejdet en velkomstpjece særligt for Kastaniegården, som forhåbentligt vil hjælpe med nogle af de mange spørgsmål, der helt naturligt dukker op i forbindelse med indflytningen. Vi sender velkomstpjecen til dig eller dine pårørende på mail, hvis du ønsker at læse mere om Kastaniegården, eller når du får tilbudt en plads hos os.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende.

 

Kastaniegården har 24 lejligheder fordelt i stuen samt 1.  og 2. sal som alle har adgang via trapper og/eller elevator.

Lejlighederne er lejligheder på mellem 58 m2 og 97 m2 inklusive fællesarealer. En lejlighed består af en stue med tekøkken, hvor der er kogeplader og køleskab med lille fryser. Der er desuden et soveværelse med skabe, og et badeværelse med et fast skab, vaskemaskine og tørretumbler. Lejlighederne på 2. sal har skråvægge og en fransk altan.

Fællesarealerne består af opholdsstue med fjernsyn, åbent anretter køkken og gangarealer.

Lejekontrakt udfærdiges i Teknisk Forvaltning, og indflytningsrapport udfærdiges af plejecentrets pedel.

Husleje og depositum:

                          2024

Husleje    5.014 kr. - 6.242 kr.
Depositum                   12.643 kr.

Fuldkost (egenbetaling) koster pr måned 4.113 kr. (2024)

 

 

Det er dit hjem: Målet er, at Kastaniegården skal være et trygt, varmt og aktivt sted at bo og besøge. Beboerne er ekspert i eget liv, og denne viden inddrager vi som ansatte, så du så vidt muligt har medindflydelse på din hverdag. Vi hjælper med til, at du får skabt et hjem, hvor du både har mulighed for privatliv og samtidig kan være en del af fællesskabet med de øvrige beboere.

Du holder dig aktiv: Personalet på Kastaniegården hjælper dig med så vidt muligt at opretholde din fysiske og psykiske formåen og om muligt forbedre den. Det betyder, at vi støtter dig, hvor du har brug for det, og at du selv gør det, som du selv kan og har kræfter til. Vi forventer, at du som beboer deltager i hverdagens praktiske opgaver i det omfang du kan. 

Døgnrytmen på Kastaniegården

Kl.: 07.00: Dagvagterne møder ind på Kastaniegården

Kl.: 07.30 - 11.30: Morgenbuffet, pleje/omsorg, aktiviteter, stjernestunder, rengøring.

Kl.: 11.15 - 12.30: Middagsstund - frokost, et varmt måltid.

Kl.: 12.30 - ?: Middagshvil.

Kl.: 14.30 - 17.00: Eftermiddagskaffe og samvær.

Kl.: 17.30 - 18.30: Aftensmaden - pålægsfade og evt. en lun ret og samvær.

Kl.: ? - 23.00: Godnat.

Kl.: 23.00: Nattevagten møder ind på Kastaniegården

   

På Kastaniegården er der selvstændigt køkken, der laver al maden. I henhold til Thisted Kommunes strategi om økologi, er der fokus på at bruge økologiske varer. Kastaniegårdens køkken har opnået sølv mærke i økologi, hvilket vil sige, at maden er lavet af 60 - 90% økologiske varer. 

 

Når du har fødselsdag

Når du har fødselsdag, fejrer vi dagen med udgangspunkt i dine ønsker.

Vi hejser flaget og vil gerne hygge om dig. Der er mulighed for at ønske brød og kage til afdelingens eftermiddagskaffe. Hvis du har specielle ønsker for dagen, vil vi forsøge at imødekomme dem.

Ved runde dage og lignende er du hjertelig velkommen til sammen med dine pårørende at benytte lokale, hvis familien vil fejre dig, og lokalet er ledigt. I skal selv dække bord, vaske op og rydde op efter jer. Der er mulighed for at købe kaffe og brød eller mad til gæsterne. Dette aftales med Plejecenterlederen i god tid (gerne 2 uger før)

 

Sådan fejrer vi højtiderne 

Højtider er en del af livet på Kastaniegården og fejres på "hjemlig" vis. Hvis du ønsker at fejre højtiden sammen med dine pårørende, er det muligt at bestille mad via Plejecenterlederen, når det aftales i god tid (gerne 1 uge før).

Hvis du planlægger en tur hjem til familie eller venner i højtiden, hjælper personalet gerne med at arrangere det, hvis de er orienteret i god tid (gerne 1 uge før).

Personalet pynter op i fællesområderne til højtider. Hvis du ønsker at pynte op i din egen lejlighed, kan dine pårørende hjælpe dig med det, ligesom de også hjælper dig med at tage pynten ned igen.

 

Bussen

Kastaniegården har egen bus, som vi bruger til skønne ture "ud i det blå". Bussen deles med Kløvermarken. Hvis du, som beboer, ønsker at komme med på nogle af disse ture skal du melde dig som aktivt medlem. Det koster 300,- kr. pr. år (2024). 

 

Drift af bussen
Beboere, der ønsker muligheden for at komme med på køreture, eller evt. leje bussen, betaler et fast årligt beløb - kr. 300,00 (2024) til buskontoen i Sparekassen Thy .  Reg. nr. 9111 konto nr. 057-44-04452. Ved indbetaling påføres beboerens navn og det årstal der er betalt for.

Hvis man ikke vil benytte sig at køreture, men blot vil støtte op om bussens drift, modtages donationer med tak.

Flytter man ind i første halvdel af året betales der 300 kr. (1/1 - 31/12). Flytter man ind i anden halvdel af året (1/7 - 31/12) betales 150 kr. Fremadrettet betales helårligt og ved dødsfald refunderes der ikke indbetalte beløb.

Når du har betalt til bussen, kan du - uden yderligere betaling – deltage i ture, der bliver arrangeret af Kastaniegården og Kløvermarken.  Der er ikke fastlagt et antal årlige ture, da dette vil være afhængigt af forskellige omstændigheder, såsom vejret, de frivillige, ønsker og andet.

Der kan derfor ikke stilles krav om at komme på et bestemt antal ture på trods af indbetaling, eller at hver enkelt beboer får tilbudt lige mange køreture.

 

Udendørs sysler på Kastaniegården

Orangeriet og haven omkring Kastaniegården betyder:

 • Små opgaver i hverdagen, som beboerne kan deltage i eller have ansvaret for
 • Glæde ved at have blomster, haven og orangeri og se hvordan tingene gror
 • Glæde ved at bruge haven med de forskellige tilbud den giver
    

 

Målsætning

 • Vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv.
 • Kastaniegården skal være et godt og trygt sted at bo, hvor beboerne føler sig hjemme, og hvor pårørende og de frivillige har lyst til at komme og føler sig velkomne.
 • Vi arbejder ud fra Thisted Kommunes værdiord: Anerkendende, Troværdig, Åbenhed, Loyalitet og Tillid.
 • Vi arbejder målrettet på at fremme værdighed og livskvalitet hos den enkelte beboer gennem mulighed for selvbestemmelse, medinddragelse og indflydelse i eget liv

 

Thisted Kommunes kvalitetsstandard "Det gode hverdagsliv"

Kastaniegården arbejder ud fra kvalitetsstandarden for Sundhed - og ældreområdet i Thisted Kommune. Se kvalitetsstandarden "Det gode hverdagsliv".

 

Tilsyn med plejecenteret

Ifølge lovgivningen får Kastaniegården løbende forskellige former for tilsyn, og vi skal offentliggøre rapporterne her på hjemmesiden:

Uanmeldt kommunalt tilsyn

Kommunen skal selv føre tilsyn med, at plejecentret lever op til den kvalitetsstandard, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.
Tilsyn med Sundheds- og ældreområdet

Uanmeldt kommunalt tilsyn 2024

 

Uanmeldt socialfagligt tilsyn

Ej udtaget til tilsyn

Styrelsen for patientsikkerhed. Ældretilsynet

Tilsynsrapport 2021

Tilsynsrapport Kastaniegården Anmeldt Sundhedsfagligt tilsyn 2024 - Insulin

 

Der udover kan plejecentret få anmelde og uanmeldte tilsyn fra:

 • Arbejdstilsynet
 • Fødevarestyrelsen

Du kan læse mere om tilsynene på Thisted Kommunes hjemmeside Tilsyn med Sundheds- og ældreområdet

Bruger-/ pårørenderådet

Bruger-/pårørenderåd er et samarbejdsforum mellem beboere, pårørende og plejecentret. Formålet med rådet er at sikre gensidig information og styrke dialogen. Rådet repræsenterer beboernes interesser og inddrages derfor i eksempelvis retningslinjer for blandt andet:

 • den daglige pleje- og omsorgsindsats
 • centrets døgnrytme, aktivitetsniveau og arbejdsrutiner
 • samspil og kommunikation mellem personale og bruger/pårørende
 • information til brugere/pårørende

Bruger-/pårørenderådet arbejder indenfor de givne økonomiske rammer og respekterer overordnede målsætninger og værdigrundlag og servicedeklarationen på ældreområdet. Rådet afholder som minimum 4 årlige møder.

Bruger-/pårørenderådet på Kastaniegården består af nedenstående i 2023:

 • Beboer repræsentanter - Sine Thomsen & Karen Toft 
 • Personale repræsentant - Sygeplejeske Gitte Aas
 • Pårørende repræsentant - Annelise Ravnsgaard
 • Aktivitetsmedarbejder - Line Sloth
 • Aktivkomité repræsentant - Margit Grå

 

Aktivkomité

I Thisted Kommune er der tilknyttet en Aktivkomité på hvert plejecenter. Aktivkomitéens opgave er i samarbejde med plejecentrets ledelse, personale og beboere at tilbyde, iværksætte og forestå aktiviteter for plejecentrets beboere og lokalområdets ældre borgere over 60 år. Aktivkomitéen består af frivillige, der vælges for en to-årig periode. Thisted Kommune giver årligt et tilskud til Aktivkomitéen til aktiviteter.

Formand for Aktivkomitéen ved Kastaniegården i 2023: Else Madsen

 På Kastaniegården har vi mange frivillige, som hjælper til med forskellige slags opgaver:

 • Tage med på ture ud af huset
 • Pynte op til påske og jul
 • Dække borde til forskellige arrangementer

De frivillige er tilknyttet Aktivkomitéen og samarbejder med vores personale om at skabe gode oplevelser for vores beboere.

         

  

Hvis du har lyst til at være frivillig hos os, så er du meget velkommen til at kontakte vores aktivitetsmedarbejder Line Vestergaard Sloth på tlf. 9917 4400 eller mail lsv@thisted.dk på hverdage mellem 10 og 14 og høre mere.

Ansatte på Kastaniegården

Kastaniegården har ca. 26 faste medarbejdere foruden elever, vikarer og afløsere.

Kastaniegårdens faglige kompetencer spænder vidt, og med fælles mål og udnyttelse af hinandens ressourcer, opnår vi et godt og tværfagligt samarbejde til glæde for beboere, pårørende og personale.

De ansatte på Kastaniegården omfatter følgende personalegrupper:

Administration og ledelse: Leder, administrativ og vagtplanlægger.

Plejecenter: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og plejemedhjælpere. Derudover har vi social- og sundhedselever og sygeplejestuderende.

Køkken, rengøring, aktivitet og pedel: Rengøringstekniker, husassistent, ernæringsassistenter, pædagog og servicemedarbejder.

Faste stillinger

Alle faste stillinger på Kastaniegården bliver altid slået op på Thisted Kommunes hjemmeside via kommunens elektroniske rekrutteringssystem. Er du interesseret i at arbejde hos os, skal du derfor sende en ansøgning, når stillingerne bliver annonceret på kommunens hjemmeside. Vi foretrækker faguddannet personale i vores faste stillinger.

Se mere om ledige stillinger på Thisted kommunes hjemmeside, hvor du også kan oprette en jobagent: Ledige stillinger

 

Vil du være ufaglært afløser i en periode?

I kortere eller længere perioder har vi ofte behov for ufaglærte afløsere på Kastaniegården. Hvis du har lyst til at få erfaringer inden for ældre, pleje og omsorg, er der gode muligheder for et midlertidigt job.

Send din ansøgning med dit CV og kontaktoplysninger til kastaniegaarden@thisted.dk, så kontakter vi dig, når vi får behov for din hjælp.

 

SOSU-elev eller sygeplejestuderende hos Kastaniegården

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen hovedsageligt af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som et uddannelsessted for sygeplejestuderende og elever indenfor sundhedsfagene.

Vores oplæringsvejledere er erfarne og faglærte medarbejdere, som har gennemgået vejlederuddannelsen. På Kastaniegården har vi stort fokus på at tilbyde et trygt læringsmiljø, hvor alle kan få et udviklende og godt forløb.

Se mere her om at være SOSU-elev eller sygeplejestuderende i Thisted Kommune: Uddannelse

Senest opdateret 08-04-2024
Kontaktinfo

Plejecenter Kastanie-gården

Hovedgaden 8
7752 Snedsted

Tlf.: 99 17 44 00

E-mail: 
kastaniegaarden@thisted.dk

 

Plejecenterleder

Theresa Aroha Wollenberg

E-mail: taw@thisted.dk
 

Aktiviteter

Luise B. Mortensen 
Tlf.: 99 17 44 00

E-mail: luimor@thisted.dk
 

Administration

Tlf.: 99 17 44 00

Telefontid mandag-fredag
kl. 10.00 - 13.00

Ean-nr.:   5790000381494

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Strategi

Frit Ældreliv

Læs mere om Thisted Kommunes strategi "Frit Ældreliv".

Læs mere

Magasin til 65+

Læs Gnisten

Thisted Kommune udgiver et magasin for alle seniorer fra 65 år +. Du finder den seneste udgivelse her.

Gnisten

Demokrati og indflydelse

Ældrerådets arbejde

Følg med i Ældre- og Seniorrådets arbejde for gode forhold for seniorer i Thy.

Læs mere