Ledige ældreboliger

Kommunen kan anvise almene ældreboliger.

En ældrebolig er en selvstændig lejebolig, hvor du betaler indskud og husleje.

Med en ældrebolig får du:

  • en lejlighed i nærheden af andre ældreboliger
  • en bolig, som er indrettet særligt til ældre og handicappede med elevator og plads til kørestol 

Du kan fx søge om en ældrebolig, hvis der ikke er mulighed for at indrette din nuværende bolig hensigtsmæssigt.

Du kan få hjælp i form af en ældrebolig, hvis du eksempelvis har nedsat fysisk funktionsevne eller behov for den specielle indretning, som er i ældreboliger.

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte kommunen med henblik på anvisning til ældrebolig.

Ældre og Træning i Thisted Kommune kan anvise dig til en ældrebolig ved en af de almene boligselskaber i følgende områder:

Sjørring:
Fredensvej 3 - 13
Bakkevej 10 - 20

Sundby:
Møgelvej 34 + 37

Hundborg:
Solgårdsvej 9
Mosevej 14

Hurup Thy:
Fredensvej 33 - 55

Hanstholm:
Centervej 19 - 23

Vorupør:
Lervej 5

Du kan læse mere om de forskellige boliger på de almene boligforeningers hjemmesider:

Lejerbo

Thisted Bolig

Hurup Boligselskab

Ved indflytning i en ældrebolig indgås en almindelig lejekontrakt med udlejer. Du skal betale indskud og husleje i ældreboliger. Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.

Hvis du ønsker at leje en bolig eller blive skrevet på venteliste, kan du kontakte Ældre og Træning på telefonnummer 99 17 19 20 eller på mail aeldre@thisted.dk

Vi gør opmærksom på, at du kun kan blive skrevet på venteliste til de boliger, som Thisted Kommune har anvisningsretten til.

Hvis du på grund af handicap eller sygdom har akut brug for en bolig, kan du kontakte Visitation og Hjælpemiddeldepotet på telefonnummer 99 17 19 10 eller mail visitation@thisted.dk

Senest opdateret 15-05-2024
Se hvilke boliger der er klar til udlejning

Ledige lejemål