Takster

Forældrebetaling vedrørende børnepasning pr. 1. januar 2024

Betaling i 11 måneder, juli er betalingsfri og der udbetales ikke tilskud i juli måned (tilskud til pasning af egne børn er undtaget dette).

Der ydes søskendetilskud til det billigste pasningstilbud - der ydes ikke søskendetilskud til pasning af egne børn. 

Bemærk at  pr. 1. januar 2024 træder de nye minimumsnormeringer i kraft og børn starter i børnehave måneden efter de er fyldt 3 år. 

 

 Dagpleje  
 Heldags 3.206
 Deltids 2.725
 Institutioner  
0 - 3.0 årige heldags 4.393
0 - 3.0 årige deltids (30 timer) 3.295
3.1 --> årige heldags 2.197
3.1 --> årige deltids (30 timer) 1.647
Madordning i institutioner  
0 - 3.0 årige Inkluderet i prisen
3.1 --> årige* 450
Maksimal forældrebetaling til frugtordninger** 70
*) Beløbet betales i de institutioner hvor der er madordning.
**) Beløbet betales i de institutioner hvor der er frugtordning.
Taksten er pr. måned.
Juli måned er betalingsfri for alle tilbud.
 
Privat pasning (privat pasningsordning, ansat passer i hjemmet)  
0 - 3.0 årige heldags makstilskud* 7.213
3.1 --> årige heldags makstilskud* 4.893
0 - 3.0 årige deltids ( 30 timer) makstilskud* 6.131
3.1 --> årige deltids ( 30 timer) makstilskud* 3.670

*) Tilskuddet er pr. måned. Der udbetales ikke tilskud for juli måned.
Der udbetales 75% af den løn som I skal betale til den private pasningsordning og ikke mere end ovenstående makstilskud. 

 
Tilskud til pasning af egne børn  
0 - 3.0 årige heldags* 6.612
3.1 --> årige heldags* 4.485
*) Tilskuddet er skattepligtig og der ydes ikke søskenderabat  

 

Se takster for SFO

 

Senest opdateret 04-04-2024
Pladsanvisningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted