Kommunale tilbud

 

Thisted Kommune har en bred vifte af pasningstilbud for børn inden skolealderen.
Både kommunale og private institutioner samt kommunale dagplejere. Derudover yder vi tilskud til private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn

Du kan læse mere om hvordan pasningstilbuddene administreres, blandt andet om pasningsgaranti, søskendefordel, pasning over kommunegrænsen og meget andet i administrationsgrundlaget for dagtilbud

 


Den kommunale dagpleje er et tilbud til børn i alderen fra ca. 26 uger til 2 år og 11 måneder. Dit barn udmeldes automatisk ved udgangen af den måned det fylder 3 år.
Eksempel: dit barn er født den 28. juli 2021 og udmeldes derfor automatisk af dagplejen den 31. juli 2024.

Hvis du ønsker plads i en kommunal dagpleje til dit barn, så husk at skrive barnet op i selvbetjeningsløsningen, som du finder i linket ovenfor. 

Thisted Kommune har cirka 112 dagplejere fordelt på distrikter svarende til skoledistrikterne. Hvert distrikt har tilknyttet en tilsynsførende pædagog, som jævnligt kommer på besøg og følger børnenes udvikling. Dagplejepædagogen er forældrenes og kommunes garanti for den pædagogiske kvalitet i dagplejen og er din kontaktperson.

En gang om ugen, mødes dagplejere og børn i en legestue, hvor børnene får mulighed for at træffe de andre dagplejere og børn i området.

Du kan finde flere informationer om dagplejen generelt og beskrivelser af de kommunale dagplejere på dagplejens hjemmeside. 

Gå til dagplejens hjemmeside

Oversigt over de tilknyttede dagplejepædagoger: 

Distrikt Dagplejepædagog Telefon
Frøstrup Malene Poulsen 99 17 22 85
Sennels Malene Poulsen 99 17 22 85
Nors Bitten Tværgaard Godiksen 99 17 22 90 
Klitmøller Maibritt Porup 99 17 22 94
Sjørring Bitten Tværgaard Godiksen 99 17 22 90
Snedsted Maibrit Porup 99 17 22 94
Bedsted Dorthe Elm Hoffmann 20 28 97 50
Hurup Dorthe Elm Hoffmann 20 28 97 50
Koldby Rikke Andersen 99 17 22 84
Rolighed Sofie Knudsen Thomsen 99 17 22 89
Tilsted Maibritt Porup 99 17 22 94
Østre Malene Poulsen 99 17 22 85
Tingstrup Rikke Andersen 99 17 22 84

Den kommunale vuggestue er et tilbud til børn i alderen fra ca. 26 uger til 2 år og 11 måneder. 

Dit barn udmeldes automatisk ved udgangen af måneden inden den måned, det fylder 3 år.

Eksempel: dit barn er født den 28. juni 2018 og udmeldes derfor automatisk af vuggestuen den 30. juni 2021. 

Thisted Kommune har én regulær vuggestue, Tumlehuset som ligger på Grønningen 12 i Thisted.

Gå til Tumlehusets hjemmeside

 

 

Den kommunale børnehave er et tilbud til børn i alderen fra tre til ca. seks år.

Dit barn kan starte i børnehave fra den 1. i den måned det fylder 3 år. Ca. 3 måneder før, vil dit barn blive tilbudt en plads i børnehave, såfremt du har skrevet dit barn op.
Eksempel: hvis dit barn er født den 28. juli, kan barnet starte i børnehave den 1. juli.

Hvis du ønsker plads i en kommunal børnehave til dit barn, så husk, at skrive barnet op i selvbetjeningsløsningen, som du finder i linket foroven. 

Her er en oversigt over de kommunale børnehaver i Thisted Kommune - på deres hjemmeside kan du læse mere om den enkelte institution og se deres kontakt oplysninger. 

Navn Adresse Telefon Hjemmeside
Boddumhus Doveroddevej 32
7700 Hurup Thy
99173281 Boddumhus
Naturbørnehaven Kronens Mark

Østerbakken 95
7700 Thisted

99173675 Kronens Mark
Limfjordsbørnehaven Dragskilde 1
7700 Thisted
99173655 Limfjordsbørnehaven
Nors Børnehus Bykernen 6
Nors

7700 Thisted
99173595  Nors Børnehus
Sennels Børnehave Sennelsvej 122
7700 Thisted
99173636 Sennels Børnehave
Børnehaven Skovtrolden Skovvej 48
7755 Bedsted

99173123
40292949

Skovtrolden
Snedsted Børnehave Øster Allé 15
7752 Snedsted

99173650

Snedsted Børnehave
Her er en oversigt over de kommunale integrerede institutioner i Thisted Kommune. 

På deres hjemmeside kan du læse mere om den enkelte institution og se deres kontakt oplysninger.  

Navn Adresse Telefon Hjemmeside
Børnehuset Kathøj Silstrupvej 45
7700 Thisted 
99173670 Børnehuset Kathøj
Børnehuset Rolighed Lindevej 4
7700 Thisted
99173450 Børnehuset Rolighed
Espersens Børnehus Kronborgvej 12
7700 Thisted 

99173620
99173616

Espersens Børnehus
 Hannæs Børnehus Skolevej 2
7741 Frøstrup 
99173575 Hannæs Børnehus
Hanstholm Børnehus

Fyrvej 85
7730 Hanstholm 

21303724 Hanstholm Børnehus
Hundborg Børnehus Vorupørvej 147
7700 Thisted 
99173557 Hundborg Børnehus
Kernehuset Vesterbyvej 5
Østerild
7700 Thisted
 99173623 Kernehuset
Koldbøtten Kirsebærvænget 2
7752 Snedsted 
 99173236 Koldbøtten
Markblomsten Teglgårdsvej 7
7770 Vestervig
 99173100 Markblomsten
Sjørring Børnehus Præstegårdsvej 2
7700 Thisted  
99173680 Sjørring Børnehus
Vilsund Børnehus Skyumvej 53
7700 Thisted 
 99173640 Vilsund Børnehus
Skattekisten Jernbanegade 19 b
7760 Hurup Thy
 99173275 Skattekisten

Et barn kan indskrives i en deltidsplads (30 timer pr uge). Der skal ansøges herom senest to måneder før behovsdatoen. En deltidsplads – skal anvendes fordelt på alle ugens fem hverdage, således at der dagligt er seks timer til rådighed, inklusive aflevering og afhentning. Barnet skal møde ind i dagtilbuddet, således at det på lige fod med de øvrige børn kan deltage i det pædagogiske læringsmiljø. Ansøgningen herom skal ske via den digitale selvbetjeningsløsning. Link til de Digitale selvbetjeningsløsning: Digital selvbetjeningsløsning (åbner i et nyt vindue). Forinden et barn kan begynde i en deltidsplads, udarbejdes der i samarbejde med dagtilbuddet en mødeplan, gældende for fire uger ad gangen. En deltidsplads kan opsiges med et varsel på en måned, fra første månedsskifte.

Har du brug for at sende personfølsomme og fortrolige oplysninger til Dagtilbudsafdelingen vil vi opfordre dig til at sende det som sikker post. 

Send sikker post her

Senest opdateret 12-01-2024
Pladsanvisningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted