Private institutioner


har mulighed for at benytte en privat institution i stedet for en kommunal vuggestue-, dagpleje- eller børnehaveplads.

Thisted Kommune giver et økonomisk tilskud pr. barn til institutionen og fører pædagogisk tilsyn.

I Thisted Kommune er der 17 godkendte private institutioner. 

Her kan du se deres adresser og kontakte dem via deres hjemmeside. 

Se også kort med de private institutioner i Thisted Kommune for oven. 

Vuggestue: 

Navn Adresse Telefon Hjemmeside
Hanstholm Narurvuggestue Helshagevej 1
7730 Hanstholm

97962344

 Hanstholm Naturvuggestue

Børnehaver:  

 

Navn Adresse Telefon Hjemmeside
Muslingen

Østergaardsvej 2
7755 Bedsted

97952307

 Muslingen
Hanstholm Naturbørnehave Helshagevej 14
7730 Hanstholm 

97962345

Hanstholm Naturbørnehave
Askehuset

Thorstedvej 152
7700 Thisted

97971205
97971305

 Askehuset
Friluftsbørnehaven

Stensagervej 19
7700 Thisted

29286310

Friluftsbørnehaven
Krudtuglen

Legindvej 84
7752 Snedsted

23643823

 Krudtuglen

Brombærhaven

Brombærvænget 14
7700 Thisted

97923534

Brombærhaven

 Integrerede institutioner:

Josva vuggestue og børnehaven

Hasselvej 8
7700 Thisted

97922720 Josva
 Havmågen

Industrihøjen 6
7730 Hanstholm

 96170338 Havmågen
Frihaven

Ydbyvej 193
7760 Hurup Thy

97956370 Frihaven
Viben

Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

32183036 Viben
Fribørnehaven Skjoldborg

Langebeksvej 12B
7700 Thisted

50933610 Fribørnehaven Skjoldborg
Dronning Louises Børnehus

Grønningen 2
7700 Thisted

97921136 Dr. Louises Børnehus
Lerpytter Friskole og Børnehave

Lerpyttervej 25
7700 Thisted

97990100 Lerpytter Friskole og Børnehave
Vorupør Fribørnehus

Vesterhavsgade 15 B, Vorupør
7700 Thisted

22438811 Vorupør Fribørnehus
Thy Privatskole og Børnehus

Hillerslev Kærvej 9
7700 Thisted

69133535 Thy Privatskole
Klitmøller Fribørnehus

Skolestien 3, Klitmøller
7700 Thisted

29332777 Klitmøller Fribørnehus

 

Prisen for en plads i en privat institution varierer. Den enkelte institution fastsætter selv prisen og opkræver betaling for pladsen direkte af dig.

Der er mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud og du får automatisk søskenderabat, hvis du har flere børn, der er indmeldt i dagtilbud.

 

De private institutioner administrerer deres egne ventelister og du skal kontakte dem direkte for at skrive dit barn på deres venteliste. Ventelisten skal være åben for alle børn, uanset køn, religion, race eller politisk anskuelse – også for børn der kræver en særlig pædagogisk indsats. Hvis en privat institution giver fortrinsret til en bestemt gruppe børn, eksempelvis for forældre ansat i bestemt virksomhed, skal det stå i vedtægterne, som skal være offentligt tilgængelige – eksempelvis på institutionens hjemmeside.

Hvis du takker ja til en plads i en privat institution, der ligger i Thisted Kommune, sender institutionen indmeldelsesblanketten til Dagtilbud. 

Når indmeldelsen er på plads i vores system bliver der sendt en bekræftelse til din E-Boks. 

 
Det er den enkelte institution, der fastsætter deres udmeldelsesvarsel og de skal oplyse dig om dette ved indmeldelse. 

Du skal derfor aftale med den enkelte institution, om at du ønsker at udmelde dit barn. Herefter giver institutionen besked til Dagtilbud. 

Ved overgang til kommunalt tilbud skal udmeldelsen være på plads før vi kan indmelde i en kommunal institution idet  man ikke kan få tilskud til mere end ét dagtilbud af gangen.  

 

 

Senest opdateret 11-01-2024

Har du spørgsmål?

Kontakt Dagtilbud