Tilskud til pasning af egne børn

 

 

Der er forskellige betingelser for, at vi kan udbetale tilskuddet:

  • Du skal kunne udvikle dit barns danske sprogkompetencer.
  • Du må ikke samtidig have en arbejdsindtægt eller modtage nogen form for offentlig overførselsindkomst.
  • En eventuel ægtefælle skal udnytte sin arbejdsevne.
  • Du skal have opholdt dig i Danmark (inklusiv Færøerne og Grønland) i 7 ud af de seneste 8 år.
  • Hvis det vurderes, at dit barn har behov for at være optaget i et dagtilbud (eksempelvis hvis det ikke udvikler sig alderssvarende sprogligt), kan der ikke ydes tilskud til pasning i hjemmet.

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber efter stk. 1, nr. 1, og om ophold efter stk. 1, nr. 4, gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

 

 

Du kan ansøge om tilskuddet fra dit barn er 24 uger gammelt til og med skolealderen.

Tilskuddet udbetales i minimum otte uger og i maksimalt tolv måneder pr. barn.

Der er mulighed for at opdele perioden i to, eksempelvis i to seks måneders perioder. Du kan få tilskud til maksimalt tre børn.

Du kan få 6.612 kroner (0-3.0 år) og 4.485 kroner (3.1-6 år) før skat om måneden per barn. Der kan højst udbetales 3 tilskud til samme husstand.

Tilskuddet beskattes som A-indkomst, men da det ikke er en lønindkomst, skal du ikke betale ATP eller arbejdsmarkedsbidrag af tilskuddet.

Tilskuddet er bagudbetalt.

 

Ja. Det har ikke nogen indvirkning på dit tilskud, hvis din samlever/ægtefælle afholder barsel, samtidig med at du modtager tilskud til pasning af egne børn. 

Du kan få tilskud i en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Der er mulighed for at dele tilskudsperioden op i to perioder.

Den samlede tilskudsperiode kan deles mellem jer forældre, hvis I begge har ret til ydelsen. I kan enten lægge hver jeres periode i forlængelse af hinanden eller med en pause imellem. Den ene forældre kan også have to perioder med en pause imellem. Hver periode skal være på minimum 8 uger. Hele perioden må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

Der kan højst udbetales 3 tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud per måned kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

Tilskuddet er bagudbetalt.

Du skal have bestået 9. klasses afgangsprøve eller bestået Prøve i dansk 2/3.  Du skal vedhæfte dokumentation på dine danskkundskaber, når du sender din ansøgning.

EU/EØS borgere er fritaget for kravet om danskkundskaber.

Ja, du må gerne afholde almindelig ferie i op til fem uger i både Danmark og i udlandet, forudsat at du selv passer dit barn.

Du skal være opmærksom på, at du ikke må modtage nogen form for indkomst, mens du modtager tilskud til pasning af eget barn.

Du må dog godt modtage feriegodtgørelse, så længe der ikke er tale om en arbejdsindtægt (ferie med løn). 

 

Ønsker du ikke længere at modtage tilskuddet, fx på grund af arbejde eller start på studie, hvor du kan modtage SU, skal du give besked til Dagtilbud.

Har du brug for at sende personfølsomme og fortrolige oplysninger til Dagtilbudsafdelingen, vil vi opfordre dig til at sende det som sikker post. 

Send sikker post til Dagtilbud

Ja, hvis du er selvstændig, må du gerne beholde dit CVR-nummer, mens du modtager tilskud til pasning af eget barn, men du må ikke have en indkomst samtidig.

Du må også holde ulønnet orlov fra dit job og samtidig modtage tilskud. 

Senest opdateret 11-01-2024