Takster for dagtilbud

Her kan du danne dig et overblik over taksterne og diverse tilskud.

Vær opmærksom på, at juli måned er betalingsfri. Det vil sige, at du kun betaler for dagtilbud i 11 måneder pr. år. Der udbetales derfor heller ikke tilskud i juli måned. Tilskud til pasning af egne børn er undtaget. 

Derudover er det væsentligt for dig at vide, at der er søskendetilskud. Det vil sige, at du får tilskud til det billigste pasningstilbud, hvis du har flere børn. Du får ikke søskendetilskud til pasning af egne børn.

 Kommunal dagpleje  
 Heldags 3.206
 Deltids 2.725
 Kommunale institutioner  
0 - 3.0 årige heldags 4.393
0 - 3.0 årige deltids (30 timer) 3.295
3.1 --> årige heldags 2.197
3.1 --> årige deltids (30 timer) 1.647
Madordning i institutioner  
0 - 3.0 årige Inkluderet i prisen
3.1 --> årige* 450
Maksimal forældrebetaling til frugtordninger** 70
*) Beløbet betales i de institutioner hvor der er madordning.
**) Beløbet betales i de institutioner hvor der er frugtordning.
Taksten er pr. måned.
Juli måned er betalingsfri for alle tilbud.
 
Privat pasning (privat pasningsordning, ansat passer i hjemmet)  
0 - 3.0 årige heldags makstilskud* 7.213
3.1 --> årige heldags makstilskud* 4.893
0 - 3.0 årige deltids ( 30 timer) makstilskud* 6.131
3.1 --> årige deltids ( 30 timer) makstilskud* 3.670

*) Tilskuddet er pr. måned. Der udbetales ikke tilskud for juli måned.
Der udbetales 75% af den løn som I skal betale til den private pasningsordning og ikke mere end ovenstående makstilskud. 

 
Tilskud til pasning af egne børn  
0 - 3.0 årige heldags* 6.612
3.1 --> årige heldags* 4.485
*) Tilskuddet er skattepligtig og der ydes ikke søskenderabat  

Bemærk at  pr. 1. januar 2024 træder de nye minimumsnormeringer i kraft. Det betyder, at børn starter i børnehave måneden efter, de er fyldt 3 år. 

Se takster for SFO

Senest opdateret 04-04-2024
Pladsanvisningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted

Administrationsgrundlag