Leder Lotte Bloch
Tlf.: 23470530

Teamleder

Annette K. Thomassen
Tlf.: 99174466

Konst. teamleder
Lone Frimor Kirk
Tlf.: 99174465Velkommen til Dragsbækcentret.

Dragsbækcentret er smukt beliggende i udkanten af Thisted by - med fjorden som nærmeste nabo.
Der er anlagt stier i området omkring Dragsbækcentret og fortov/cykelsti der følger fjorden videre ned til Thisted bymidte.

Dragsbækcentret som den står nu er bygget i henholdsvis 1985 og i 2003. De 32 plejeboliger ligger i den bygning, som er opført i 2003. Centret er et kommunalt ældrecenter.

På centret ligger også kommunens trænings- og rehabiliteringsafdeling med 15 døgnpladser og et antal daggenop-
træningspladser. Disse pladser er indrettet i bygningerne fra 1985.

Thisted kommunes træningssektion har adresse på Dragsbækcentret og med selvstændig ledelse. Træningssektionen har ambulant funktion på centret og en udgående funktion med træningsopgaver hos borgere i eget hjem og på kommunens øvrige centre. Sektionen har egen hjemmeside, som du kan finde via Thisted kommunes hjemmeside under fanen Borger.

I nær tilknytning til Dragsbækcentret ligger der 25 ældreboliger. De ejes af boligforeningen Lejrbo, men Thisted kommune har visitationsretten til boligerne.

Dragsbækcentrets køkken leverer mad til eget center samt til Vibedal.


AKTUELT:

Læs vores nyeste husavis her

Ekstraordinært nyhedsbrev juni 2019

Så blev det juni og vi håber på, at solen snart bliver en daglig gæst.
Vi er startet op med udflugter og tager gerne ud i naturen, så snart vejret tillader det.
Ellers byder juni på musik , banko og vores før Sct. Hans fest den 20. juni.

Med virkning fra 1/9 2019 får Dragsbækcentret tilknyttet to faste plejehjemslæger.
Det er lægerne Søren Kæseler og Kirstine Agger der har takket ja til, at medvirke
i ordningen. Det er ikke et krav, at beboerne vælger en af lægerne, men vi opfordre til det,
da det vil understøtte en langt højere patientsikkerhed, da lægerne kommer regelmæssigt på
centret og dermed kan aflægge besøg hos den enkelte oftere end ellers.