Leder Lotte Bloch
Tlf.: 23470530

Teamledere:
Annette K. Thomassen
Tlf.: 99174466

Lone Frimor Kirk
Tlf.: 99174465Velkommen til Dragsbækcentret.

Dragsbækcentret er smukt beliggende i udkanten af Thisted by - med fjorden som nærmeste nabo.
Der er anlagt stier i området omkring Dragsbækcentret og fortov/cykelsti der følger fjorden videre ned til Thisted bymidte.

Dragsbækcentret som den står nu er bygget i henholdsvis 1985 og i 2003. De 32 plejeboliger ligger i den bygning, som er opført i 2003. Centret er et kommunalt ældrecenter. Dragsbækcentrets køkken leverer mad til eget center samt til Vibedal.

På centret ligger også kommunens trænings- og rehabiliteringsafdeling med 15 døgnpladser og et antal daggenop-
træningspladser. Disse pladser er indrettet i bygningerne fra 1985.

Thisted kommunes træningssektion har adresse på Dragsbækcentret, med selvstændig ledelse. Træningssektionen har ambulant funktion på centret og en udgående funktion med træningsopgaver hos borgere i eget hjem og på kommunens øvrige centre. Sektionen har egen hjemmeside, som du kan finde via Thisted kommunes hjemmeside under fanen Borger. De kan kontaktes på telefon 9917 1982 mellem kl. 8-12.

I nær tilknytning til Dragsbækcentret ligger der 25 ældreboliger. De ejes af boligforeningen Lejrbo, men Thisted kommune har visitationsretten til boligerne.


AKTUELT:

Se rapporten over uanmeldt socialtfagligt tilsyn november 2020

Desværre er vi på grund af frygt for covid19 nødt til, at aflyse vores arrangementer i øjeblikket.

Nyhedsbrev til pårørende d. 16.4.21


Denne uge har budt på et dejligt besøg af 4 små vatkugler - stor glæde blandt alle i huset.

En dejlig hyggestund  4 vatkugler på besøg