Takster for børnepasning

Herunder finder du gældende takster for børnepasning.

Forældrebetaling vedrørende børnepasning i 2019

Betaling i 11 måneder, juli måned er betalingsfri, derfor udbetales der ikke tilskud i juli måned.

Der ydes 50% søskendetilskud til det billigste pasningstilbud.

Se de gældende takster for skolefritidsordninger 2019 (SFO) 

 2019 - TAKSTER - DAGTILBUD

  Pr. 1/1 - 2019
Dagpleje  
Heldags  2.810
Deltids
2.388
   
Institutioner           
 0 - 2 årige heldags 3.778
 0 - 2 årige halvdags (25 timer)* 2.267
 0 - 2 årige deltids (30 timer)**
2.834
 3 --> årige heldags 1.889
 3 --> årige halvdags (25 timer)* 1.133
 3 --> årige deltids (30 timer)**
1.417
   
 *) Tilbuddet udgår pr. 31/12-2018. Taksten er gældende for allerede indmeldte børn.
 
 **) Nyt tilbud pr. 1/1-2019.
 
   
 Madordninger i institutioner  
 0 - 2 årige Inkl. i prisen
 3 --> årige* 450
 Maksimal forældrebetaling til frugtordninger** 70 
   
*) Beløbet betales i de institutioner hvor der er madordning.
**) Beløbet betales i de institutioner hvor der er frugtordning.
Taksten er pr. måned.
Juli måned er betalingsfri for alle tilbud.
 
   
Privat pasning (privat pasningsordning, ung i huset) Pr. 1/1 - 2019
0 - 2 årige heldags**  6.322
3 --> årige heldags**  4.201
   
**) maksimal tilskud til forældre   
   
Tilskud til pasning af egne børn
 
 0 - 2 årige heldags
6.322
 3 --> årige heldags
4.201
   
Puljeordninger  
Heldags:
 
Bruttoudgift pr. plads pr. md.  6.438
Tilskud pr. plads pr. md.  4.828
Forældrebetaling pr. heldagsplads pr. md.  1.609
   
Halvdags:
 
Bruttoudgift pr. plads pr. md.  3.220
Tilskud pr. plads pr. md.
2.415
Forældrebetaling pr. halvdagsplads pr. md.
805

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Skolegade 8, 2. sal
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 99
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
Onsdag
 
10.00 - 15.00

Torsdag
 
10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Onsdag

8.00 - 15.00

Torsdag
 
8.00 - 17.00

Fredag
 
8.00 - 13.00