Godkendte projekter

Her finder du information om godkendte projekter iht. miljøvurderingsloven

På denne side kan du finde de projekter, som har gennemgået en miljøvurderingsproces, og som er godkendte. Det er kun projekter godkendt efter 2016, som kan findes på denne side.

Under hver fane kan du finde miljøkonsekvensrapporten (tidligere kaldet VVM-redegørelsen), § 25-tilladelsen (tidligere kaldet VVM-tilladelsen) og evt. miljøgodkendelsen til projektet.

Læs mere om

Miljøkonsekvensrapporten for projektet om udskiftning af vindmøller ved Tagmark er vedtaget den 28. marts 2018 af Thisted Kommunes kommunalbestyrelse.
Thisted Kommune har den 17. maj 2018 givet VVM-tilladelse jf. miljøvurderingsloven til udskiftning af vindmøller ved Tagmark.

Miljøkonsekvensrapporten kan findes her.
VVM-tilladelsen kan findes her.

Miljøkonsekvensrapporten for projektændringen for vindmøller ved Tagmark er vedtaget den 26. november 2019 af Thisted Kommunes kommunalbestyrelse.
Thisted Kommune har den 28. februar 2020 givet § 25-tilladelse jf. miljøvurderingsloven til projektændringen for vindmøller ved Tagmark.

Miljøkonsekvensrapporten for projektændringen kan findes her.
§ 25-tilladelsen kan findes her.

Miljøkonsekvensrapporten for projektet om udskiftning af 4 eksisterende vindmøller ved Hanstholm Havn med 3 vindmøller med en totalhøjde op til 149,9 m er vedtaget den 29. august 2017 af Thisted Kommunes kommunalbestyrelse.
Thisted Kommune har den 31. august 2017 givet VVM-tilladelse jf. miljøvurderingsloven til udskiftningen.
Thisted Kommune har den 4. februar 2020 givet tillæg til VVM-tilladelsen om ændring af vilkår 7 i VVM-tilladelsen.

Miljøkonsekvensrapporten kan findes her.
VVM-tilladelsen samt tillægget kan findes her.

VVM-redegørelse for projektet om udvidelse af Hanstholm Havn er vedtaget den 29. august 2017 af Thisted Kommunes kommunalbestyrelse.
Thisted Kommune har den 31. august 2017 givet VVM-tilladelse jf. miljøvurderingsloven til udvidelsen.

VVM-redegørelsen kan findes her.
VVM-tilladelsen kan findes her.

VVM-redegørelse for projektet om nyt færgeleje, udretning af mole samt ændring af landanlæg ved Agger Færgeleje (landdelen) er vedtaget den 24. maj 2016 af Thisted Kommunes kommunalbestyrelse.
Thisted Kommune har den 14. oktober 2016 givet VVM-tilladelse jf. miljøvurderingsloven til omlægningen.

VVM-redegørelsen kan findes her.
VVM-tilladelsen kan findes her.

Teknisk Forvaltning
Plan- og Miljø