Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse består af afdelingerne Beskæftigelse, herunder Jobcenter Thisted, Myndighed, Erhverv samt Drift- og Anlægsafdelingen, herunder Affald og Ejendomme. Desuden har området sit eget sekretariat.

Det tekniske område er placeret i administrationsbygningen i Hurup, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Beskæftigelsesområdet er placeret på Jobcenter Thisted, Skolegade 22C, 7700 Thisted, imens Erhverv holder til i THY-huset, Tilstedvej 73 i Thisted.

Se forvaltningens nuværende organisationsdiagram

Du kan klikke dig ind på de enkelte afdelingerne via venstremenuen.

Nøglepersoner

Mogens Kruse Andersen, direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse , telefon 99 17 21 00 eller mka@thisted.dk

Marianne Davidsen Galsgaard, plan- og miljøchef, telefon 99 17 22 24 eller maga@thisted.dk

Ejgil Haurum, drifts- og anlægschef, telefon 99 17 22 17 eller esh@thisted.dk

Trine Engholm Christensen, beskæftigelseschef, telefon 20363397 eller tec@thisted.dk

Sektionsledere:

Erhvervskontakten, telefon 99171700

Pia Jensen Plan, Miljø og Industri, telefon 99 17 22 64 eller pij@thisted.dk

Tanja Bilde Binderup, Landbrug og Natur, telefon 99 17 22 67 eller tbb@thisted.dk

Kim Daniel Larsen, Byg og Byfornyelse, telefon 99 17 21 47 eller kdl@thisted.dk

Tobias Geertsen, Anlæg og Infrastruktur, telefon 99 17 21 08 eller tog@thisted.dk

Flemming Christensen, Affald og Ejendomme, telefon 99 17 21 35 eller fch@thisted.dk

Kurt Bennedsgaard, Park og Vej, telefon 23 70 53 97 eller kub@thisted.dk


 


Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 22C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
THY-Huset
Tilstedvej 73
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk