Organisationsdiagrammer

Her på siden kan du se opbygningen af Thisted Kommunes organisation. Under direktionen findes tre forvaltninger, tre centre og en række afdelinger.

Overordnet organisationsdiagram

På billedet ses et organisationsdiagram. Øverst er kommunaldirektør Ulrik Andersen. Herunder er Susanne Meisner, der er chef for ledelsessekretariatet, Kai Chistensen, der er chef for Center for Økonomi og Løn og Søren Zohnesen, der er chef for Hanstholm Havn. Derudover er der tre direktører for tre fagforvaltninger. Det er Tue von Påhlman, der er direktør for Social, Sundhed og Kultur, Jan Michelsen, der er direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, og Lars Sloth, der er direktør for Børn og Familie. Derudover er der en række chefer. Under Social, Sundhed og Kultur er der følgende chefer: Karen Vraa Jensen er chef for Handicap og Socialpsykiatri. Anne Fink er chef for Ældre og Træning. Martin Kondrup Knudsen er chef for Sundhed, Kultur og Fritid. Under Teknik, Erhverv og Beskæftigelse er cheferne: Ejgil Haurum, Drift og anlæg, Kim Daniel Larsen, Plan og Miljø (Konstitueret) og Trine Engholm, Erhverv og Beskæftigelse. Under Børn og Familie er cheferne: Trine Ritter, Børne- og Familierådgivningen, og Per Overgaard, Undervisning og Dagtilbud. Derudover er Mikkel Alstrup chef for Center for It, Digitalisering og Borgerservice.

Overordnet organisationsdiagram med direktion, chefer og forvaltninger. 
Kan du ikke læse organisationsdiagrammerne her på siden, er du velkommen til at kontakte Ledelsessekretariatet for en nærmere gennemgang. Du finder kontaktoplysninger her på siden.

Social, sundhed og kultur

Børn og familie

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Senest opdateret 15-05-2023

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00