Borgerrådgiver

I Thisted Kommune har vi en borgerrådgiver, der skal styrke dialogen og relationen mellem dig og kommunen. Her på siden kan du finde flere informationer om, hvad borgerrådgiveren kan gøre for dig.

Thisted Kommune er til for borgerne, og vi varetager en lang række opgaver, der skal understøtte dit gode liv i Thy.

En del af det arbejde handler om at sikre dig og din retssikkerhed, så du er sikker på, at dine sager bliver behandlet korrekt.

Derfor har Thisted Kommune en borgerrådgiver, som er uafhængig af både forvaltningen og de politiske udvalg. Det betyder, at borgerrådgiveren er din ekstra garanti for en neutral og korrekt sagsbehandling, hvis du er utilfreds eller ikke forstår en afgørelse fra os.

Borgerådgiveren hedder Jane Jakobsen.

Ønsker du at træffe Borgerrådgiveren personligt, så skal du kontakte hende på mail eller telefon for at aftale et møde.

Du kan kontakte borgerrådgiveren på:

Borgerrådgiver Jane Jakobsen

Hvorfor har Thisted Kommune en borgerrådgiver?

Borgerrådgiverens helt overordnede formål er:

  • At styrke dialogen og relationen mellem dig og Thisted Kommune.
  • At sikre din retssikkerhed ved kommunens sagsbehandling og forvaltningsvirksomhed.

Det er et klart mål, at alle ansatte i Thisted Kommune skal være tydelige og forståelige og behandle sager korrekt. Men en borgerrådgiver er et sikkerhedsnet, du kan benytte dig af, hvis du ikke mener, at vi i Thisted Kommune har levet op til det.

Derudover er det en vigtig opgave for borgerrådgiveren at sørge for, at der tages ved lære af henvendelser fra dig og andre, så vi er sikre på, at vores sagsbehandling og borgerbetjening fungerer bedst muligt.

Hvad kan du få hjælp til af borgerrådgiveren?

Overordnet vil borgerrådgiveren kunne behandle henvendelser, der handler om sagsbehandling, personalets adfærd, forvaltningens udførelse af praktiske opgaver og diskrimination.

Helt konkret kan du for eksempel henvende dig til borgerrådgiveren, hvis du har brug for:

  • At få vejledning i, hvordan klagesystemet virker, hvis du har en klage over os i Thisted Kommune.
  • At få hjælp til at forstå en afgørelse eller andet fra os i Thisted Kommune.
  • At få sat et dialogmøde op mellem dig og forvaltningen, hvor borgerrådgiveren deltager sammen med dig.

Hvad er din garanti for, at borgerrådgiveren forholder sig objektivt og neutralt til din sag?

Borgerrådgiveren er et uafhængigt rådgivende organ.

Det betyder, at borgerrådgiveren ikke har en chef i Thisted Kommune, som bestemmer over borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren skal lave en årlig beretning til Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse, der har fokus på, hvordan Thisted Kommunes sagsbehandling og arbejdsgange kan forbedres til gavn for dig og andre borgere.

Det er også kun Kommunalbestyrelsen, der kan afskedige borgerrådgiveren.

Hvem kan henvende sig til borgerrådgiveren?

Alle, der har været i kontakt med Thisted Kommune, kan i princippet henvende sig til borgerrådgiveren, men det er ikke en garanti for, at borgerrådgiveren tager din sag op.

Det er borgerrådgiveren selv, der afgør, om din henvendelse giver grundlag for en undersøgelse - og hvad der skal undersøges.

Du skal som udgangspunkt kontakte borgerrådgiveren med din sag senest 1 år efter, hændelsen eller forløbet er sket.

Borgerrådgiveren kan dog i særlige tilfælde godt beslutte at se på din sag alligevel. Det kan blive besluttet, hvis de her tre ting er gældende:

  • Din henvendelse stadig har en fornøden retslig interesse.
  • Det er muligt at få sagen tilstrækkeligt oplyst
  • En undersøgelse af sagen kan bidrage til en forbedring af den aktuelle sagsbehandling i kommunen.

Passer det ikke på dig og din sag, kan borgerrådgiveren i ganske særlige tilfælde i stedet lægge vægt på, om formålet med borgerrådgiverfunktionen i øvrigt taler for, at sagen bliver behandlet.

Selvom alle kan henvende sig til borgerrådgiveren, vil vi i Thisted Kommune rigtig gerne give dig den bedst mulige service og sagsbehandling. Derfor håber vi, at du vil kontakte os med spørgsmål eller frustrationer, så vi kan se, om vi kan løse det i fællesskab, inden du kontakter borgerrådgiveren.

Er du ikke tilfreds med dialogen med os, er du selvfølgelig velkommen til at tage kontakt til borgerrådgiveren efterfølgende.

Hvad sker der, hvis borgerrådgiveren opdager fejl eller mangler i Thisted Kommunes håndtering af din sag?

Borgerrådgiveren ser altid på, om os i Thisted Kommune har handlet i strid med gældende ret, har tilsidesat principperne for god forvaltningsskik eller interne principper, procedurer eller instrukser.

Finder borgerrådgiveren noget i din sag, som ikke er godt nok løst af Thisted Kommune, kan borgerrådgiveren udtale sig om det.

Borgerrådgiveren kan også komme med forslag, anbefalinger eller henstillinger til Thisted Kommune om, hvordan vi bør forbedre sagsbehandlingen eller procedurer.

Du kan bruge udtalelsen fra borgerrådgiveren som en bekræftelse på, at alt er gået rigtigt til. Hvis der opdages fejl eller mangler, kan du bruge borgerrådgiverens vurdering til at tage sagen videre igennem et klagesystem. Hvordan du gør det, kan borgerrådgiveren vejlede dig i.

Har borgerrådgiveren tavshedspligt?

Ja, borgerrådgiveren har tavshedspligt, når det gælder oplysninger, som borgerrådgiveren har fået igennem sit arbejde.

Samtidig er borgerrådgiverens arbejde underlagt størst muligt åbenhed, og borgerrådgiverens undersøgelser skal derfor være offentligt tilgængelige. Men du vil aldrig kunne blive identificeret.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over borgerrådgiveren?

Hvis du gerne vil klage over borgerrådgiveren, kan du sende din klage til lese@thisted.dk

Så vil sekretariatschefen i Thisted Kommune vurdere, om klagen skal sendes videre og behandles af Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.

Senest opdateret 07-03-2024

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00