Centre

Thisted Kommune har tre centre, som servicerer de øvrige forvaltninger, samt kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg

Her på siden kan du finde informationer om de tre centre: Ledelsessekretariatet, Center for Økonomi og Løn samt Center for IT- og Digitalisering.

Center for Økonomi og Løn

Center for økonomi og løn er placeret på rådhuset i Thisted. Centeret er en central enhed, der blandt andet servicerer alle forvaltninger og centre i Thisted Kommune.

Nøglepersoner

Økonomichef

Kai Ørsnæs Christensen
Tlf.: 99 17 17 20

 

Sektionsledere

Jesper Have
Tlf.: 20 20 28 94

Budget, budgetopfølgning, analyse, ledelsesinformation, indkøb og forsikring

 

Tanja Hjorth Jacobsen
Tlf.: 23 11 09 80

Løn, personalejura og forhandling

 

Lone Kragh
Tlf.: 99 17 17 42
Regnskab, finans, opkrævning og intern revision

Opgaver

Center for Økonomi og Løn varetager blandt andet:

 • Lønfunktionen
 • Personalejura og forhandlinger
 • Budget og analyse
 • Budgetopfølgning
 • Forsikringer
 • Ledelsesinformation
 • Regnskab og finans
 • Opkrævningsfunktionen (Retningslinjer for opkrævning)
 • Indkøb

Center for Økonomi og Løn

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Økonomi og Løn

Åbningstider

Mandag - onsdag
8.00 - 14.30

Torsdag
8.00 - 16.30

Fredag
8.00 - 13.00

Opkrævningen

Åbningstider

Mandag - tirsdag
8.00 - 15.00

Onsdag
Lukket

Torsdag
8.00 - 17.00

Fredag
8.00 - 13.00

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet er placeret på ledelsesgangen på rådhuset i Thisted.

Vi er sekretariat for Kommunalbestyrelsen, borgmesteren, de politiske udvalg, råd og nævn samt direktionen.

Nøglepersoner

Sekretariatschef

Susanne Tjørnelund Meisner
Tlf.: 99 17 18 00
E-mail: stm@thisted.dk

Opgaver

Ledelsessekretariatet varetager blandt andet:

 • Generel betjening af Kommunalbestyrelsen, de politiske råd, udvalg og nævn samt direktionen og evt. ad hoc udvalg
 • Beboerklagenævnet og huslejenævnet
 • Generel juridisk rådgivning for kommunen internt
 • Af mere driftsmæssig karakter kan nævnes ansvar for den daglige postfordeling, kommunens arkivalier

Sektioner/teams

 • Ledelsessekretariatet (Intern funktion)
 • Jura (Intern funktion)
 • Presse og kommunikationsrådgivning
 • HR og arbejdsmiljøfunktioner, herunder erhvervspsykologisk rådgivning

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00

Center for It, Digitalisering og Borgerservice

Center for It, Digitalisering og Borgerservice er placeret på rådhuset i Thisted. Centret består af to områder - Borgerservice og en IT og Digitaliseringsenhed, der servicerer de andre centre, forvaltninger og institutioner i Thisted Kommune.

Borgerservice

Borgerservice er placeret på rådhuset i Thisted.

Borgerservice tilbyder mange af de offentlige serviceydelser til borgerne i Thisted Kommune.

Der er krav om, at du bestiller tid, hvis du skal i Borgerservice.

Bestil tid her

Opgaver

I Borgerservice kan du blandt andet få oplysninger om:

 • Selvbetjening på borger.dk
 • NemID
 • Digital Post
 • Folkeregister/Sygesikring
 • Pas/Kørekort
 • Vejledning SKAT og Udbetaling Danmarks områder som f.eks. pension, boligstøtte og familieydelser
 • Vielser
 • Indrejse
 • Beboerindskudslån
 • Tillæg og tilskud til pensionister

IT og Digitalisering

IT og Digitalisering er placeret på rådhuset i Thisted og servicerer de andre centre, forvaltninger og institutioner i Thisted Kommune.

Opgaver

IT og Digitalisering varetager blandt andet:

 • System og netværksdrift
 • IT support til samtlige ansatte og politikere i Thisted Kommune
 • IT-kontrakter
 • IT-sikkerhedsmæssige spørgsmål
 • IT strategi og digitaliseringsprojekter
 • IT indkøb
 • Digitalisering og automatisering af arbejdsgange
 • Trykning af grafisk materiale

Borgerservice

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted

IT og Digitalisering

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Borgerservice

Åbningstider

Mandag - onsdag
10.00 - 14.30

Torsdag
10.00 - 17.00

Fredag
10.00 - 12.00

IT og Digitalisering

Åbningstider

Mandag - onsdag
8.00 - 15.00

Torsdag
8.00 - 17.00

Fredag
8.00 - 15.00

Senest opdateret 30-03-2023