Søg om at stille container, stillads mm. på vejareal

Vil du stille container, stillads, byggematerialer eller andet på offentlig vej, sti eller fortov, skal du have tilladelse

Du skal søge tilladelsen, uanset hvor lang tid du ønsker at placere en genstand på det offentlige areal

Søg tilladelse til at stille genstande på offentlig vej, sti eller fortov

Vi giver altid tilladelse ud fra loven om varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende genstande på vejarealer.

Som ansøger står du inde for at afmærke området korrekt ud fra Lov om offentlige veje § 80.

Drift- og anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup