Sne og glatte veje

Hvornår saltes og ryddes vejene for sne?

Kommunens veje er prioriteret i 4 klasser. Vejklassen afgør, hvornår vi salter og rydder en vej for sne. Se din vejs klasse på et kort.

 Når det sner kraftigt i længere tid, er det ofte svært at holde alle veje åbne og sikre 24 timer i døgnet. Derfor prioriterer vi først og fremmest store veje med mest trafik. Det gør vi ud fra vejenes inddelte klasser.

Det betyder de 4 vejklasser

Klasse I-veje

 • De største og mest trafikerede veje
 • Fx indfaldsveje, veje til hospitalet eller brandstationer mv.
 • Bliver ryddet og saltet alle ugens dage

 Klasse II-veje

 • Veje som er bindeled mellem gennemfartsveje og lokalveje
 • Veje mellem byer eller kvarterer i større byer, veje i industriområde
 • Tilstræber vi at rydde og salte alle hverdage

Klasse III-veje

 • Veje der ikke har betydning for afvikling af trafikken, ofte blinde veje i byer og veje med begrænset trafik på landet.
 • Saltes og ryddes for sne hvis klasse I-II-veje er i acceptabel stand, og indenfor normal arbejdstid.

Klasse IV-veje

 • Er privat fællesveje og private veje
 • På landet og i flere villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Hvis du bor på en privat fællesvej og gerne vil have vejen ryddet for sne, er det dig og de andre grundejere langs vejen, der skal gøre det.
 • Læs mere om privat fællesveje her

Statsveje

 • Rute 11, 26, og 29 er vejet af staten, hvor det er vejdirektoratet, har ansvaret for at holde disse veje
 • Se mere på Vejdirektoratets hjemmeside Trafikkort.

Se din vejs klasse 

Se kort med vejklasser

Vinter- og renholdelsesregulativ

 • Vinter- og renholdelsesregulativet for Thisted Kommune blev politisk vedtaget d. 1. oktober 2021.
 • Regulativet indeholder retningslinjer for grundejernes forpligtelser ved fodgængerarealer, ved private fællesveje og private veje samt retningslinjer for kommunens udførelse af vintertjeneste.
 • Læs Vinter- og renholdelsesregulativet

 

 

Spørgsmål og svar om saltning og snerydning

I vintertiden har du pligt til at rydde for sne og salte eller gruse ud for din ejendom. Du skal også fjerne istapper.

Når der er varsel om frost, salter vi de mest trafikerede veje, inden vejtemperaturen når under frysepunktet. Det er mest effektivt og kræver mindre salt.

Ja, generelt salter og rydder vi sne på de mest trafikerede offentlig cykelstier og gangstier indenfor normal arbejdstid.

Kommunen er også grundejer og skal overholde vores grundejerpligt, ved at holde fortove og indkørsler fri for is og sne.

Ansvaret for at grundejerpligten bliver overholdt påhviler den enkelte institution. Nogle institutioner står selv for arbejdet og andre har lavet en aftale med Thisted Park og Vej.

Brug helst Borgertip. Især ved spørgsmål til vejklasser er det en fordel. Vi svarer så hurtigt, vi kan.

Når sneen kommer, har vi travlt med at rydde og styre indsatsen. Det kan derfor være svært at få fat i os på telefonen.

Telefonnummeret direkte til Park og Vej er 40 41 30 55. Telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 7-15 og fredag fra 7-12.

 

 • Hvert år afsætter vi ca. 10 millioner i budgettet til snerydning og saltning. Dog varier det meget fra vinter til vinter, hvor meget det ender med at koste.
 • I de sidste vintre har vi brugt 5005 tons salt i 20/21, 4100 tons salt i 21/22 og i denne vinter er der blevet brugt 4800 tons frem til uge 8.
 • Når alt materiel er ude og kører (interne og eksterne), har vi 90 køretøjer på vejene.
 • Når alt materiel er ude og kører, koster det flere hundrede tusinde kroner i døgnet.
 • Til at overvåge vejret lokalt i Thisted har vi 7 vejrstationer, og 14 glatførestationer til at supplere med, samt deles alt data fra stationer. Du kan finde vejrstationerne på Trafikinfo.dk.
 • For at vurdere hvor hård en vinter har været, bruger vi et ”Saltindex”, her kan vi sammenligne os med andre kommuner og år.

Drift- og anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup