Trafiktælling
Trafikdata

Håndtering af trafikdata 

Thisted Kommune foretager trafiktællinger med videoudstyr, for at kortlægge færdselsmønstre. Formålet er at få en forståelse af trafikken, og lave trafikaleanalyser. Et eksempel på udbyttet af en trafiktælling med kamera og drone, kan ses på billedet: 

Som borger i Kommunen vil man løbende kunne finde trafiktællingerne der foretages med videokamera, og når dette er tilfældet, vil det være skiltet med følgende:  

Vi gemmer kun trafikmønstrene og trafikanttyperne, til videre arbejde i vores analyser, og optagelserne slettes senest efter 30 dage. Desuden videregives optagelserne ikke. 

Når du er blevet optaget, har du ret til at anmode om indsigt, sletning, berigtigelse, behandlingens begrænsning samt gøre indsigelse mod behandlingen. Der foretages ingen profilering. 

Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan Thisted Kommune behandler dine oplysninger, har du mulighed for at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver eller for at klage til Datatilsynet. Du kan finde flere oplysninger herom på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk). 

Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted, tlf. 9917 1717, er dataansvarlig. 

Thisted Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på mail databeskyttelse@thisted.dk eller via central omstilling: 9917 1717. 

Du kan også rette henvendelse, eller klage til Datatilsynet. På www.datatilsynet.dk finder du flere informationer, hvordan du kan klage. 

 

Drift- og anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup