Folkeskolernes kvalitetsrapporter

Herunder finder du kvalitetsrapporter, som fortæller hvordan det går med folkeskolerne i Thisted Kommune.

Kvalitetsrapporten er en status på folkeskolerne i Thisted Kommune.
Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understørre en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.
Kvalitetsrapporten er en status over elevernes progression i forhold til trivsel og læring. Med fokus på de tre nationale mål:

• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydning af social baggrund i forhold til faglige resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted