Tilgængelig hjemmeside

Thisted Kommunes hjemmeside er for alle og skal være tilgængelig for alle, der ønsker at finde information her.

Generelt

I Thisted Kommune vil vi understøtte demokrati og lige adgang til information. Derfor lever vores hjemmeside også op til de gældende krav om tilgængelighed, som præciseret i Lov om Webtilgængelighed.

Du kan opleve enkelte undtagelser på hjemmesiden. Det er:

  • Bilag og billeder samt tabeller i referater på politiske udvalgsmøder og Kommunalbestyrelsen fra 2019 og tidligere. Det er vores vurdering, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse tilgængelige.
  • LIVE udsendelser af Thisted Kommunalbestyrelses møder. Disse live-udsendelser tekstes ikke ligesom de arkiverede optagelser ikke efterbehandles for tilgængelighed p.t. Du vil dog altid kunne finde selve dagsordenen og referatet fra møderne på skrift.
  • Kort data og GIS
  • Budgetter og regnskaber.
  • Link til eksterne sites og PDF-filer og billeder kan i nogle tilfælde være opmærket forkert eller mangelfuldt, så det opleves forstyrrende ift. sammenhæng i informationen.

Du kan læse mere om de enkelte forhold i vores tilgængelighedserklæring.

Tilgængelighedserklæring

Fra den 23. september 2020 er det obligatorisk for offentlige hjemmesider at have en erklæring om tilgængelighed. Læs tilgængelighedserklæring for Thisted Kommune på Digitaliseringsstyrelsen her:

Læs erklæring

Kontakt

Kontakt os gerne, hvis der er indhold du ikke mener overholder kravene om tilgængelighed, eller hvis du har en forespørgsel på noget konkret materiale.

Senest opdateret 30-03-2023

Ledelsessekretariat

Kommunikation
Asylgade 30
7700 Thisted