Administration af privat institution

 

 

For at drive en privat daginstitution i Thisted Kommune, skal en privat leverandør efter dagtilbudslovens § 20, stk. 1 have en forudgående godkendelse fra kommunen.

En privat leverandør, som ønsker at opnå en godkendelse, skal dokumentere overfor Thisted Kommune, at denne overholder lovgivningens krav og de kriterier, som kommunen stiller.

Thisted Kommune har udarbejdet et ansøgningsskema samt en liste over bilag, som skal vedlægges ansøgningsskemaet.
Skemaet er lavet med den hensigt at sikre fornøden dokumentation og for at sikre, at ansøgeren kan redegøre for, hvordan der leves op til de stillede krav.

Den private leverandør har selv ansvaret for at tilvejebringe de oplysninger, som kommunen kræver for at kunne vurdere, om betingelserne er opfyldt. Sagsbehandlingstiden i forbindelse med en ansøgning vil afhænge af tilvejebringelsen af oplysningsgrundlaget.

En privat leverandør, som opfylder lovgivningens krav samt de kriterier, som kommunen yderligere har opstillet, har krav på at få en godkendelse. Såfremt en leverandør, som har modtaget en godkendelse, efterfølgende ikke lever op til de pågældende krav, kan kommunen trække godkendelsen tilbage.

Ansøgningsskemaet om godkendelse af en privat daginstitution skal sendes på mail til dagtilbud@thisted.dk
Thisted Kommune indhenter yderligere oplysninger, såfremt det fremsendte ikke er tilstrækkelig. Dagtilbudsafdelingen udarbejder en indstilling, som sendes til behandling i Børne- og Familieudvalget, som træffer den endelige afgørelse.

Der skal ansøges og indsendes ét ansøgningsskema pr. institution, såfremt en privat leverandør ønsker at drive flere private daginstitutioner.

Der skal i forbindelse med ansøgningen indbetales et depositum på kr. 30.000, som tilbagebetales, når udvalget har truffet sin afgørelse. 

Hvis der er spørgsmål vedrørende proceduren for godkendelse af en privat institution, kan der rettes henvendelse til Thisted Kommune, Dagtilbud. 

Senest opdateret 11-01-2024