Administration af privat pasningsordning

Det gør du ved at udfylde ansøgningsskemaet, du finder her på siden (til og med side 3) og sende det til os via sikker post. 

Når Dagtilbud har modtaget skemaet, vil der blive indhentet børneattester på alle i husstanden over 15 år, og du vil blive kontaktet af en tilsynsførende dagplejepædagog med henblik på godkendelse af dit hjem inde og ude. 

Du kan godkendes til at have maksimalt 5 børn i din private pasningsordning.

Ønsker du at passe dit eget barn, vil dette tælle med i din samlede børneflok. Du kan som privat pasningsordning ikke få tilskud til at passe dit eget barn. 

KL har lavet en publikation, der beskriver de krav og regler, der er for private pasningsordninger. 

Se brochuren her

Du fastsætter selv den månedlige pris for pasning af et barn. Thisted Kommunes tilskud til forældrene udgør op til 75 % af den pris, du tager. Dog er der nogle maksimale satser for tilskuddet, som er styret af barnets alder og antallet af pasningstimer. Det er en god idé at have disse satser for øje, når du fastlægger din pris.

Se satser her

Tilskuddet ændres fra den 1. i måneden, efter barnet fylder tre år. 

Både du og forældrene har pligt til skriftligt at informere Dagtilbud, hvis der sker ændringer af betydning for tilskuddet. Kommunen kan stoppe udbetalingen af tilskud, hvis den godkendte aftale ikke overholdes.

Når du er blevet godkendt til at drive privat pasningsordning i dit hjem, kan du begynde at tage børn ind. 

Det er dig selv, der administrerer din venteliste, og forældrene melder sig ind ved at ansøge om tilskud til privat pasning. 

Tilskud til privat pasning er 75% af din løn og ikke højere end makstilskuddet. 

Bemærk! Det er vigtigt, at Dagtilbud modtager ansøgning om tilskud inden betalingskørsel for den måned, barnet skal starte, da tilskuddet ellers vil blive en måned forsinket. 

Betalingskørsel for den kommende måned er i starten af måneden. Eksempelvis er betalingskørsel for april, fredag i 2. uge af marts. Hvis du er i tvivl, må du altid ringe til Dagtilbud 99172280. 

Ved aftale om indmeldelse skal du udfærdige en pasningsaftale, som forældrene skal underskrive og indsende sammen med ansøgningen om tilskud. 

Aftalen skal indeholde essentielle ting, som åbningstider, start- og stopdato, opsigelsesvarsel med mere. Dagtilbud har lavet en "basis-aftale", der indeholder de lovpligtige oplysninger. 

Du finder denne aftale her på siden.

Senest opdateret 11-01-2024