Udlejning af egen helårsbolig - airbnb

Når du vil udleje din helårsbolig
Hvis du vil udleje din helårsbolig til turister, skal du være opmærksom på, at der er en øvre grænse for, hvor mange dage du må udleje.

Efter 1. januar 2021
Efter denne dato er der forskel på hvor mange dage du må udleje, afhængigt af om du selv står for udlejningen, eller om du bruger et bureau.

Hvis du selv udlejer, er grænsen på 30 dage om året.
Hvis udlejningen foregår via et bureau, der indberetter indtægten til SKAT, har kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune vedtaget, at du må udleje
din bolig i op til 100 dage om året.

Vær opmærksom på, at der her er tale om den bolig, som tjener til din helårsbolig.

Du kan læse mere i Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. - (lov nr. 368 af 09/04/2019).

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thisted Kommune på telefon 99 17 22 58.