Skiltevejledning

Skiltevejledningen fastlægger rammer for skiltning i Thisted Kommune med formålet at fremme kvalitet af skiltning og at sikre, at der udvises hensyn til gadebilleder, byrum og landskaber, når der opsættes skilte og reklamer. Skiltevejledningen giver et overblik over   retningslinjer for skiltning og kriterier der vægtes ved Thisted Kommunes vurderinger af ansøgninger om skiltning. Samtidig kan Skiltevejledningen bruges som inspirationskilde til gode og brugbare skilteløsninger.

Se Skiltevejledningen.

Senest opdateret 22-02-2023

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00