Beboelse i sommerhus

Her kan du læse mere om reglerne for beboelse i sommerhus i Thisted Kommune.

Ifølge planlovens § 40 må en bolig i et sommerhusområde ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. november til 28. februar (29. februar ved skudår) - bortset fra kortvarige ferieophold med videre. 

Som pensionist må du bo i dit sommerhus hele året, hvis du har ejet sommerhuset i 1 år jævnfør planlovens § 41.

Hvem betragtes som pensionist:

  • Alle, der er fyldt 67 år.
  • Personer over 60 år, der modtager pension eller efterløn.
  • Førtidspensionister i henhold til lov om social pension.
  • Modtagere af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse (efterløn for fleksjobber).

Vær opmærksom på at, personer som er visiteret til fleksjob, ikke må forveksles med modtagere af fleksydelse.

Ægtefælle / familie / samlever:
En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse.

Dødsfald:
Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at bruge boligen til helårsbeboelse.

Dør pensionisten uden at efterlade sig en ægtefælle eller samlever, har en anden person, der har haft fælles husstand med pensionisten, ret til at fortsætte med at bruge boligen til helårsbeboelse. Retten bortfalder, hvis denne person fraflytter sommerhuset.

Fraflytning:
Hvis pensionisten fraflytter sommerhuset, må ægtefælle, samlever eller nært beslægtede ikke bo der længere.

 

Her kan du læse mere om flytning