Beboerklagenævn

Thisted Kommunes beboerklagenævn har sekretariat i Thisted Kommune, Ledelsessekretariatet.

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger, jf. almenlejeloven.


Beboerklagenævnet afgør tvister om: 

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning. 
 • Betaling af vand og varme og lignede. 
 • Boligens stand ved indflytning. 
 • Formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelser. 
 • Fastsættelse af tidsfrister for udførelse af arbejder i det lejde. 
 • Installationer og forbedringer af det lejede. 
 • Tilbagebetaling af beboerindskud. 
 • Afslag på anvisning af ledig lejlighed. 
 • Ret til at fremleje eller bytte. 
 • Lovlighed af beslutninger, der er truffet i de beboerdemokratiske organer. 
 • Lejernes betaling af fællesantenner mv. 
 • Husordensager.

Sammenlægningsudvalget har på sit møde den 4. april 2006 besluttet, at boligreguleringslovens kapitel II – V (omkostningsbestemt leje mv.) ikke gælder i Thisted kommune.

Du kan klage til Beboerklagenævnet ved at benytte dette link:
https://nemform.dk/787/beboerklagenaevn
Det koster 167 kr. (2024-niveau) at klage til Beboerklagenævnet. Beløbet skal indsættes på Thisted kommunes konto i Den Danske Bank, 4368 - 322 81 414 10. Skriv adressen som klagen vedrører.

Følgende er valgt som medlemmer/suppleant til beboerklagenævnet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025:

Formand: Helene Bank Stougaard
Suppleant: Anette Stenhøj Lauersen

Valgt efter indstilling fra de almene boligorganisationer:  Pia Hesselvig, Lejerbo
Suppleant:  Chano Sauer, Thisted Bolig

Valg efter indstilling fra lejerorganisationerne: Camilla Løgsted Hedemann
Suppleant: Rasmus Heby

Social sagkyndig: Charlotte Bundgaard Andersen

Evt. spørgsmål vedr. beboerklagenævnet kan rettes til Thisted kommune, Ledelsessekretariatet, tlfnr. 99 17 18 02 eller mail lese@thisted.dk

Beboerklagenævnet holder ikke møde i juli måned.

For yderligere information om, hvordan beboerklagenævnet behandler dine personoplysninger, henvises til Thisted Kommunes generelle information, læs mere her. Thisted Kommune yder sekretariatsbestand til beboerklagenævnet.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00