Nordiske venskabsbyer

De fire nordiske byer Uddevalla i Sverige, Mosfellbær på Island, Loimaa i Finland samt Skien i Norge udgør Thisted Kommunes nordiske venskabsbyer.

I 2019 var det præcis 80 år siden, at Thisted Kommune og svenske Uddevalla indgik i et tæt samarbejde som venskabsbyer. Det gør samarbejdet til det ældste venskabsbysamarbejde i Norden. Siden 1939, hvor Thisted og Uddevalla første gang gav hinanden hånd på venskabet, er også Mosfellbær på Island, Loimaa i Finland samt Skien i Norge, kommet med i samarbejdet.

Mottoet for byernes samarbejde, dengang som nu, er, at venskab giver kendskab.

Historisk tæt samarbejde

Det var oprindeligt Thisted Kommune, som i 1937 tog kontakt til Göteborg for at knytte venskabsbånd imellem Thisted og en svensk by. Mens forskellige muligheder blev vendt, var det Uddevalla, som valget til sidst endte på. Aftalen faldt på plads i 1939, og siden har de to venskabsbyer arbejdet tæt sammen og udvekslet ideer og erfaringer - især i forhold til at udvikle de kulturelle bånd landene imellem.

Efterfølgende er både Norge, Finland og Island kommet med i samarbejdet. Hvert år mødes repræsentanter fra de fire byer og diskuterer et aktuelt emne. I 2013 mødtes byerne i Skien, hvor emnet var den planlagte udvikling af byen til en kulturel smeltedigel, med fokus på, hvordan bylivet forandrer sig. Et emne, der stadig er aktuelt - bl.a. for Thisted Kommune.

I 2014 var emnet ”folkesundhed” - og mødet foregik, ligesom det oprindelige møde, hos svenskerne i Uddevalla.

Jubilæumskunst og runesten

I 2014 markerede med en særlig udmærkelse venskabsbyernes samarbejde gennem årerne. Værtsbyen Uddevalla afslørede derfor kunstværket ”Fire Venner”. Værket er lavet af Mikael Fagerlund og består af fire granitsten, hvorpå der er indgraveret fire billetter.

Billetterne viser afstanden, transporttiden og billetpriserne for at komme fra Uddevalle og til hver af de fire venskabsbyer. På denne måde bliver stenene ifølge Mikael Fagerlund en form for både historisk- og rejsemæssig dokumentation – en slags moderne runesten. Stenene er placeret på Svenskholmen, hvor de peger i retning af hver venskabsby.

Herunder kan du se et billede af Thisted Kommunes del i kunstværket ”Fire Venner”.

Jubilæum i 2019

Det nordiske samarbejde kunne i 2019 fejre 80 års jubilæum. Fem nye træer - et fra hvert af venskabslandene - blev i den anledning sat ned i den thyske muld langs Kystvejen i Thisted. Nærmere bestemt i en af lommerne, som ligger i plantagen langs vejen, og hvor en af dem i dag indeholder skulpturen af Thisted-Pigen.

Både Thisted Kommune og venskabsbyerne tog rigtigt godt imod ideen fra Foreningen Norden i Thisted om at plante de nordiske træer for at markere de 80 års samarbejde samt 100-året for stiftelsen af Foreningen Norden, fortæller Peter Skriver Nielsen, formand for venskabsbysamarbejdet i Thisted Kommune, og fortsætter:

Derfor laver vi et område til træerne, som vi døber “Nordens Lomme”.

Nora Hornstrup, formanden for Foreningen Norden i Thisted, supplerer:

Der bliver tale om en vortebirk, en hvidgran, en røn, en søjleenebær og en almindelig bøg. De fem træer repræsenterer venskabsbyerne Skien, Uddevalla, Mosfellsbær, Loimaa samt Thisted. Træerne bliver plantet af repræsentanter for de fem lande. Den lille nordiske lomme får desuden et skilt, der skal fortælle besøgende om historien bag lommen.

Foreningen Norden og de nordiske venskabsbyer

Foruden venskabsbysamarbejdet imellem de fire nordiske kommuner, blev der i lyset af 1. Verdenskrig oprettet et andet samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark. Samarbejdet, der i dag også rummer Finland, Grønland, Island, Åland og Færøerne, kaldes ”Foreningen Norden” og spiller blandt andet en vigtig rolle i forhold til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Foreningen Norden og de fire venskabsbyer har gennem tiden arbejdet tæt sammen. Foreningen overtog i 1948 Bohusgården, som oprindeligt var opført til at huse venskabsbysamarbejdet mellem Thisted og Uddevalla kommuner.

Læs mere om Foreningen Norden.

Nordiske corona-fortællinger

I 2021-22 indsamlede de fem venskabsbyer corona-fortællinger fra lokale unge, som blev til publikationen Alone Together / Together Apart

Læs mere om bogen her