Kulturaftale Nordjylland

Thisted Kommune indgår i kulturaftalen KulturKANten i 2021-2024. En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner. Tilsammen udgør kommunerne i aftalen det, der kaldes en kulturregion.

Formål

Med kultur vil vi styrke fællesskaber, udvide horisonter og give næring til kreativitet og lysten til at skabe forandringer, der kan mærkes. Vi vil skabe samarbejder på tværs, som sikrer, at kunst og kultur både udfolder sig til gavn og glæde for borgere i alle aldersgrupper, kulturinstitutioner og aktører, og som giver værdiskabende input i andre forvaltningsområder uanset, om det er sundhed, integration, skole, omsorg eller erhvervsudvikling.

Nordjylland har i 2021 indgået en ny fireårig aftale med Kulturministeriet om regionale indsatser for kultur. Vi arbejder netop nu med at udforme 3 nye puljer rettet mod regionens kulturaktører - når de er klar, vil de blive publiceret her.

KulturKANten ønsker vi, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og overraskende måder. Gennem samarbejde vil vi skabe et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor vi nænsomt rykker grænserne for den måde vi ser og møder verden på.

Aftalens vision skal være med til at vække lysten og skabe fællesskaber. 

Aftalens indsatsområder

Puljerne skal understøtte KulturKANtens tre nye indsatsområder:

  • Lære at være - Formålet med indsatsområdet er at fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele kulturregionen og give børn og unge redskaber til at leve det gode liv.
  • Sund med kultur - Formålet med indsatsområdet er gennem brug af kunst og kultur at forbedre nordjyske borgeres sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere.
  • Nordjyske fortællinger - Formålet med indsatsområdet er at sætte fokus på det stedspecifikke og det, der samler os som mennesker, samt fremme kultur, der rykker os sammen i et regionalt fællesskab.

Kontakt kulturkanten@aalborg.dk for mere information.

KulturRummet

Kontaktinfo

KulturRummet

Tingstrupvej 13

7700 Thisted

kulturrummet@thisted.dk

Telefon

99 17 28 28 - KulturRummets sekretariat

99 17 28 00 – Biblioteket i Thy

99 17 38 40 – Musikskolen i Thy

99 17 38 33 – Plantagehuset

51 38 13 13 – URT