Offentliggørelse

Vandløbs- afgørelse

Publiceret 16-05-2024

Lovliggørelse af overkørsel mellem matr. 2k og 2l Kåstrup.

Tilladelse til etablering af overkørsel mellem matr. nr. 2k og 2l Kåstrup, Kåstrup By. Tilladelsen gives efter Vandløbslovens §47 og efter § 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering.

Afgørelsen er offentliggjort den 16. maj 2024.

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy