Høringsfrist: 18.07.2024

Høring vedr. Brunkær Bæk

Publiceret 23-05-2024

Høring af forslag til Regulativ for Brunkær Bæk

Høring af forslag til Regulativ for Brunkær Bæk

Forslag til Regulativ for Brunkær Bæk fremlægges for offentligheden i 8 uger. 

Høringsfrist den 18. juli 2024

Regulativforsalget samt tilhørende redegørelse og bilag findes på følgende link

Link

Til forslaget findes derudover en miljørapport som findes på følgende link

Link

Bemærkninger til forslag for Regulativ for Brunkær Bæk sendes til vandlobteam@thisted.dk inden den 18. juli 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy