Offentliggørelse

Gylletank

Publiceret 04-06-2024

Der er givet landzonetilladelse til en fritliggende gylletank på matr.nr. 14A, Harring By, Harring beliggende Trædholmvej 2A, 7752 Snedsted.
Klagefristen er den 2. juli 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy