Offentliggørelse

Etablering af shelterplads

Publiceret 04-06-2024

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af en shelterplads i statsskoven, bestående af 5 shelters på matr.nr. 5aq, Tvorup By, Tvorup, beliggende på Grube Sti 7, 7700 Thisted. Der er klagefrist d. 2. juli 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy