Offentliggørelse

Opførelse af lager- og garagebygning

Publiceret 02-06-2024

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af en lager- og garagebygning på matr.nr. 2p, Silstrup By, Tilsted, beliggende på Højmarken 10, 7700 Thisted. Der er klagefrist d. 30 juni 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy