Sønderhå Plantage har været en tur hos frisøren

Publiceret 30-09-2020

Arbejdet i plantagen skal gøre områdets gravhøje mere synlige og gøre plads til flere forskellige træsorter.

Midt i Thy på en vestvendt skråning mod Ove Sø ligger en skøn plantage.

Sønderhå Plantage omkranser 13 gravhøje fra bronzealderen, men de senere år har området i stigende grad været tilvokset af sitkagraner og birk - og gravhøjene har knapt været til at se.

Nu har Thisted Kommune med assistance fra ”Skovdyrkerne” sørget for at tynde ud i plantagen.

 - Vi har fjernet mange af de ikke-hjemmehørende arter, idet vores mål har været at gøre plantagen mere åben og publikumsvenlig, siger skovfoged Klavs Iversen.

Mere plads til naturen

Nu er der mere plads til løvtræer som eg, bøg, vilde æbler og spidsløn samt fyr.

Lige nu ser det lidt voldsomt ud i skovbunden, der bærer præg af, at de store maskiner har været i gang. Men skovfogeden lover, at det ikke vil vare længe, før skovbunden igen er jævn og naturlig.

Klavs Iversen håber, at publikum vil føle, at det vil være mere spændende at vandre i plantagen, nu hvor man kan se lidt længere og desuden kan fornemme historiens vingesus, idet gravhøjene er blevet mere synlige i landskabet.

Sønderhå Plantage er på cirka 20 hektar og ejes af Thisted Kommune.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00