Plejecentre har fokus på gode relationer: - De gør en indsats for at lære min far at kende

Publiceret 09-10-2020

På de tre demensplejecentre i Thisted Kommune har et øget fokus på pædagogiske værktøjer vist sig at have en meget gavnlig effekt.

På Sct. Thøgersgaard, Vibedal og Fjordglimt forsøger de at give beboerne en masse gode oplevelser.

Demens er en voldsom sygdom, der ikke kun påvirker den ramte – men hele familier.

Det ved Marie Holst.

I januar måned flyttede hendes far ind på demensplejecentret Sct. Thøgersgaard i Vestervig.

Han har fået konstateret alzheimers og bliver behandlet for en sivende blødning, der skaber tryk i hjernen.

Selvom det var hårdt at skulle erkende, at hendes far havde brug for pleje og hjælp i hverdagen, så er hun glad for, at hendes far er flyttet ind på plejecentret.

Helt fra starten oplevede Marie Holst, at personalet var meget opmærksomme på at lære hendes far at kende.

- Vi fik en pjece på forhånd, hvor vi skulle skrive forskellige ting ned om hans livshistorie, og det havde jeg et klart indtryk af, at de satte sig ind i. De vidste godt, hvem han var, og hvad han kom med, siger Marie Holst.

Livshistorien er afgørende

I det hele taget er det hendes oplevelse, at de tager hensyn til de vaner og ønsker, som de enkelte beboere har.

- Personalet er rigtig gode til at være der for ham og pjatte med ham, så han er glad og tilpas. Da min far skulle flytte ind, faldt en plejer i god snak med ham lige med det samme, og da han sagde, han var tørstig og godt kunne tænke sig en øl, så fik han det, fortæller Marie Holst.

- De virker til at have tid. Der er overskud og en dejlig ro, tilføjer hun.

Den enkelte beboers livshistorie er et vigtigt arbejdsredskab på Sct. Thøgersgaard, Fjordglimt og Vibedal, der er de plejecentre i Thisted Kommune, der er specialiseret i at håndtere mennesker med demenssygdomme.

Her bor borgere, der er så påvirket af deres demens, at de ikke kan fungere på almindelige plejehjem.

Arbejdet med beboerne på Sct. Thøgersgaard, Vibedal og Fjordglimt går meget ud på at lære beboerne at kende, så plejerne ved, hvordan de skaber værdi i den enkelte beboers liv.

Det fortæller Charlotte Lauridsen, der er teamleder på Sct. Thøgersgaard. 

- Det er altafgørende for vores arbejde, at vi formår at skabe en relation til beboerne, ellers kommer vi ingen vegne. Det er en nødvendighed, men det handler også om gensidig respekt. Det er den måde, man gerne vil arbejde på, siger hun.

Suger til sig af personlige detaljer

Ifølge Charlotte Lauridsen kan det pædagogiske arbejde beskrives som en dans, hvor medarbejderne forsøger at sætte sig i beboerens sted og tage beboerens perspektiv. De finder en fælles rytme, der gør det lettere at få øje på muligheder for stjernestunder i beboerens hverdag.

Ét af redskaberne, der bliver brugt til at få skabt gode relationer til det enkelte menneske, er hjemmebesøg fra plejecentret, inden personer flytter ind.

- Det giver os en unik mulighed for at se, hvordan de bor, og hvad de har af interesser. Vi suger til os af det normale liv - enten sammen med en ægtefælle eller børn, fortæller Charlotte Lauridsen. 

Derudover bliver de pårørende bedt om at udfylde pjecen “Her er mit liv”, som Marie Holst også gjorde for sin far.

Her svarer de blandt andet på, hvad for noget mad de godt kan lide, og hvad deres forældre og søskende hedder.

- Når man bliver svært dement, er det ofte forældre og søskende, man husker og savner. Så er det godt, at vi kan snakke med dem om det, siger Charlotte Lauridsen.

Nogle gange handler det om at være stille

I det hele taget handler det om at have en pædagogisk forståelse af det enkelte menneske, så relationen bliver så gnidningsfri som muligt. Det er en metode, man har arbejdet med på plejecentrene i cirka 10 år.

- Tidligere gik man meget op i de pleje-mæssige opgaver. Det gør vi stadigvæk, men nu er der også stor vægt på relationen. Vi ser mennesket og det enkelte individ meget mere, siger Charlotte Lauridsen.

Plejecentrene arbejder også med at skabe en hjemlig stemning for beboerne.

Og der er stor forskel på, hvad de enkelte beboere har brug for.

- Nogle gange handler det bare om at være stille og lade øjne og mund vise, hvad vi gerne vil sige. Det kan godt være, at det vigtigste for en beboer er trygheden i, at vi er der, selvom vi bare sidder helt stille og kigger i et fotoalbum, fortæller Charlotte Lauridsen.

Beboere blomstrer op

Den tilgang til plejen af personer, der er ramt af demens, har ført en masse positivt med sig. Adskillige borgere på demensplejecentrene får det markant bedre, efter de flytter ind. 

Én af dem er Ruth Lindskogs svigermor, der bor på Fjordglimt i Sennels. Hun måtte flytte fra sit hidtidige plejehjem, fordi hendes demenssygdom blev værre.

- Alle steder gør det så godt, de kan, med de kompetencer, de har. Nu er hun et sted, hvor man ved rigtig meget om demenssygdom, og hun er i den rette medicinske behandling. Det har gjort en stor forskel, fortæller Ruth Lindskog.

Hun oplever, at personalet på Fjordglimt er dygtige til at gå med på svigermorens indfald og idéer, så hun ikke føler, hun gør noget forkert.

- Hvis hun mener, at hun er i skole og laver lektier, så følger de hende i den opfattelse. Og hvis hun siger, at hun skal ud at lave kaffe, fordi hun får gæster, så siger de til hende, at hun bare kan holde fri, så skal de nok klare den. Hun bliver ikke modsagt, siger Ruth Lindskog.

De rigtige kompetencer og rammer

Ifølge Charlotte Lauridsen er der ingen tvivl om, at mange beboere med demens blomstrer op på de tre plejecentre, fordi personalet har den rette viden. Men det skyldes også, at der er de rigtige fysiske rammer.

- Der er for eksempel beboere med demens, der har følt sig forfulgt på plejecentre, fordi plejerne jo skulle sørge for, at de ikke bevægede sig uden for området alene. Hos os er der et område, hvor de frit kan gå ture, fordi det er sikret. Det giver en helt anden ro, siger hun.

Julefrokost på Sct. Thøgersgaard.

Marie Holst, hvis far bor på Sct. Thøgersgaard, er heller ikke i tvivl om, at hendes far trives.

- De er gode til at gøre det hyggeligt, og der er gode sociale arrangementer. De tager ham med til sløjd, hvor han bygger ting til lejligheden, og de har bagt pizza, hvor han fik sin egen klump dej, fortæller Marie Holst.

Og selvom der stadig er dage, hvor hendes far spørger, hvornår han skal hjem, så er hun glad for samarbejdet med Sct. Thøgersgaard.

- Det er en stor tryghed, at han er der, fortæller hun.

Kontaktinfo

Ældre og træning
Asylgade 30
7700 Thisted

Kontaktinfo

Træning og Rehabilitering Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted